Bilim yöntemleri kısaca – Bilimsel Yöntemler

yorumsuz
395 views
Bilim yöntemleri kısaca – Bilimsel Yöntemler

Bilim yöntemleri nelerdir kısaca hakkında bilgi veriyoruz. Kaç çeşit bilim yöntemleri vardır , denet gözlem ve algılama yöntemi bilimsel yöntemler yasa ve kısa özet bilgilerdir. Ödev için düzenlenmiş, kütüphane kaynakçalı güncel başka yerde olmayan bilgiler paylaşıyoruz. Tek sayfa çıktı alabilir ödev içinde kullanabilirsin. Başlayalım.

 

Bilim Yöntemleri

Bilimde tek bir yöntem yoktur. Bilimin konu edindiği varlık veya doğa olayı türüne göre, çeşitli yöntemler vardır. Yöntem bizi konu edindiğimiz bilimsel problemin çözümüne götüren şeydir. Her türlü maddi ve manevi vasıtalar ve yaklaşım biçimlerinin bütünüdür. Bilimsel araştırmalarda kabul edilen bilim yöntemleri şunlardır:

• Algılama Yöntemi: Çıplak gözle ve duyu organlarımız aracılığıyla yaptığımız bir şey veya olay hakkındaki ilk algılamadır.

• Gözlem Yöntemi: Bu yöntem algılama yönteminin biraz daha derinleştirilmiş şeklidir. Duyu organlarının güçlerini arttırıcı, teleskop,mikroskop gibi çeşitli araçlar kullanılır. Bilmek istediğimiz bir şeyi veya olayı etkide bulunmadan yakından gözlemek ve izlemektir.

• Deney Yöntemi: Bu yöntem gözlem yönteminin biraz daha derinleştirilmiş şekli olup, gözlenen olayların laboratuvar ortamında sınanmasıdır. “Bilim nedir?” sorusunun herkesin hem fikir olduğu tek bir yanıtı yoktur. Bununda nedeni, bilimin donmuş(dogmatik) bir yapıda olmayıp sürekli hızla değişen ve gelişen bir etkinlik olmasından kaynaklanmaktadır.

Kısaca bilim, inceleme konusu ve yöntemi bakımından, kapsam ve sınırları kesin çizgilerle belli olmayan, karmaşık ve devamlı gelişme içerisinde bulunan çok yönlü bir oluşumdur. insanoğlunun yeryüzündeki yaşam ortamına duyduğu merak, yaşam standartlarını yükseltecek bir etkinliğe bürünmeye başlaması, olağan olayları anlama çabası, aslında dünyanın sırlarla dolu bir yer olduğunu ve bunları çözümlemek gerektiği gerçeğini doğurmuştur.

Geleneksel bilim sadece anlamaya ve çözmeye ihtiyaç hissetse de, ileri ki dönemlerde oluşan bilim dalları sadece çözmeyi değil daha da öte ilerlemeyi de kapsamaktadır. Geçmişte önemli sayılan belli başlı bilim dallan matematik, astronomi ve tıp olmasına karşın günümüzde genetik,nanoteknoloji v.b. çok çeşitli bilim dalları ortaya çıkmıştır. İlk çağlardan bu yana günümüzde de yeni formüller, sistemler, yöntemler ve kuramlar geliştirilmektedir ki bu da bilimin sürekliliğine güzel bir örnek oluşturmaktadır.

Bilim yöntemleri ve Bilimsel Kanun

Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, bilimsel yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmek mümkün olmaz. Yasalar en gerçek degişmezlerdir. Bilim insanları bu mevcut yasaları kullanarak yeni yasalar ortaya koymaya çalışırlar.

Bilimsel yasalar bilimin vazgeçilmez ögeleri olmasına karşın ve birçok bilimsel yasanın doğruluğu tartışılır düzeydedir. Bilim deneye dayanır. Bilimin deneye dayanması, işlenen konuyu daha inandırıcı kılmanın yanında belirli bir çerçeveye oturtulması için de gereklidir. Bilimin sonsuz bir süreç içinde değişimi yadsınamaz bir gerçektir. Zaman içinde birçok alt dala bölünen bilim, sayısal ve sosyal alanlarda ayrı konulara bürünmüş; fakat nitelik açısından aynı amaca hizmet etmeyi sürdürmüştür.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 4 Nisan 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın