Mohaç Meydan Savaşı Hakkında Bilgi

yorumsuz
538 views
Mohaç Meydan Savaşı Hakkında Bilgi

Mohaç meydan savaşı hakkında bilgi kısaca paylaşıyoruz. Mohaç Meydan savaşı ne zaman oldu , nedeni , önemi , sonucu kısa özet olarak kimler arasında oldu açıklıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı farklı kitaplardan toplanmış ödev için düzenlenmiştir. Tek sayfa çıktı alabilirsiniz. Başlayalım.

 

Mohaç Meydan Savaşı Hakkında Bilgi – Kısa

29 Ağustos 1526 Çarşamba günü, Türklerle Macarlar arasında Budin (Budapeşte)’nin güneyindeki Mohaç Ovasında meydana gelen ve Osmanlıların zaferiyle sonuçlanan savaştır. Bu savaş neticesinde Macaristan Krallığı son bulmuştur.

Mohaç Meydan Savaşı Hakkında Bilgi – Uzun

Kanuni Sultan Süleyman, tahta geçtikten bir süre sonra yüzünü, imparatorluğun Avrupa’daki Hristiyan düşmanlarına, en başta da Habsburglar’a ve Macar komşularına çevirdi. Macar topraklarını ele geçirerek, Şarlken’in Türkler aleyhinde kurmaya çalıştığı birliği dağıtmak amacıyla Macaristan’ a seferler düzenledi. 1521’de Belgrad ve Zimony’i, 1822’de Orsova’yı, 1524′ de de Szöreny’ni ele geçirdi.Macarların güney sınırlarını savunmada önemli bir yer teşkil eden kalelerini onlardan kopararak büyük bir darbe vurdu. Ancak yine de Macarların gücü tam olarak kırılmamıştı.

1526 yılının 10 Martında Rumeli kumandanlarına, Anadolu beylerbeyi olan Behram Paşa’ya, Bosna beylerbeyine ve Kırım hanına Macar seferi için hazırlanmalarını söyledi. 23 Nisan günü kapıkulu askerleri  ile Mısır ve Şam askerlerinin de katıldığı 100.000 kişilik ordusuyla ve 300 kadar topu ile Macaristan’a yola çıktı. Büyük bir disiplin içinde ilerleyen ordu, önce yol üzerindeki Petervaradin, İlnok (Ujlak) ve Eszek kalelerini ele geçirdi. 4 ay süren bir yürüyüşle Drava Nehri aşılarak; nihayet 28 Ağustos’ ta Mohaç Ovası’na gelindi.

Macar kralı ikinci Lajos ve başkumandan Nodor Bathory Türklere karşı Eflak ve Boğdan beylikleriyle anlaşmış, 100 kadar topu ve 150.000 kişilik kuvvetiyle Türk ordusunu karşılamak üzere Mohaç Ovasında ordugah kurmuştu.

Dünyanın iki saat kadar süren en kısa meydan muharebesi olduğu söylenen Mohaç Meydan Savaşı, 29 Ağustos’ta Macar ordusunun ağır yenilgisiyle sonuçlandı. Macar kuvvetleri Moğollarla 1241 yılındaki Muhi çarpışmasından bu yana böylesine bir yenilgiye uğramamıştı. Kralları dahil, önemli din ve devlet görevlilerinin çoğu, yaklaşık 500 soylu, 4.000 süvari ve 10 bin piyade bu meydan savaşında öldü. Macaristan’ın ve Batılı ülkelerin 150 yıldan bu yana süren Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki ilerleyişini durdurma girişimleri ise tamamen sonuçsuz kaldı.

Mohaç Meydan Savaşı Sonucu

Mohaç Meydan Savaşı sonunda Kanuni, Avrupa’ da izlediği denge siyasetinin gereği olarak Macaristan’ı doğrudan Osmanlı idaresine almadı; Osmanlı himayesinde, tampon bir devlet-krallık haline dönüştürdü. Macaristan tahtına da Macar soylularından Erdel Beyi Jan Zapolya (Yanoş)’u çıkarttı. Mohaç Savaşı ile Osmanlı’nın Orta Avrupa’daki hakimiyeti sağlamlaştı. Budin (Budapeşte) kalesinin anahtarları Kanuni Sultan Süleyman’a teslim edildi. Bu tarihten itibaren Osmanlılar ile Avusturya arasında;Macar topraklarının parçalanması ve kademe kademe bütün Macaristan’ın Osmanlı topraklarına katılmasına yol açacak mücadeleler baş gösterdi. Öte yandan Fransa, Şarlken’in baskılarından kurtuldu. Fransa Kralı François ise Madrid Antlaşmasıyla serbest bırakıldı.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 14 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın