Mevlana Hakkında Kısa Bilgi Ödev

yorumsuz
667 views
Mevlana Hakkında Kısa Bilgi Ödev

Merhaba bu yazımızda Mevlana kimdir, Mevlana hakkında kısa uzun farklı ve yeni bilgiye sahip olacaksanız. Eğer bu konuya ödev yapmak için geldiyseniz ilk orta ve lise öğretim için ödev yapımına uygundur. Mevlana’ nın hayatını ödeviniz için kullanabilirsiniz. Sizin için farklı kaynaklardan toplanmış güzel bir özet yapılmıştır.

Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî

Mevlânâ, 30 Eylül 1207 tarihinde eski Türk kültür merkezlerinden bugün Afganistan sınırları içinde bulunan Belh şehrinde doğdu. Asıl adı Muhammed Celâleddin’dir. Büyükbabası Hüseyin Hatibî, yaşadığı devrin büyük bilginlerindendi. Babası Bahâeddin Veled ise “Sultânü’l Ulemâ” (Âlimler Sultânı) diye anılırdı. Bilinmelidir ki, Mevlana’nın, bir rehber olarak manevi vazifesi, yaradılışın gayesi çerçevesinde, insanların hidayetine ve ebedi saadetine vesile olabilmektir. Bu ilahi gayenin gayreti ve yüklendiği manevi vazifenin şuuruyla: “Biz pergel gibiyiz. Bir ayağımız şeri’at’de (ayet, hadis icmai-i ümmet ve kıyas-ı fukaha üzerine kurulmuş olan din kaidelerinde) sağlamca durur, öteki ayağımız yetmiş iki milleti dolaşır.” demektedir.

 

Babası vasıtasıyla tasavvuf yoluna giren ve ondan çok etkilenen Mevlânâ, Burhaneddin Muhakkık Tirmizî ile sulûkünu tamamlamış, şeyhinin vefatından sonra da onun yerine geçmiş ve Kübreviyye Tarîkati’nin devamı olarak etrafına toplanan müridlerini irşâd etmiştir. Konyamızın yetiştirmiş olduğu düşünürlerin en tanınmışı şüphesiz Mevlâna Celâleddin-i Rumi’dir. Onun eserlerinde dile getirdiği öğretileriyle açmış olduğu hoşgörü kapısından nice dünya insanı içeri girmekte, insanı ve insanlığı keşfetmektedir.

 

Mevlâna’nın ilk tesiri ise şüphesiz oğlu Sultan Veled’e (ölm. 1312) olmuş ve onun ilk mesnevîsi olan İbtidânâme (Velednâme; telif trh. 1291, 8760 beyit) meydana gelmiştir. Sultan Veled bu konuda, babasına her hususta çok benzediğini, mesnevî usulünde de onun yolunu takip etmek istediği için bu eserini meydana getirdiğini söyler ve “Gücüm yettiğince o hazrete
benzemeye çalıştım, ama buna imkan yoktu” der. 17 Aralık 1273 pazartesi günü vefat eden Mevlânâ, Konya’da babasının da kabrinin bulunduğu yere defnedilmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 8 Ekim 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın