Siyasal Hukuksal Eğitim Alanda Yapılan Yenilikler

yorumsuz
434 views
Siyasal Hukuksal Eğitim Alanda Yapılan Yenilikler

Siyasal hukuksal eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler nelerdir. Devrimler konusu , siyasal devrimler ve yenilikler , kısaca ödev için hakkında bilgi veriyoruz. Bilgilerin tamamı güncel , farklı ve başka yerde olmayan bilgilerdir. Tek sayfa çıktı alabilirsiniz. Başlayalım.

 

Siyasal Alanda , Hukuksal Alanda , Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Yenilikler

Deha iyisini getirmek amacıyla mevcut siyasal ve toplumsal yapının gerektiğinde zor kullanılarak değiştirmesidir. Çoğu zaman ihtilal devrimin ilk aşamasıdır. Devrim ise ihtilalin amacını ve son aşamasını oluşturur. Devrim, bundan dolayı ihtilal ve ayaklanmadan çok farklıdır. Her devrim toplum içindeki bir evrimin (süreç içinde gelişerek olan değişimler) sonucunda ortaya çıkar.  Maddeler halinde yapılan yenilik ve devrimleri şöyle sıralayabiliriz.

A) Siyasal Alanda Yapılan Yenilikler ( Devrimler ) Nelerdir

Saltanatın kaldırılması
• Cumhuriyetin ilanı
• Halifeliğin kaldırılması
• Çok partili yaşama geçiş denemeleri
• Oy kullanmak için vergi verir olma şartının kaldırılması
Kadınlara siyasi hakların verilmesi

a)1930 Belediye seçimlerinde seçmen olma
b) 1933 Muhtar seçme seçilme
c) 1934 Milletvekili seçme ve seçime

✓ BU devrimler Cumhuriyetçilik ve Halkçılık ilkeleri kapsamında yapılmıştır.

B) Hukuksal Alanda Yapılan Devrimler Nelerdir ?

• Şeriye ve Evkaf vekaletinin ve Safiye Mahkemelerinin kapatılması
• Yargıda dinsel kurumların kapatılması, laik hukuğa geçişin önemli bi aşaması olmuştur.
• 1924 Anayasasının kabul edilmesi • 1925’te Ankara Hukuk Mektebi ınn açılması

✓ Çağdaş hukukçular yetiştirme amacıyla açılmıştır.

• Türk Medeni Kanunu’nun Kabul Edilmesi: Osmanlı Devletinde hukuk alanında var olan ilkeleri kaldırmayı hedefleyen Türkiye, Lozan Antlaşması ile yabancı mahkemeleri kapatarak hukuksal anlamda da bağımsızlığını zedeleyen bu durumdan kurtulmuştu. Ancak Medeni Hukuk anlamında Müslümanlar Mecelle ile gayrimüslim Türk vatandaşları da kendi dinlerin göre bu ilişkilerini düzenlemekteydi. Bu durum Patrikhaneye de hukuksal yetkiler tanımakta ve ülkedeki hukuk ve toplumsal birliğin oluşmasını engellemekteydi.

Cumhuriyet kadroları toplumun yaşamını tak esaslara göre düzenleyecek Medeni Kanun hanlığında İsviçre modelini temel almışlardır. Medeni Kanun, 17 Şubat 1926’da kabul edildi ve 4 Ekin 1926’da uygulanmaya kondu.

C – Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Devrimler Yenilikler

• Eğitim Birliği Yasası’nın Kabulu (3 Mart 1924): Osmanlı Devletinde hukukta olduğu gibi eğitimde de ikilikler vardı. Bu nedenle çıkartılan yasaya göre, Türkiye sınırları içinde bütün bilim ve öğretim kurumları Milli Eğitim Bakanlığı’na (Maarif Vekaleti) bağlanmış; yalnız askeri liseler Milli Savunma Bakanlığı’na bırakılmıştır.

Tevhidi Tedrisat Yasası’na (Öğretim Birliği) bağlı olarak medreseler de kapatılmaya başlanmıştır. Ayrıca karma eğitime geçilerek cinsiyet ayrımına dayalı eğitim anlayışına son verilmiştir.

✓ Eğitim ve öğretimin birleştirilmesi hem laiklik hem de halkçılık anlayışının yerleştirilmesiyle ilgilidir. Eğitim sistemindeki ikilikler ortadan kaldırılmıştır.

• Yan Devrimi (1 Kasım 1928): Atatürk, Türk toplumunun gelişmesi ve vatandaşlık bilincinin yerleşmesi için eğitime özel önem vermiş; onun anahtarı olan yazıyı da kolay öğrenilebilir hale getirmeyi hedeflemiştir. Okuryazar oranının artması amaçlanmıştır. 1 Kasım 1928 tarihinde “Türk Harfleri Hakkında Kanun” kabul edildi. 3 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlandı. Devlet dairelerinde bu hadlerin uygulanmasına 1 Ocak 1929’da geçilmesine karar verildi.

✓ Latin alfabesine geçilmesinde ümmet toplumundan ulus toplumuna geçmek; okuma yazma oranın. artırmak, Arap alfabesinin kutsal olduğu düşüncesini yıkmak; bilimsel ve teknolojik denemeleri ve kültür alışverişini hızlandırmak gibi amaçlar gözetilmiştir. Yeni yazıyı baka öğretmek için “Millet Mektepleri” açılmıştır.

• Türk Tarih Kurumu’nun Kurulması (15 Nisan 1931): Osmanlı Devletinde Osmanlıcılık anlayışı gereği Türklerin tarihi kedileri hakkında bilinen pek bir şey yoktu.

Siyasal hukuksal eğitim ve kültür alanında yapılan yenilikler ve devrimler konusu burada bitmiştir. Yararlı olduysa yorum bırak.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 3 Nisan 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın