Enerji Kaynakları Türkiye Kısaca

yorumsuz
567 views
Enerji Kaynakları Türkiye Kısaca

 

Enerji kaynakları nelerdir. Türkiye’nin enerji kaynakları kısaca paylaşıyoruz. Coğrafya ödevi hakkında kısa bilgi veriyoruz. Kullanılan ve Kullanılmayan kaynaklar mevcuttur. Biz tüm bilgileri kısa özet olarak tek başlık altında topladık. Kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilir iki sayfa çıktı alabilirsiniz. Aşağı kaydırın konumuza başlıyoruz.

 

Enerji Kaynakları Türkiye

1- Maden Kömürü – Taş Kömürü

Türkiye, taş kömürü zenginliği sınırlı bir ülkedir. Bilinen ve hemen hemen 1843 yılından beri işletilmekte olan başlıca rezervler, Batı Karadeniz bölümündedir. Üretim faaliyeti, eskiden beri, Ereğli-Zonguldak ve Amasra çevrelerinde önem kazanmış olup, bu işletme alanlarının hepsine birden, Ereğli-Zonguldak ­Amasra taş kömürü havzası, ya da jeologların ifadesiyle, Kuzeybatı Anadolu karbonifer havzası denir.

2-  Linyit Kömürü

Enerji kaynakları sıralamasında ikinci sırada yer alan Linyit kömürlerinin kalorifik gücü (2000 ile 7000 kalori), maden kömürlerinden (7000 ile 8500 kalori) daha düşük olup, karbon oranları % 65 ile % 80 ve uçucu madde oranları ise, % 10 ila % 30 arasında değişebilir. Bu nedenle ekonomik önemleri, taş kömürleri kadar yüksek değildir. Dolayısıyla Linyitler, maden kömürleri gibi uluslararası ticarete konu olmazlar. Hemen tamamen, çıkarıldıkları ülke veya bölgelerde tüketilirler.

3- Asfaltit Yatakları

Petrol kökenli fosil yakıtlardan olan asfaltitler, bitümlerin yüksek sıcaklık ve basınç altında diyajeneze uğramaları sonucu oluşmuş (ayrışması sonucu oluşmuş da olabilirler) kayaçlardır. Bitümlerin, katı olanları grubuna girerler. Sedimenter kayaçların, kırıkları ve gözenekleri içinde oluşmuşlardır. Ülkemizde asfaltit rezervleri, sadece Şırnak ili sınırları içinde yer alır. Toplam rezervler, 75.8 milyon tonu biraz aşar.

4- Bitümlü Şistler

Türkiye’nin Enerji kaynakları arasında yer alan Bitümlü şistler yüksek oranda ham petrol ve doğal gaz içeren (damıtma yoluyla elde edilebilir) tortul (sedimenter) kayaçlardır, diye tanımlanabilirler. Türkiye’nin bitümlü şist yatakları toplam rezervi, yaklaşık 2 milyar tonu aşar.

5- Petrol

Ülkemiz, bugüne dek sürdürülen çalışmaların sonuçlarına bakılırsa. petrol rezervleri bakımından pek zengin gözükmemektedir. Gerçekten de, Cumhuriyet devri içinde yapılan arama ve sondajlardan, örneğin zengin Orta Doğu petrol ülkelerine benzer sonuçlar alınamamıştır.

Bugüne dek yapılan çalışmaların sonuçlarına bakılırsa Türkiye, petrol rezervleri bakımından pek zengin değildir. Gerçekten de, Cumhuriyet devri içinde gerçekleştirilen araştırma ve sondajlar, henüz Orta Doğu ülkelerinin zengin rezervleriyle boy ölçüşecek herhangi bir rezerv sahasına rastlanamamıştır.

6- Doğal Gaz

Türkiyenin önemli enerji kaynakları içerisinde yer alan diğer önemli kaynak Doğal Gaz’dır. Doğada, gaz biçiminde bulunan bitüm ya da hidrokarbon enerji kaynağına, doğal gaz denir. Kimyasal bileşimi metan, etan, propan ve bütan gibi hidrokarbon bileşikleridir. Bu gaz veya hidrokarbon bileşikleri, katmanlar içinde, organik maddelerin ayrışması sonucu oluşmuşlardır.

Yapılan hesaplara bakılırsa ülkemiz, doğal gaz rezervleri bakımından, zengin değildir. Örneğin, Azerbaycan’ın rezervleri 170 milyar metreküp, Kazakistan’ın 5 trilyon metreküp ve Kuveytin rezervleri 1.3 trilyon metreküp olarak hesaplanırken; bizim rezervlerimizin, sadece 15 ile 20 milyar metreküp dolayında bulunduğu tahmin edilmektedir.

7- Nükleer Enerji Kaynakları

Atom enerjisi ya da çekirdek enerjisi diye de tanımlanan bu enerjinin kaynağı, uranyum ve toryum metalleridir. Bunların, atomlarının füzyon yani bölünmesi parçalanması veya füzyonu , başka bir ifadeyle, birleştiril­mesi sonucu açığa çıkan enerjiye, nükleer enerji denir.

Ülkemiz, uranyum rezervleri itibariyle zengindir. MTA uzmanlarınca bu-güne dek yapılan araştırmalar, ülkemizin sekiz kadar konumunda, uranyum rezervleri keşfiyle sonuçlanmıştır.

8- Su Gücü – Hidro-elektirik Potansiyeli

Su gücü, hidra-elektrik (su gücü elektriği), veya beyaz kömür diye de tanımlanır. Konvansiyönel enerji kaynakları arasında yer almakla birlikte, yenilenebilir bir kaynak oluşu ve daha başka özellikleriyle (temiz bir kaynak oluşu, çok yönlü yararları gibi), onlardan ayrılır.

İki önemli teknik kuruluş olan TEK ve DSİ tarafından, uzun yıllardan beri (TEK 1936’dan ve DSİ 1953’ten beri) ülkemizin su gücü potansiyeli araştırılmaktadır. Elde edilen sonuçlara göre, Türkiye’nin brüt hidro-elektrik potansiyeli, yaklaşık 432 milyar kwh dolayındadır.

9 – Güneş Enerjisi

Enerji Kaynakları bakımından Türkiye’nin gündeminde olan enerji türüdür. Evren ya da Güneş sisteminde olağanüstü bir takım değişiklikler olmadığı taktirde, Güneş, hiç tükenmeyecek enerji kaynaklarının en güçlüsü olmaya devam edecektir. Zaten, geleneksel ya da yenilenebilir enerji kaynaklarının yapısındaki enerji, aslında Güneş kaynaklı enerji olup, dönüşüme uğramış bir biçimdir. Bu nedenle, Evren’de en güçlü ve en büyük enerji kaynağının, Güneş olduğu, hep hatırda tutulmalıdır.

İlk yatırım harcamaları dışında, enerjiyi en düşük maliyete elde edebileceğimiz tek kaynak olan Güneş enerjisi ile özellikle 100 derece sıcaklık elde ederek, özel ve resmi konutların ısıtılması, ekonomik bir biçimde yapılabilmektedir. Zaten kimi ülkelerde, hem bu amaçla yani konutların ısıtılmaları ve hem de, elektrik enerjisi üretilmesi amacıyla, artık bu yenilenebilir kaynak da devreye sokulmuştur.

10-  Rüzgar Enerjisi

Yararlanılan en eski enerji kaynaklarından biri de, rüzgar gücüdür. Özellikle yel değirmeni, yelkenliler ve su değirmenleri, bu kaynaktan ilk yararlanma alanları arasında yer alır. Böyle olmakla birlikte, rüzgardan elektrik enerjisi elde edilmesini sağlayacak ilk rüzgar türbini, 1890’da Danimarkada yapılmıştır. Yine bu ülkede, söz konusu türbinler kullanılarak ilk rüzgar gücü elektriği, 1918’de 120 kırsal yerleşme için, buralarda üretilmiştir.

Türkiye’nin önemli rüzgar enerjisi santrallar bölgelerinden biri de Urla yarımadası ve Manisa-Akhisar çevresidir. Bu çevrelerde, yedisi Çeşme ve ikisi de Akhisar’ da olmak üzere 9 santral vardır.

11- Jeotermal Enerji

Türkiye’nin en önemli enerji kaynakları içerisinde yer alır. Dünya’nın başka bir ifadeyle Yer’in derinliklerindeki sıcaklık ile ilgili olan ve bu güçle ısınarak oluşan enerjiye, jeotermal enerji adı verilir. Bilindiği üzere ılıca, kaplıca ve gayzer (Geyzer) suları, kendiliğinden yüzeye çıkar. Doğal buhar ise, sondajlar vurularak yüzeye çıkarılır. Ülkemizde yoğun olarak görülmektedir.

yapılan kimi hesaplamalara bakılırsa, ülkemizin, 2000 MW’lık bir jeotermal potansiyeli mevcut olup, bunun elektrik enerjisine çevrilmesi halinde, 16 milyar kwh/yıl elektrik enerjisi üretmenin olanaklı olduğu kabul edilir. Bu potansiyel ise, gelecekte 320 milyar kwh/yıl dolayında olması beklenen Türkiye yıllık elektrik enerjisi ihtiyacının, % 5’lik bir payı demektir. Ne yazık ki, 2010 yılı itibarıyla bu potansiyelin 500 MW kadarı, yani % 25’nin (4 milyar kwh/yıl) değerlendirilebileceği beklenmektedir.

12- Diğer Enerji Kaynakları

Tarım ürünü atıkları (sap, saman, yağlı tohumlar atıkları. .. ), orman ürünü artıkları (hızar talaşı, dal, kök, odun vbg), yetiştirilen taze ve nişastalı, ve şekerli bitkiler, ağıl ve hayvan barınağı atıkları, yosun ve algler ile gıda endüstrisi atıkları ve benzer atık türleri, biyokütlesel enerji kaynağı diye tanımlanırlar. Tanımı daha kısa bir biçimde yapmak gerekirse denilebilir ki; fotosentez yapan her canlı, bir biyokütlesel enerji kaynağıdır.

Ülkemiz, biyogaz enerji kaynağı bakımından da, çok zengin bir ülke konumundadır. Hatırlanacağı üzere bu sayılar yıldan yıla çok değişmekle birlikte, ülkemizdeki sığır sayısı, 12-13 milyon başı ve koyun-keçi sayısı ise, ortalama 40 milyon başı bulur.

Enerji Kaynakları Konusu burada bitmiştir. Türkiye’nin enerji Kaynakları hakkında kısa ve öz bilgiler verdik. Sorularınız olursa yorum kısmından iletebilirsiniz.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın