Yeraltı Suları ve Kaynakları Kısaca

yorumsuz
750 views
Yeraltı Suları ve Kaynakları Kısaca

 

Yeraltı suları ve kaynakları nelerdir kısaca açıklıyoruz. Yer altı suyu nedir , Yer altı su kaynakları oluşumu ve özellikleri kısa özet olarak tek başlık altında derledik. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilirsiniz. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Sitemizde her çeşit ödev var. Neyse aşağı kaydırın konumuza başlıyoruz.

 

Yeraltı Suları ve Kaynakları

Hidrografya, yani sular coğrafyası terimi olarak yer altı, yüzey sularının sızmalar yoluyla ulaşabilecekleri derinliği ifade eder. Bu anlamda yüzey sulan terimi, genel olarak yağış sulan anlamında kullanılır. Bu suların, geçirimli kayaçların boşluklar veya çatlaklarına girmesi, yani yerüstü sularının, yer değiştirmek suretiyle yer altına inme hareketi, sızma veya infiltrasyon diye tanımlanmaktadır.

Sızmalar yoluyla suyu emici ve geçirici taşların (kayaçların) içinde biriken, akan ve duran sulara, genel olarak yeraltı suyu denir. Yüzey sularının sızma derinliği hakkında, ortalama bir derinlik değerinden söz etmek bile zordur. Örneğin, senklinallerde ortalama 10-12 m kadar yeryüzüne yakın olabilir. Oysa, jeotermal sularda bu derinlik, kesin olmamakla birlikte, 20-30 km kadar bile olabilmektedir.

Yeraltı Suları Kaynağı ve Yeraltında Bulunuş Durumu

Atmosferde yoğuşan su, su buharı ve su buharı ise, katı ya da sıvı yağış şekillerinden birine (yağmur, kar, dolu vb.) dönüşerek, yeryüzüne döner. Yüzey sularının, bir kısmı buharlaşır, bir kısmı serbest akışa geçer ve bir kısmı da infiltrasyon (sızma) yoluyla, yeraltı suyunu oluşturur. Genel anlamı ile ifade edersek, litosfer içinde bulunan sulara, yeraltı suyu  denir.

Yeraltı sularında derinlik sınırı ne olursa olsun, bunların esas kaynağı, büyük ölçüde yeryüzü sulandır ve su döngüsü süreci ile bu suların, sıkı bağlan vardır. Çünkü, su döngüsünün bir aşaması olan yağışlar, ister katı ve isterse sıvı olarak karalar üzerine dönsünler, yeryüzü sularının bir bölümü buharlaşarak, tekrar atmosfere geçer.

Yeraltı suları, yeraltında birkaç tipte bulunur

Örneğin katmanlar (tabakalar) içinde, basınçlı artezyen suları tipinde ve akan yeraltı suları tipinde olduğu gibi, içinde yeraltı suları bulunduran katman (tabaka) ve kayaçlara, akifer ya da sutaşır (su bulunduran, su veren, su taşıyan anlamında) denir. Akiferde, yeraltı sularının bulunuş tiplerine ise, akifer tipleri (yeraltı sularını bulundurma tipleri) adı verilir. Ancak, bütün akifer tiplerinde, mutlaka bir geçirimsiz katman bulunması gerekir.

Yeraltı Suları Fiziksel-Kimyasal Özellikleri

Yeraltı sularının fiziksel ve kimyasal özellikleri incelendiğinde, bazı ayırıcı özellikleri bulunduğu dikkati çeker. Bunlardan fiziksel özellikler arasında en dikkat çekici olanlar sıcaklık, akış hızı, basınç durumu ve seviye değişmeleri gibi özelliklerdir.

Yeraltı suları, durgun sular değillerdir. Durağanlık, süzülme hareketi yapmaları nedeniyle, sık sık bozulur. Ancak, tıpkı yeryüzü sularında olduğu gibi, yer yer hızlı akan karstik yeraltı suları hariç, diğerleri, çok yavaş hareket ederler. Örneğin hareket, günde 1 ile 10 m kadar olabilir.

Yeraltı Suları Önemi

Yeraltı suları esas önemlerini, doğal bir kaynak olarak işletilmeleri mümkün olduğunda kazanırlar. Gerçekten de suların, çok büyük ekonomik yararları vardır. Suyun insan hayatındaki rolüne, burada değinmeye bile gerek yoktur. Çünkü su = hayat, demektir.

Yeraltı sularından, daha çok kuyular açılarak yararlanılır. Bu sulara ulaşmak üzere açılan silindir biçimindeki çukurlara, genel olarak kuyu denir. Daha başka bir ifade ile kuyu, yeraltı suyundan yararlanmak amacıyla yapılmış; yani inşa edilmiş olan bir yapı türüdür.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın