Klasizm nedir özellikleri örnekler

yorumsuz
582 views
Klasizm nedir özellikleri örnekler

Klasizm nedir , Klasizm akımı özellikleri nelerdir , öncüleri kimlerdir kısaca örnekler ile açıklıyoruz. Ödev için düzenlenmiş kısa özet hale getirilmiştir. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Tek sayfa çıktı almak için uygun. Ödeviniz için kullanabilirsiniz. Başka yerde yok. Başlıyoruz.

 

Klasizm

17. yüzyılda Fransa’da ortaya çıkmıştır. “Klâsisizm”, kuralcı sanat yolu demektir. Eski klasik edebiyatların yeniden işlenmesi ve yorumlanması sonucu 17. yüzyılın ortaları ve 18. yüzyılın sonunda bu akım görüldü.

Klasisizm merkezi yönetimin sanatıdır; çünkü 17. yüzyılda Avrupa’da, kral en üstün ve kusursuz bir yöneticidir. Kralın yaşadığı saray ve çevresi belirli kural ve törelere bağlıdır. Bu elit tabaka toplum için ideal bir örnektir. Bütün bunlar edebiyat ve sanatçılara esin kaynağı olmuştur. Sanatçılar da bu seçkin insan ve çevreyi eserlerinde ele almışlardır.

Klasisizmin fikri dayanağı Descartes’in sözüne dayanır: “Akıl, irade aracılığıyla iç dünyayı, ona bağlı duyguları, tutkuları kontrolü altında tutmalıdır.” Klasikler bu görüşü kendilerine temel almışlardır. Klasisizmin ilkelerini Boileau, “L’art Poeique” adlı yapıtında açıklamıştır.

Klasizm Özellikleri

Tiyatro ve şiirde başarılı olmuştur. Sanatçılar, Eski Yunan ve Lâtin edebiyatlarını kendilerine örnek olarak seçmişlerdir.
Klâsik edebiyat, Yunan ve Lâtin edebiyatlarına bağlıdır. İşlenen konular da bu çevredendir.
Gerçek, sadece akıl yoluyla bulunur.
Duygular aldatıcı ve gelip geçicidir, akıl ise daimi ve en değerli şeydir. Bundan dolayı edebiyatta da akıl ve sağduyu ön planda olmalıdır.
Bir edebi eserin değeri ve güzelliği akla ve sağduyuya uygun olmasından kaynaklanır.
Klâsisizmde taklit önemlidir. Bu edebiyattaki eserlerde özellikle insan ön plandadır. İnsan dışındaki varlıklar, giyim kuşam, dekor, dünya ikinci plandadır.

Klasizm Önemli Sanatçıları – isimleri – öncüleri

Trajedide: J. Racine, P. Corneille
Komedide: Moliere
Fablda: La Fontaine
Eleştiride: Boileau
Romanda: Fenolen
Denemede: Le Bruyere

Türk Edebiyatı Klasizm Sanatçıları

Akla değer verdiği için Şinasi ve Moliere’den yaptığı adaptasyonlarla Ahmet Vefik Paşa klâsisizmden etkilenen sanatçılardır.

Klasizm Hakkında Kısa Bilgi

Diğer önemli kavram tabiattır. Sanatçı tabiatı taklit etmeye çalışmalıdır. Tabiat gerçektir; gerçekten daha güzel bir şey olamaz. Ama klâsisizmde dış dünya ve tabiatla değil, insanın tabiatı ve iç alemi ile ilgilenilmiştir. Bütün insanlarda ortak olan, değişmez davranışlar ele alınmıştır. Bütün insanlarda ortak olan davranışlar gerçektir. Bu sebeple eserlerde değişmez tipler ortaya konmuştur. Ama bu tiplere toplumda rastlama ihtimali yoktur.

Kahramanlar toplumun üst tabakasından, aristokrat kesimden seçilmiştir. Kusurlu, sakat kişilere rastlanmaz. Seçkin ve olgun insanların ruh halleri incelenir. Tiyatroda da yüksek zümre hayatı ve mitoloji konu edilmiştir. Sanat eserinde ahlaka uygunluk önemli bir kıstastır.

Üslûp kaygısı ve biçim ön planda olduğu için “sanat için sanat” ilkesi benimsenmiştir. Dil ince, bayağı ve kaba sayılabilecek sözlerden uzaktır. Aydınların kullandığı dil esas alınmıştır. Konunun gerçeğe uygun olmasına dikkat etmişlerdir. Konu değil, konunun işleniş biçimi önemli olduğu için aynı konu, başka yazarlar tarafından tekrar işlenmiştir.

Bu dönemde didaktik şiir gelişmiş, lirik şiir duraklama dönemine girmiştir. Yazarlar eserlerinde kişiliklerini gizlemişler, duygu ve düşüncelerini açığa vurmamışlardır. Tiyatroda üç birlik kuralına (olayda, mekânda, zamanda birlik) uyulmuştur.

Örnek Yazılı Sorusu

Moliere, Racine ve La Fontaine’in ortak yönü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Tanzimatçıları en çok etkileyen yazarlar olmaları
B) Klasik akımın temsilcileri olmaları
C) Aynı türden eserler vermeleri
D) Değişik sanat akımlarının kurucuları olmaları
E) Kendi alanlarındaki ilk eserleri vermiş olmaları

ÇÖZÜM Üç sanatçını ortak özelliği klasisizmin temsilcisi olmalarıdır. Cevap B’ dir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın