Çevrenin insan üzerine Etkileri kısaca

yorumsuz
836 views
Çevrenin insan üzerine Etkileri kısaca

 

Çevrenin insan üzerine etkileri nelerdir , insan davranışları üzerindeki etkileri , insan faaliyetlerine etkileri kısaca tek başlık altında derledik. Ödev için kullanabilirsiniz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Ödevinize göre belirli bölümü kullanabilirsiniz. Başlayalım.

 

Çevrenin İnsan Üzerine Etkileri

Çevre etmenlerinin toplum üzerine olan etkileri, hem çok yönlü ve hem de bir hayli karmaşıktır. Bunları, bazı genel başlıklar altında toplamak ve analiz etmek daha uygundur. Çevrenin insan üzerine etkileri ve insan davranışları üzerindeki etkileri 2 başlık altında incelenir. Bunlar:

Çevre etmenlerinin bireysel olarak insana etkileri

Çevrenin kişi tabiatı yani burada kullandığımız anlamıyla bireyin içgüdüleri, huyu ve davranış özellikleri gibi ruhsal yapısına etki edip etmediği sorunu, daha İlk çağ’dan bugüne, düşünür ve araştırmacıları meşgul eder.

Kıyı ve ılıman iklim bölgelerinde yaşayan toplumların daha uygar ve uysal, dağlık ve yüksek bölgelerde yaşayanların ise, uygarlıkta geri ve sert mizaçlı oldukları gibi, o devreye göre ilginç sayılabilecek görüşlere rastlanır. Aslında bu fikirler, günümüz için de geçerlidir. Zaten uygarlık, hatırlanacağı üzere, daha çok kıyı bölgeleri ve alçak iç bölgelerden dağlık ve yüksek bölge toplumlarına doğru yayılmıştır.

Önemli doğal çevre faktörlerinden biri olan iklim özellikleri, insan sağlığı ve hastalık sağlık ilişkileri üzerinde de etkili olmaktadır. Gerçekten de, insanlar arasında havası sağlam diye nitelenen ve çevre sorunları bugün de pek belirgin olmayan sayfiye amaçlı yayla yerleşmeleri ile gürültü, trafik ve hava kirlenmesi gibi sorunları bulunmayan birçok kırsal yerleşme, kirlenmemiş deniz ve göl kıyıları, orman bölgelerindeki kamp ve piknik yerleri, insan sağlığı açısından en uygun ekosistemler arasında bulunmaktadır.

Özellikle dağlık ve yüksek bölgeler ile soğuk bölgelerde yaşayan kırsal toplumların, çağdaş yasaları az benimsemiş izlenimini vermeleri, sosyal yaşayış standartları düşük ve uygarlıkta geri olmaları, bunların yaşama çevrelerinin doğal özellikleri ile ilgili olduğu kadar, kent kültüründen uzak, kültürel bölgelerle olan etkileşimleri zayıf ve eğitim düzeylerinin düşük olması gibi güçleştirici faktörlerle de yakından ilgilidir. Hayat bölgelerindeki iklim özelliklerinin bu sorundaki rolü, direkt etkiler olmaktan çok, endirekt (dolaylı) etkiler şeklinde görülür.

Doğal Çevrenin Sosyal ve Ekonomik Faaliyetlere Etkileri

Doğal çevre etmenlerinin toplum üzerindeki etkileri, daha çok sosyal ve ekonomik etkiler biçiminde görülür. Özetle bunlar, bir kaç başlık altında toplanarak incelenebilirler:

1) Çevre faktörleri ve mesken etkileşimi,
2) Çevre faktörleri ve beslenme-giyim kuşam etkileşimi,
3) Çevre faktörleri ve ekonomik faaliyetler etkileşimi,
4) Çevre faktörleri ve sosyal hayat etkileşimi … gibi.

Örneğin, yüksek enlemler, kutup çevreleri ve yüksek dağlık bölgeler gibi soğuk bölgelerde, beslenmede yağlı besinlere olan ihtiyaç, sıcak bölgelerdekine göre daha fazladır. Dolayısıyla da bu bölgelerde, sebze ve meyvelere göre et, süt ve diğer yağlı besinler daha çok tüketilir. Buna karşılık sıcak bölgelerde, örneğin yağlı besinlerden ziyade, sebze ve meyveler ile sulu yiyecekler, daha yüksek miktarda tüketilmektedir.

Konutların ısıtılması ile aileler ve genel olarak bu açıdan ülkelerin yıllık enerji bilançoları (gelir-giderleri) arasında da, sıkı birtakım ilişkiler vardır. Örneğin Suudi Arabistan’lı, Mısırlı, Kıbrıs’lı, İsrail’li aileler için, konutların ısıtılmasına yönelik enerji kaynağı gideri, yıllık aile bütçesi giderleri arasında hiç de önemli bir harcama kalemi değildir. Buna karşılık Erzurum’lu, Petersburg’lu, Kiruna’lı ve Kirkenes’li … aileler için bu kalem harcama, ailenin en yüksek yıllık harcama kalemleri arasında yer alır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 14 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın