Natüralizm özellikleri temsilcileri eserleri

yorumsuz
968 views
Natüralizm özellikleri temsilcileri eserleri

Natüralizm nedir , Natüralizm akımı özellikleri nelerdir , temsilcileri öncüleri kimlerdir kısaca örnekler ile açıklıyoruz. Ödev için düzenlenmiş kısa özet hale getirilmiştir. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Tek sayfa çıktı almak için uygun. Ödeviniz için kullanabilirsiniz. Bilgiler Başka yerde yok. Başlıyoruz.

 

Natüralizm Hakkında Kısa bilgi

Natüralizm, bilimsel gerçekçilik demektir.19. yüzyılın ilk yarısında Fransa’da Romantizme tepki olarak doğmuştur.Daha çok nesirde görülmüş bir akımdır. Realizme tepki olarak değil, realizmin gerçekçilik oranını yetersiz bulduğu için doğmuş bir akımdır. Natüralizmin kurucusu Emile Zola, “Deneysel Roman” adlı eserinde bu akımın ilkelerini açıklamıştır.

Natüralizmin temelinde evrim teorisi ve determinizm vardır. Realizmin ileri bir aşamasıdır; ancak deney yönteminin romana yansımış olması yönüyle realizmden ayrılır Edebiyata, gözlem ve deneyin bağlı olduğu determinizmi sokmuştur. Determinizme göre tabiatta aynı sebepler, aynı şartlarda aynı sonuçları doğurur. Akımın temelinde evrim teorisi de vardır.

Natüralizmde amaç olay ve kişileri bir bilim adamı gözüyle ve deneysel metotlarla inceleyerek ele aldığı kişilerin iyi ve kötü yönlerini ortaya koymaktır. İşte Natüralizmin temelinde bu anlayış vardır. Nitekim Fransa’da işçi sınıfı iktidara gelince Natüralistler işçilerin iğrenç yönlerini neden-sonuç ilişkisi içinde göstererek halkın tepkisini çekmişlerdir. Natüralistler determinizmi topluma ve insana uygulamışlardır. Toplum büyük bir laboratuar, insan denek, sanatçı da bilgindir.

Natüralizm Özellikleri

Natüralistler, insanın bütün özelliklerini bilim çıplaklığı ile ortaya çıkarmayı amaçlamışlardır.
İnsanların davranışlarını soya çekime bağlı içgüdülerin belirlediğine inanmışlardır.
Sanatçı tam bir bilim adamı tarafsızlığıyla davranmak zorundadır. Bu yüzden seçilen kişiler tam bir bilim adamı tarafsızlığıyla konuşturulurlar.
Kahramanlar yetiştikleri çevreye göre konuşurlar.
Natüralistler “Sanat toplum içindir.” anlayışıyla sanatı, toplumun yaralarını deşip çirkinlikleri ortaya çıkaracak bir araç olarak görmüşlerdir.
Çevre tasvirleri çok önemli değildir. İğrenç, çirkin ve bayağı sahneler dahi tasvir edilmiştir.
Onlara göre hayat bayağı, çirkin, aşağılık içgüdülerden ibarettir. Bedende ruh da yoktur.
Kötü çevreler kötü kişileri yetiştirir. Bunda kişilerin günahı yoktur.
Kişiliği çevre oluşturduğu için çevrenin iyi gözlemlenmesi ve tasvir edilmesi önemlidir.
Natüralist eserlerde aşırı bir kötümserlik hâkimdir. Bundan dolayı eserler genellikle bir felâketle biter.
Üslupta titiz değildirler, çirkin sözlere sık sık yer verirler. Dilleri her seviyedeki insanın anlayabileceği bir dildir.

Önemli Natüralizm Temsilcileri

Kurucusu Emile Zola’dır. Diğer temsilcileri: Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, J. Steinbeck, Goncourt Kardeşler.

Türk edebiyatında Beşir Fuat, Nabizade Nazım ve Hüseyin Rahmi Gürpınar.

Çıkmış Yazılı Sınav Sorusu

“Romancı eserinde bir bilim adamı tarafsızlığa gerçeği yaşatmak istediği konuşma biçiminde bir çığır açmış, kişilerini hangi sosyal gruptan seçmişse o grubun diliyle konuşturmuştur.” Burada sözü edilen romancı, hangi edebiyat akımına bağlı olabilir?
A) Klasisizm
B)Romantizm
C) Realizm
D)Natüralizm
E) Sembolizm

ÇÖZÜM : Romancının olayları bilim adamı gibi ele alması ve ele aldığı kahramanları o çevrenin diliyle konuşturması Natüralizmin özelliğidir. Cevap D’ dir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın