Türkiye bulunan Madenler ve Madencilik

yorumsuz
725 views
Türkiye bulunan Madenler ve Madencilik

 

Türkiye madenler ve madencilik faaliyetleri hakkında kısa bilgi. Türkiye’de çıkarılan ve bulunan madenler özellikleri nelerdir kısaca kütüphane kaynakçalı bilgiler ile kitaptan alıntı yapılarak özet hale getirilip sizlere sunulmuştur. Ödeviniz için de kullanabilirsiniz. Başarılar.

 

 

 

Türkiye Madenler ve Madencilik Faaliyetleri

Türkiye, madenler bakımından zengin sayılır. Dünya üzerinde mevcut olan 51 çeşit madenden 29 çeşidi yurdumuzda bulunmaktadır. Özellikle krom, demir, bor, bakır, boksit, kükürt, civa, kurşun, çinko, tuz ve lületaşı gibi madenler bakımından çok zengindir. Ülkede madenlerin araştırılması ve planlı bir şekilde işletilmesi için, 1935 yılında, bizzat Atatürk’ün emirleri ile, M.T.A (Maden Teknik ve Arama Enstitüsü) kurulmuştur.

Türkiye’nin hemen hemen her bölgesinde yer alan krom bakımından 600-900 bin ton üretimle B.D.T (Bağımsız Devletler Topluluğu) ve güney Afrika Cumhuriyeti’nden sonra üçüncü sırada yer almaktayız. Paslanmayan, cilala-nan ve çok sert olan krom özellikle kaliteli çelik üretiminde kullanıldığından çok değerli bir madendir.Demir-çelik endüstrisinin ham maddesini teşkil eden demir madeni yatakları, ülkemizin Sivas-Divriği, Balıkesir-Eymir ve Çarmık, Bolu-düzce, Malatya-Hekimhan, izmir-Torbalı, Orta Toroslar ve Amanoslarda bulunmak-tadır. Yıllık ham demir üretimimiz 5-6 milyon tonu bulur.

Türkiye’de bulunan metalik madenlerin başlıcaları; demir, kromit, bakır, alüminyum, manganez, kurşun, çinko, volfram, nikel, molibden, civa, antimon, uranyum, ve altındır. Türkiye madenler bakımından en fazla sahip olduğu maden kromittir. Türkiye’nin demir cevheri rezervi 900 milyon ton olarak tahmin edilmekte ve yılda 5 milyon ton demir üretilmektedir. Ülkenin yıllık demir ihtiyacı (500 milyon ton), ithalat yolu ile kapatılmaya çalışılmaktadır.

Türkiye diğer maden türleri bakımından da zengindir. Rezerv olarak; Türkiye; 20 milyon ton manganez, 60 milyon ton kurşun-çinko, 30 milyon ton volfram, 1 milyon ton nikel, 6 milyon ton molibden madenlerine sahiptir. Metal dışı madenler bakımından en zengin maden bor tuzu (boraks)dur. 1,3 milyar ton olarak dünya bor rezervlerinin yarısından az fazlası (% 53’ü) Türkiye’de (666 milyon ton) bulunmaktadır. Yıllık üretim 2 milyon ton kadardır.

Türkiye; şap, disten, diyatomit, dolomit, fluoroit, grafit, kum, mika, talk ve bazı süs taşları (zümrüt, safir, oltutaşı) rezervlerine de sahiptir. Dünya hakimiyetinde aranan şartlardan biri de, şüphesiz stratejik açıdan önem arz eden madenler bakımından zengin olmaktır. Türkiye, madencilik açısından incelendiğinde görülür ki, özellikle stratejik madenlerden olan kromit, bakır, alüminyum maden rezervleri bakımından oldukça zengindir. Ve sözü edilen madenlerin çoğunluğu, Türkiye’de yer almaktadır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , ,
Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın