Kanuni Esasi Kısaca ödev

yorumsuz
856 views
Kanuni Esasi Kısaca ödev

Kanuni Esasi maddeleri nelerdir , kısaca önemi maddeleri paylaşıyoruz. Kanuni Esasi hakkında maddeler halinde bilgi veriyoruz. Ödev için kısa özet bilgilerdir. Kütüphane kaynakçalı kitaplardan toplanıp tek başlık altında sizlere sunuyoruz. Tek sayfa çıktı alabilirsiniz. Başlayalım.

 

Kanuni Esasi Nedir Kısaca

İlk anayasadır. Meşrutiyet döneminde çıkarılmıştır.  Osmanlı Devleti’nde padişah egemenliğine dayalı monarşik bir sistem vardı. I. Meşrutiyet’in ilanı ile halk sınırlı da olsa yönetime katılmış ve Osmanlı’da Meşruti Monarşi’ye geçilmiştir. İstanbul Konferansı’nı önlemek amacıyla I. Meşrutiyet’i ilan eden Osmanlı, konferansın toplanmasını engelleyememiş ve burada alınan kararlar Osmanlı Devleti’nce kabul edilmemiş, bunun üzerine Rusya Osmanlı’ya savaş ilan etmiştir. Daha sonra ise II. Abdülhamit, 1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı’nı bahane ederek anayasayı yürürlükten kaldırmış ve meşrutiyet yönetimine son vermiştir.

Kanuni Esasi Önemli Maddeleri

►Saltanat ve hilafet hakkı ve makamı Osmanoğulları soyunun en büyük erkek evladına aittir. (Bu madde Osmanlı Meşrutiyeti’nin monarşik karakter taşıdığını göstermektedir.)

►Devletin dini İslam’dır. Yasalar dini hükümlere aykırı olamaz. (Bu madde Osmanlı anayasasının teokratik ağırlıklı bir yapıya sahip olduğunu gösterir.)

►Yasama görevi; Âyan Meclisi ve Mebusan Meclisi’ne verilmiştir.

►Âyan Meclisi üyeleri padişah tarafından ölünceye kadar tayin edilebilecekti. Mebusan Meclisi’nin üyeleri dört yılda bir yapılan seçimle her elli bin Osmanlı erkeğinin seçeceği milletvekillerinden oluşacaktır. (Osmanlı Devleti’nde parlamenter sisteme geçilmiştir.)

►Yürütme yetkisi; başında padişahın bulunduğu Bakanlar Kurulu’na (Heyet-i Vükela’ya) verilmiştir.

►Kanun teklifini sadece hükümet yapabilecektir. (Bu maddeler Mebuslar Meclisi’nin etkinliğini azaltmış ve bir danışma meclisi durumuna düşürmüştür.)

►Bakanlar Kurulu’nun başkan ve bakanlarını padişah seçer, atar ve gerektiğinde azleder.

►Mebuslar Meclisi’nin başkanı ve iki yardımcısı Meclisin gösterdiği adaylar arasından padişah tarafından seçilir.

►Meclisi açmak ve kapatmak padişaha aittir.

►Hükümet Meclise karşı değil, padişaha karşı sorumlu olacaktır. (Bu madde, padişahın yetkilerinin milli iradenin üstünde olduğunu göstermektedir.)

►Anayasada kişi özgürlüğü, öğretim ve öğrenim özgürlüğü, mülkiyet hakkı, din özgürlüğü, basın özgürlüğü, konut dokunulmazlığı, vergi eşitliği, yasal eşitlik ve dilekçe hakkı gibi temel haklar yer almıştır. (Osmanlı Devleti’nde kişisel haklar ve özgürlükler genişlemiş ve anayasa güvencesine alınmıştır.)

►Padişah, devlet güvenliğini bozduğu gerekçesiyle polis araştırması yaptırabilecek ve sonunda suçlu görülen kişileri sürgüne gönderebilecektir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 10 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın