Sarı Saltuk Kimdir Kısaca Hayatı

yorumsuz
876 views
Sarı Saltuk Kimdir Kısaca Hayatı

Sarı Saltuk Kimdir , kısaca hayatı hakkında bilgi veriyoruz. Kütüphane kaynakçalı kitaptan özenle kısaca özet olarak alıntı. Sarı Saltuk yaşamı biyografisi kısa olarak tek başlık altında derledik.  Bilgiler güncel ve yenidir. Hazırsanız  Hacı Bektaş-i Veli öğrencisini tanıyalım.

 

Sarı Saltuk

Birçok kaynak tarafından Hacı Bektaş-ı Veli’nin talebelerinden ve Mahmud Hayranî’nin müridi olarak anılan Türkmen-Bektaşi inanç önderidir. Efsanevî şahsiyet kimliğini daha yaşarken elde ettiği söylenmektedir. Hayatını anlatan Saltuknâme destanı, bu 13. yüzyıl alpereninin savaşlarını ve çeşitli kerâmetlerini konu almaktadır.

Sarı Saltuk’un gerçek hayatı ile ilgili bilgileri elde etmek son derece güçleşmiştir. Hayatından daha çok menâkıbnâme türündeki eserlerde bahsedildiğinden tarihî kimliğini tesbit etmek güçtür. Tarihî kaynaklarda yer alan Sarı Saltuk ile ilgili bilgiler gerçek hayatını ortaya koyacak mahiyette değildir.

Gerçek hayat ile menkıbevî hayat iç içe geçmiştir. Üstelik tarihî kaynakların Sarı Saltuk hakkında verdikleri bu bilgilerin bazan birbiriyle çeliştiği de görülmektedir. Saltuk’un destanî şahsiyeti ile ilgili bilgileri çeşitli menâkıb-nâmelerde ve velayet-nâmelerde bulabilirsek de bu konuda en mühim kaynak, hiç şüphesiz, Saltuk-nâme’dir

Hakkında kaleme alınmış müstakil eserlerin en önemlisi Cem Sultan’ın, onun türbesini ziyaret edip menâkıbını dinledikten sonra Ebülhayr Rûmî’ye yazdırdığı Saltuknâme’dir. Hayatının 697’ye (1297-98) kadar olan dönemi tarihî bilgilerle kısmen irtibatlandırılabilmektedir; 661’den (1263) öncesine ait bilgiler muğlaktır.

Sarı Saltuk tarihî bir şahsiyettir, yaşadığı dönem, yaptıkları az çok bilinmektedir, ancak yine de Saltuk-nâme’de anlatılanlardan bu tarihî şahsiyetin yanında bir de efsanevî şahsiyet oluşmuştur. Esas olarak Sarı Saltuğa ait menkıbeler dikkatlice incelendiğinde bunlara diğer gazilerin, erenlerin, destan kahramanlarının, masal kahramanlarının özelliklerinin ve maceralarının karıştığı görülecektir. Hiç şüphesiz Türk dünyası edebiyatının en görkemli edebî abidesi Kitâb-ı Dede Korkut da Saltuk-nâme’ye bu yönlerden büyük tesirde bulunmuştur.

Ayrıca, bazı tarih kitaplarında da  çeşitli bilgiler bulunmaktadır. Bunlara örnek olarak Yazıcıoğlu Ali’nin Tevârih-i Al-i Selçuk adlı eseri sayılabilir. İslami rivâyetlere göre Sarı Saltuk, Peygamber ve Hacı Bektaş neslinden gelen Türkmen bir er olarak bilinir.

Sarı Saltuk Soyağacı – Ataları – Ailesi

Şahı Velayet İmam Ali
İmam Hasan
İmam Hüseyin
Zeynel Abidin
İmam Muhammet Bakır
İmam Cafer Sadık
İmam Musa Kâzım
İmam Ali Rıza
İmam Muhammet Taki
İmam Ali Hadi Naki
İmam Hasan Asker
İmam Mehdi
Seyit Hüseyin
Seyit Ubeydullah
Seyit Abdulgani
Seyit Muhammet Buhari
Ebul Kasım Saltuk
S. Ali Saltuk
Emir Gazi Saltuk
İzzettin Saltuk
Muhammet Bedrettin Mansur (Baba Mansur)
Melik Şah Saltuk
Muzaffereddin İsmail
Şerif Hızır (Sarı Saltuk)

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 22 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın