Zerdüşt Dini ve Türkler – Mazdeizm

yorumsuz
410 views
Zerdüşt Dini ve Türkler – Mazdeizm

Zerdüşt dini nedir kısaca hakkında bilgi veriyoruz. Mazdeizm olarak da bilinen Zerdüşt Dini ve Türkler ile olan bağlantısı kısa özet olarak paylaşıyoruz. Bilgiler günceldir. Kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsin. Başlayalım.

 

Zerdüşt Nedir – inanç ve din

Dünyanın en büyük dinlerinden Zerdüştlüğü kurduğu var sayılan İranlı peygamber Zerdüşt’ün asıl adının “Arcasip” olduğu ve “altın yıldız, güneşin görkemi” anlamına geldiği söylenir. -Kesin olmamakla birlikte- MÖ. 569’da Harezm Maveraünnehir’de doğar. Yaşamı üstüne söylenenler çelişkilidir. Yaşamı usa aykırı bir dizi söylencelerle süslüdür.

Zerdüşt; Ahuramazda denen tek, her şeyin yaratıcısı, insanlara iyilik yapan bir Tanrı’nın peygamberidir. Zerdüşt dininde, şaşılacak bir değişim ve aktarma ile Hint ve İran tanrıları, tek Tanrı’da birleştirilir. Belki de bu Hindistan’daki Varuna adlı büyük Tanrı’nın bir aktarmasıdır. Zerdüşt’e göre iyilik ve kötülük aynı kaynaktan çıkmaz. Başlangıçtan beri dünyaya egemen olmak için iyilik ilkesi Ahuramazda (Hürmüz), ile kötülük ilkesi Ehrimengece gündüz savaş içindedir. Bunlar arasında sürekli savaş dünyanın sonuna değin sürecektir.

Zerdüşt Dini ve Türkler

Türkler Ön Asya’ya doğru yayılırken uzanan geniş alanda birbirleri ile yarışan Budizm, Hristiyanlık ve Maniheizm gibi dinlerin yanında Zerdüştlük önemli bir yer tutar. Baykent, Buhara ve Semerkand gibi bölgenin büyük yerleşim merkezlerinde çok sayıda Zerdüşt tapınağı bulunur. Dinsel arayışa pek tutkun Türkler arasında da Zerdüştlük önemli ölçüde yayılmıştır. Zerdüştlük Aşağı Türkistan adı verilen bu bölgede devlet dini konumundadır.42 Zerdüştlük daha da ileri giderek Çin Seddi’ne kadar uzanan geniş alanda çeşitli Türk boyları arasına girmiştir.

Zerdüşt Dini Kutsal Kitabı

Dinin Avesta adlı kutsal kitabı Zerdüşt’ün özdeyişlerini kapsar. Dinine ve dinin uygulamasına yönelik ilkeleri içerir. Resmi törenleri içeren Yaşna ve Gatha bölümlerinden oluşur. Zerdüşt çevresinin ilahileri yer alır. Şiirler çok ustaca ve güç anlaşılan biçemle yazılmıştır. Yasna adını taşıyan bölüm yedi başlıktan oluşur ve Küçük Avesta adı verilir.

Türklerde Zerdüştlük Hakkında Bilgi

İran’a doğru uzanan alanda yayılan Türkler Zerdüşt inancı ile karşılaştıklarında bu inanç kendilerine çekici geldi. Kendi eski dinleri ile benzer yanları vardı ve kitaplı, düzenli bir dindi.

Zerdüşt inancı ile Eski Türk inancı arasındaki başta gelen benzerlik ateşi kutsal sayma inancıdır. Ateşe tapınım Eski Türkler arasında yaygın bir inançtır ve İranlılardan alınmış değildir. Türklere özgü bir ateşe tapınım olayı da bulunur. Söz gelimi Sır Derya bölgesinde yaşayan göçebe Türkler arasında ölüleri köşk içinde yakma töreni vardır. Bu İran inançlarında bulunmaz.

Göktürklerde ateşe tapınımın başka bir biçimi saptanır. Göktürkler ateşe taptıkları için ağaçtan yapılmış oturma yerleri bulunmaz. Ağaç, ateş ögesidir ve ateşe karşı saygıdan ağaç üzerine de oturmazlar. Oturmak istedikleri yere hasır serer, onun üzerine yerleşirler.

Türkler Zerdüştlükten İranlılar arasında gelişmiş olan Mug ateş törenini de alırlar. Bu tören Hazar kıyılarından Uygur bölgesine kadar Türkler arasında da Moğoç adı ile yayılır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , ,
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın