Şamanlık Nedir – Türkler ve Şamanlık

yorumsuz
309 views
Şamanlık Nedir – Türkler ve Şamanlık

Şamanlık nedir, Türkler ve şamanlık dini hakkında kısaca bilgi veriyoruz. Tarihte Türklerin şaman dini yani şamanizm ile olan bağlantıları kısa özet olarak konu anlatımı paylaşıyoruz.  Ne kadar uzun sürdü , nasıl inandık , neden vazgeçtik aradığınız her şey makalemiz de bulabilirsiniz.

 

Türkler ve Şamanlık

Türk inancına çok yönlü adını veren inanç Şamanlıktır. Gerçekte bozkır halklarının dinsel inançlarını Şamanlığa bağlama yerleşmiş bir kanıdır. Şamanlık, kısmen dünyanın başka bölgelerinde de bulunur. Ancak daha açık, en sürekli ve değişmez bir biçimde Orta ve Kuzey Asya’da yaşanan bir inançtır. Altay toplumlarında Şamanlık şaşırtıcı bir tekdüzeliğe bürünmüştür. Bunca geniş alanda yalnız ayrıntı sayılacak küçük ayrımlar gösterir. Bu durum onun eskiliğine de bir kanıt sayılabilir.

Şamanlığın büyük araştırıcısı Eliada’ya göre şamanlık kısaca esirime ve dalgınçlık tekniğidir. Ancak, her esirime de şamanlık değildir. Şaman, demek herhangi bir sınıflandırmada yerini alabilecek ölçüde güçlü kişiliği olan bir kimse demektir. Tümüyle yaşama dönük ve olumlu eylemler gerçekleştirmek isteyen kişiliği ile hiçbir zaman kara büyüye alet olmaz. Hiçbir zaman kötülük yapmaz. Sahip olduğu yetkileri kendi kişisel hizmetinde ve kendi savunması amacıyla bile kullanmaz. Aşiret reisi veya hükümdarlarla anlaşmazlığa düştüğü zaman, kendi etkisinden yararlanabilir. Ancak hiçbir biçimde görünmez gücüne başvurmaz.

Şaman Adayı Nedir – Türkler ve şamanlık ile alakası

Şaman kendi amacına, genellikle inzivada ya da büyük bir ustanın yanında sabırlı bir yetişme dönemi sonucu ulaşır. Kendini güçten düşürecek, bitkin duruma sokacak bir deneyim için tüm olanaklarını toplamaya çalışır. Evrenin yollarını katetmeye çağrılan şaman, yolunu yitirmemek için bu yolları en iyi biçimde tanımalıdır.

Şamanlıkta ki “Esirime” Türk inançları ile bir bileşime varmıştır. Böylece şaman ruhu gezip dolaşır. Tanrılarla bağlantı kurar. Eski Türk toplumunun doğaya bağladığı gizli güçler yeni anlamlar kazanır. Yavaş yavaş geliştirerek ona yeni ögeler ekler. Böylece tüm manevi alemini belirli bir kadro içine almayı başarıp bir din sağlamlığı kazanır. Yine de dıştan etki yalnız Türk dinine özgü değildir. Din tarihçilerine göre, her dinde bu tür etkiler, birleşimler ve yenilemeler bulunur.

Eski Türkler bir dizi inançların ardından Şamanlığa geçmişlerdir. Şamanlık çok kimsenin tanımlayamayacağı ölçüde çok renklilik gösterir. Kendinden önceki bir çok inancı özümseyerek değişik bölgelerde değişik gelişir. Zamana göre biçimlenme bu doğa dininin en belirgin özelliğidir. Evrensel dinleri benimsemiş toplumlarda Şamanlık, dinsel tartışmalardan çok, günlük yaşam gereksinimlerini yanıtlamaya yönelir.

Türk Halklarında Şamanlık inancı

Türk halklarında, şaman bir tür resmi büyücü ve gizemcidir. Kendinden geçme yöntemi ile türlü ruhlarla ilişkide bulunur. Doğaüstü varlıklarla ilişkiler kurabilir. Onların gücüne sahiptir. Bunları toplum adına kullanır. Tanrılarla insanlar arasında aracılık yapar. Tanrılarca seçilmiştir. Ruhlar buyruklarına verilmiştir.

Şamanın gücü Tanrısaldır. Bu nedenle şaman kehanette bulunabilir, gizemleri çözer ve öğütler verebilirler. Ruhlarca sevilecek beğenilecek bir duruma gelebilmek için şaman yeminler eder, oyunlar döner ve sıçrar. Bunun sonucu olarak esirir ya da kendinden geçer.

Eski Türklerde en büyük kurban, attır. Orta Asya ve Altay kurganlarında birçok at iskeleti bulunur. Öbür hayvanlardan erkek hayvan kurbanı üstün sayılır. Altay Türkleri şamanlık için en büyük dinsel töreni at keserek yapmaktaydılar.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 25 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın