Edip Ahmet Yükneki Biyografisi Kısaca Hayatı

yorumsuz
2.006 views
Edip Ahmet Yükneki Biyografisi Kısaca Hayatı

 

Merhaba bu yazımızda Edip Ahmet Yükneki kimdir , Edip Ahmet hakkında kısa bilgi verip biyografisini açıklıyoruz. Bilgiler kütüphane den kitaptan alıntı yapılarak özetlenmiş , ödev için hazır hale getirilmiştir. Ödeviniz için kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım.

 

 

 

 

Edip Ahmet Yükneki

Atabetü’l Hakayık adlı eserin müellifi olarak bilinen Edip Ahmet’in hayatı, şahsiyeti ve hatta yaşadığı devir ile çevresi hakkında, kesin bilgilere sahip değiliz ancak 12. yüzyılda yaşadığı bilinen bir şairdir. Esasen, Karahanlılar bölgesinde teşekkül eden ve Edip Ahmet’le birlikte Farabi, Yusuf Has Hacip, Kaşgârlı Mahmud gibi mühim simaları yetiştirmiş bulunan bu ilk Türk-İslâm muhiti, bugüne kadar lâyıkiyle aydınlatılabilmiş değildir. Bu itibarla Edip Ahmet hakkında edinilen bilgiler, vesikalara dayanan tarihi bilgiler olmak-tan çok, birtakım efsanelerle karışık biyografiler şeklindedir. Nitekim, XV. asır Çağatay sahası şâirlerimizden Ali fiîr Nevâî’ye göre: Edip Ahmet Türkistanlı olup anadan doğma körmüş. Fakat dindar, bilgili, gayretli ve çok zeki, uyanık bir insanmış. Edip Ahmet’in hayatı ve şahsiyetine ışık tutucu diğer bilgilere Atebetü’l Hakayık’ta rastlanmaktadır. Bu bilgiler esere başkaları tarafından ilave edilen parçalarda ve ayrıca eserde müellifin kendisi tarafından söylenmiş mısralardadır:

-Toga körmez erdi edibning közi
Tükedi bu on tört bab içre sözi
Yagan bolsa yüklüg özesinde zer
Anıng tuşı bolgay bu söznüng azı-

Türkçesi:

-Edibin anadan doğma, gözü görmezdi,
Sözü bu on dört bâb içinde tamamlandı;
Üzerinde altın yüklü bir fil olsa,
Bu söz, en az, ona benzetilebilir.-

Bütün bu bilgilerin Edip Ahmet’in hayatını, şahsiyetini, devir ve muhitini aydınlatmak bakımından hiç de doyurucu olmadığı görülmektedir. Kaldı ki, elde mevcut olan malûmat bile henüz tatmin edici bir açıklığa kavuşmuş değildir. Söz gelimi, yazarın doğduğu ve Edip Ahmet İbni Mahmut Yükneki diye anılmasını sağlayan Yüknek şehrinin, bazı kaynaklarda Agnak yahut Yagnak diye belirtilen şehirle aynı şehir olup olmadığı kesinlik kazanmamıştır. İsimlerin aynı kökten geldiği kabul edilse bile bu şehrin Türkistan’da, Benâket yakınında eski bir kasaba olması ihtimali de, henüz, kesin bilgi değildir.

 

Kaynakça: EBSCO : ANKARA ADNAN OTUKEN IL HALK KUTUPHANESI
Hiperlink (Firm).; Ahmet Yesevi divanı hikmet’ten seçmeler : Edip Ahmet Atabet’ül Hakayık, hayatı, sanatı, eserleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 11 Kasım 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın