Okyanusya Kıtası Kısaca

yorumsuz
810 views
Okyanusya Kıtası Kısaca

Okyanusya Kıtası nedir kısaca hakkında bilgi veriyoruz. Ödev için kısa özet bilgiler ile Okyanusya kıtasının özellikleri maddeler halinde paylaşıyoruz. Tamamı güncel ve yeni bilgilerdir. Kütüphane kaynakçalı. Tek sayfa çıktı almak için uygun. Başlayalım.

 

Okyanusya Kıtası

Yerküre üzerindeki üç okyanustan, en büyüğü olan, Pasifik, hem yüzölçümünün daha büyük olması, hem de üzerinde 30.000’den fazla irili ufaklı ada barındırması ile diğer okyanuslardan
ayrılır. Büyük okyanus üzerinde, Asya ve Güney Amerika kıtaları arasında kalan adalara Okyanusya denir.
Ancak, etnik ve kültürel bakımdan hem de Asya kıtasına yakın olmalarından dolayı Ryukyu, Kuril, Aleut ve Japon Adaları ile Tayvan, Filipinler ve Endonezya, Okyanusya’nın dışında tutulurlar. Bunlara “kıta adaları” denir.

Okyanusya Kıtasının Doğal Özellikleri

Melanezya adaları ve Mariana adaları volkanik kökenlidir. Bunların oluşumu Gün değişim çizgisinin batısındaki derin deniz çukurlukları ile ilgilidir. Büyük okyanusun doğusunda okyanus tabanı yaklaşık 5.500 m derinlikte ve sade yapılı iken, batı kısmının tabanı, oldukça engebelidir. Pek çok ada ile derin deniz çukurluklarını barındırır. Bunlardan biri olan Mariana çukurunun derinliği 11.034 m.yi bulur.

Benzer şekilde tarih Değişim çizgisinin hemen batısındaki Tonga çukurunun derinliği de 10.882 m.dir.

Polinezya ve Mikronezya adalarının oluşumu, Pasifik okyanusunun altındaki sıcak noktalar ile ilişkilidir. Bu sıcak noktalar üzerinde mantodan yükselen sıcak ve katı maddeler, deniz üzerine çıkarak volkanları oluşturur.

Okyanusun altındaki bu sıcak noktalar, devamlı olarak batı ve kuzeybatıya doğru ilerler. Dolayısı ile volkanı oluşturan sıcak nokta bir süre sonra onun altından uzaklaşır ve volkanik faaliyet sona erer. Ancak aynı sıcak nokta, yakın bir yerde ikinci bir volkanik adayı oluşturmaya başlar.

Bu oluşum özellikle Hawaii adalarında çok belirgindir. Bu nedenle Hawaii adaları zincir gibi dizi halinde uzanır.

Sıcak noktalarda oluşan adalar genellikle bazik yapılıdır.

Okyanusya Kıtası İklim özellikleri

Avustralya’nın iç kısımlarında etkin olan karasal iklim bir yana bırakılacak olursa, Okyanusya’nın neredeyse tamamında tropikal iklim görülür. Sıcaklık, nem ve yağış miktarları yıl boyunca büyük değişiklikler göstermez.

Yıllık ortalama sıcaklık 23-27°C arasında değişir. En sıcak ay ile en soğuk ay arasındaki fark 2-4°C kadardır. Ancak gün içindeki oynamalar 6-7°C.yi bulur.

Nem, bütün adalarda çok yüksektir. Yağış düzenli ve boldur. Bunun nedeni ekvatora yakınlık ve okyanusun etkisidir. En yağışlı kesim 5° kuzey paraleli boyunca uzanan bölgelerdir ve buralarda 2000 mm.nin üzerinde yıllık ortalama yağış alınır.

Ekvatordan kuzeye ve güneye doğru gidildikçe yağışlar da azalır. Öte yandan alize* rüzgarları da Okyanusya için karakteristiktir.

Okyanusya Kıtasının Bitki Örtüsü

Avustralya dışında kalan Okyanusya kıtasına ait doğal bitki örtüsü tamamen iklim şartları ile ilişkilidir. Sıcak ve bol yağışlı tropikal iklim etkisiyle, adaların vejetasyon örtüsü çok zengindir.

Adaların alçak kesimleri tropikal yağmur ormanlarının en iyi gelişme sahalarındandır. Yağmur ormanları genellikle 300-500m yükseğe kadar çıkar. Bu ormanlar türce zengin ve sık
dokuludur.

Daha yükseklerde ise orman varlığı yine devam etmesine karşılık, tropikal yağmur ormanları yerlerini çam ve meşe ormanlarına bırakır.

Ayrıca kıtanın dikkati çeken bir başka özelliği de endemik* bitki türlerinin çok fazla olmasıdır. Örneğin, Yeni Zelanda florasındaki bitki türlerinin %72’si endemiktir.

Okyanusya Kıtası Beşeri ve Ekonomik Özellikleri

Avrupalıların en son keşfettikleri okyanus, Pasifiktir. Burayı ilk gören Avrupalı, İspanyol kâşif Balboa’dır. Balboa, 1513 yılında Karayib denizini ve Panama kıstağını geçerek batıdaki bu
okyanusa ulaşmıştır.

Ancak 1520-1521 yıllarında Güney Amerika kıtasının güneyindeki Macellan boğazından geçip, Filipinlere kadar tüm Pasifiği geçen ve adalara ilk ayak basan Avrupalı, Portekizli kaşif Macellan olmuştur.

Ferdinand Macellan, bu büyük denize yumuşak ve düzenli rüzgarları nedeniyle Portekizce ‘durgun’ anlamına gelen “pasifico” adını vermiştir. Pasifik okyanusunun en büyük kaşifi ise İngiliz James Cook’tur. 1768-1779 yılları arasında düzenlediği üç seyahat ile Okyanusya kıtasının tamamını keşfeden Cook, çizdiği haritalarda okyanustaki adaların çoğunun yerini şaşırtıcı derecede doğru olarak gösterebilmiştir.

Pasifik adalarının çoğu, siyasal bakımdan II. Dünya Savaşı’na kadar ABD, Japonya ve büyük Avrupa devletlerinin denetimi altında kalmışlardır.

Sömürgecilikten ilk kurtulan Okyanusya ülkesi (1901) Avustralya’dır. Diğer Okyanusya ülkelerinin çoğu II. Dünya Savaşı’ndan sonra bağımsızlıklarını kazanmış, ya da bir ölçüde
özerklik elde etmişlerdir.

Günümüzde kıta üzerinde 25 ülke vardır. Ancak bunların 11’i halen sömürge durumundadır. Aslında bağımsız olanların da eskiden denetimi altında oldukları ülkeye karşı ekonomik
bağımlılıkları devam etmektedir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 4 Mayıs 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın