Yoksulluk Ne Demektir – Kimlere Yoksul Denir

yorumsuz
413 views
Yoksulluk Ne Demektir – Kimlere Yoksul Denir

Yoksulluk nedir , ne demektir , kimlere yoksul denir. Acaba bende yoksul muyum diye soruyor musun. Cevabı burada öğren. Kısaca yoksulluk hakkında bilgi paylaşıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Ben okudum fark ettim ki yoksul değilim. Belki size de aynısı olur. Her neyse başlayalım umarım beğenirsiniz. Aşağı kaydır.

 

Yoksulluk

Yoksulluk, sosyal yardım ve sosyal hizmet kavramları değişik açılardan birbirleriyle yakından ilişkili kavramlardır. Bunun en önemli nedeni de, sosyal yardım ve hizmete en fazla ihtiyaç duyan kesimlerin yoksul gruplar oluşudur. Bu kapsamda kimsesiz çocukları, yaşlıları, dul ve yetimleri, engellileri, göçmenleri, işsizleri, evsizleri vb. sayabiliriz. Bunun yanında, son yıllarda yaşanan kentleşme ve yeni yoksulluk dinamikleri, kentsel yoksulluğu öne çıkarmış, sosyal yardım ve sosyal hizmet talep eden gruplar da ağırlıklı olarak kentsel alanlarda yoğunlaşmış ve görünür hale gelmiştir. Tarihsel olarak kırsal bir problem olan yoksul insanlar günümüzde kentsel alanlarda yoğunlaşmıştır.

Özellikle de kentsel çöküntü alanlarının ya da sefalet mahallelerinin ayrıştırıcı özelliklerinden biri, yaşanan derin yoksulluk ve yoksunluklardır. Bu alanlarda yaşayan gruplar sosyal yardımlar kadar, sosyal hizmet de talep eden gruplar olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu mahallelerin diğer temel bir özelliği de, sakinlerinin sosyoekonomik ve mekansal dışlanmışlığıdır. Yaşanan dışlanma, ayrışma ve kutuplaşma süreçleri, sosyal yardım, sosyal hizmet ve sağlık gibi temel hizmetleri en fazla talep eden gurupların, bu tür hizmetlere erişimlerini kısıtlayıcı hatta imkânsızlaştırıcı sonuçlara da yol açmaktadır.

Kimlere Yoksul Denir – Yoksul Nedir

Yoksul insan ile ilgili literatürde farklı tanımlar vardır. Bunun en temel nedeni, yoksul insan olgusunun toplumdan topluma söz konusu toplumların dinamiklerine göre, hatta aynı toplumda ele alındığı zamana, mekâna, gruba vb. göre farklılıklar göstermesidir. Örneğin cinsiyet temelinde yoksulluğun kadınsılaşmasından bahsedilmektedir (Sallan Gül, 2005).

Yoksul kavramı genel olarak temel insan ihtiyaçlarının karşılanamamasını ifade eder. Yoksulluk en temel anlamıyla, insanların insan onuruna uygun, uzun, sağlıklı ve yaratıcı bir hayat sürebilmeleri için gerekli en temel kaynak, olanak ve fırsatlardan yoksun olmasıdır. İnsanlar yaşamlarını sürdürebilmek için; beslenme, giyinme, barınma, hastalıklardan korunma, eğitim alma, kültür edinme ve o kültürü yaşanma, dinlenme ve eğlenme gibi bireysel, toplumsal, ekonomik ve kültürel tüketime ihtiyaç duyar.

Bu anlamda da yoksul, yeterli düzeyde ekonomik kaynakları olmayan ve temel ihtiyaçlarını gereğince ya da minimum düzeyde karşılayamayan kişidir. Bu bağlamda yoksulluk da insan yaşamının gerektirdiği olanaklardan yoksun olma durumunu ifade etmektedir. İşte tür ihtiyaçlarını karşılayamama durumuna düşen insana da yoksul denir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 12 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın