Yıldız Mahkemesi Kısaca

yorumsuz
259 views
Yıldız Mahkemesi Kısaca

Yıldız mahkemesi nedir , hakkında bilgi veriyoruz. Yıldız mahkemesi neden kuruldu , ne zaman kuruldu kısaca özet olarak ödev için düzenlenmiş şekilde paylaşıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Başlıyoruz.

 

Yıldız Mahkemesi

Sultan Abdülaziz Han’ın tahttan indirilerek şehit edilmesine sebep olanları, muhakeme etmek için kurulan mahkeme.

Sultan Abdülaziz Han; sadrazam Mütercim Rüşdi Paşa, serasker Hüseyin Avni Paşa, şeyhülislam Hayrullah Efendi Ve Mithat Paşa’nın yaptığı gizli çalışmalar neticesinde, 30 Mayıs 1876’da tahttan indirildi. Hüseyin Avni Paşa’nın ayda yüz altın lira maaşla Feriye Sarayı’nda bahçıvan olarak ve sabık padişahı korumakla vazifelendirdiği Cezayirli Mustafa, Yozgatlı Mustafa Çavuş, Boyabatlı Hacı Mehmet adlı pehlivanlar tarafından 4 Haziran 1876 sabahı şehit edildi. Fakat intihar süsü verilerek, hadisenin üzerine gidilmedi.

Sultan beşinci Murat Han’ın kısa saltanatından sonra padişah olan sultan İkinci Abdülhamid Han, amcası Abdülaziz Han’ın şehit edilmesiyle ilgili olarak el altından tahkikata başladı. Bu hususta kendisine başkâtibi Küçük Said Bey (Paşa) yardım etti. Sultan İkinci Abdülhamid Han, araştırıcı zekâsı, mevkii, olgun yaşta, hadiselerin yanıbaşında yahut içinde bulunması sebebiyle, Abdülaziz vakasının en gizli taraflarını ve en vurucu gerçeklerini şahsen tespit etti. Bizzat veya vasıtalı olarak yaptığı tahkikat neticesinde, amcasının iddia edildiği gibi intihar etmeyip, katledildiği kanaatine vardıktan sonra, olayın resmen tahkik edilmesini istedi.

Yıldız Mahkemesi Alınan Karar

Tahkikat (soruşturma) neticesinde hazırlanan rapora göre Abdülaziz Han’ın ölümünün intihar olmayıp, katl olduğu anlaşılınca, sultan İkinci Abdülhamid Han bu raporu; şeyhülislam Uryanizade Ahmet Es’ad Efendi, dahiliye nazırı Mahmut Nedim Paşa, Tunuslu Hayreddin Paşa ve Şurayı devlet Tanzimat dairesi reisi Mahmut Celaleddin Bey’den meydana gelen bir heyetin tetkik ve kararına havale etti.

Bu heyet de raporu müzakere etti ve sabık padişahın katledilmesinde rolü olanların tevkif edilmesi yönündeki kararını padişaha arzetti.  30 Nisan 1881’de bir ariza ile sultan Abdülaziz Han’ın suikasta kurban gittiğini ve katleden faillerinin meydana çıktığı belirtildi.

14 Haziran 1881 tarihli fevkalade heyet mazbatasında; suçluların cezalandırılması, Malta karakolunda bir büyük çadır kurulmak suretiyle muhakemenin aleni olması, seyircilerin ayak takımından olmamak üzere adliye nezaretinden alınacak davetiye ile mahkeme salonuna girmeleri gibi hususlar yer aldı.

 

yıldız mahkemesi hakkında bilgi burada bitmiştir. Eklemek istediğiniz şeyler varsa yorumlarınızı bekliyoruz.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 19 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın