Yazım Yanlışları Kuralları Kısaca

yorumsuz
1.023 views
Yazım Yanlışları Kuralları Kısaca

Yazım yanlışları ve kuralları nelerdir. Yazım hataları nedir kısaca örnekler ve örnek cümleler ile açıklıyoruz.  Büyük ve küçük harf kullanımı , noktalama işaretleri hakkında kısa bilgi vererek özet olarak tüm konuyu paylaşıyoruz. Ödev için kullanabilirsiniz. Bilgiler güncel kütüphane kaynakçalı bilgilerdir. Başlayalım.

 

Yazım Yanlışları – Yazım Kuralları

1. Büyük Harflerin Kullanımı

a) Cümlelerde sözcüklerin ilk harfi büyük yazılır.
b) Nokta ve nokta değeri taşıyan iki nokta, üç nokta, soru işareti, ünlem işareti ile biten cümlelerden sonra başlayan cümleler büyük harfle başlar. Bu işaretler, cümle sonlarından başka yerlerde kullanılırsa, kendilerinden sonra gelen sözcükler büyük harfle başlamaz.
ÖRNEK : “Ben de mi sizinle geleceğim?”diye yalvarır gibi seslenmişti bize.
c) Şiirde her mısranın ilk harfi büyük harf olur.
d) Özel isimlerin ilk harfi büyük olur. Özel isim, canlı – cansız herhangi bir varlık olabilir. Bir sözcüğün özel isim sayılabilmesi için evrende kendi türü içinde sadece o varlığa verilen bir ad olması gerekir.
e) Kurum, kuruluş adları birden fazla sözcükten oluşuyorsa her sözcüğün ilk harfi büyük yazılır.
ÖRNEK : Hacettepe Üniversitesi, Toprak Mahsulleri Ofisi, Danişment Gazi Lisesi, Kızılay…
f) Özel isimlere bağlı unvanlar büyük harfle başlar.
ÖRNEK : Doktor Celil Bey, Yüzbaşı Hasan, Gazi Osman Paşa.

Ses Olayları ve Bunlarla İlgili Yazım Yanlışları ve Kuralları

a) Sert sessizlerin benzeşmesi kuralı yazıya yansıtılır. Söyleyişte yumuşak ünsüzler kullanılsa bile yazıda sert ünsüzle biten bir sözcüğe uyarına göre sert ünsüzle başlayan ek getirilir.

b) Ünsüz yumuşaması yazıda gösterilir.

3. Ay ve Gün Adlarının Yazımı

a) Ay ve gün adları, yanlarında tarih belirten sayı bulunmadığında küçük harfle yazılır:
ÖRNEK : Arkadaşım her pazar maça gider. Biz de temmuzda köye gideceğiz.

b) Belli bir tarihi bildiren ay ve gün adlarının ilk harfleri büyük yazılır:
ÖRNEK : ÖYS 18 Haziran’da yapıldı. Dergi, 22 Aralık 1995 Cuma günü. yayımlandı.

4. Kısaltmaların Yazım Yanlışları ve Kuralları

a) Özel adların kısaltılmasında, kısaltılan her sözcük büyük harfle gösterilir. Diğer kısaltmalar küçük harfle gösterilir.
ÖRNEK : TBMM, AET, TRT; Prof. Dr.; Kg, cm…

b) Kısaltmalara getirilen ekler kısaltmanın okunuşuna uyar ve kesme işaretiyle ayrılır.
ÖRNEK : AET’ye girecekmişiz. TRT’nin yayınlarını da izliyormuş.

5. -de, (-da; -te, -ta) Ekinin Yazım Yanlışları Kuralları

De, (da; -te, -ta) eki bitişik yazılır. Ek, kalınlık- incelik ve ünsüz uyumuna uyar. Eklendiği sözcüğün ses özelliklerine göre dört şeklinden biri sözcüğe eklenir. Bu eki ve işlevlerini bilmek, onu doğru yazmamızı sağlar: -de, (-da; -te, -ta) eki, isim çekim ekidir, hal (durum) ekidir. Eklendiği sözcüğe “bulunma, kalma, içinde olma” anlamı yükler.

ÖRNEK : “Kitabım masamda duruyor.” cümlesinde “kitap”ın “masada” olduğu vurgulanıyor, dile getiriliyor.
Aynı cümledeki “-de” ekini çıkaralım: “Kitabım masam duruyor.” Bu söyleyişle “kitap”‘ın ve “masa”nın “durduğu” anlatılıyor.
Ayrı söyleyişteki bu iki cümlenin anlamı kesinlikle farklı farklıdır.
Birinci cümlede “masa” sözcüğü “bulunma” anlamı taşıyor ve cümlenin dolaylı tümlecidir.

6. de (da) Bağlacının Yazım Yanlışları Kuralları

De, da bağlacı ayrı yazılır. Bu bağlaç genellikle cümleye “dahi, üstelik bile” anlamı katar.
ÖRNEK “Masa çok dağınık.” “Masa da çok dağınık.”
Birinci cümlede sadece “masa”nın dağınık olduğu, ikinci cümlede “üstelik masa”nın da dağınık olduğu belirtiliyor.
İkinci cümleden anladığımız şudur: Başka şeyler (oda, ev…) dağınık, “üstelik” masa da dağınıktır.

7. -ki Ekinin Yazım Kuralları

—ki eki bitişik yazılır. —ki ekini “ki” bağlacıyla karıştırmamak gerekir. Dilimizde sözcüğe bitişik yazılan farklı işlevde iki ayrı -ki eki vardır. İlgi Zamiri -ki Bir ismin yerini tutar, sözcüğebitişik yazılır.
ÖRNEK : Seninki yazmıyorsa, şunu al. Evdeki bundan daha güzel yazıyor. (-ki’ler “kalem”in yerini tutuyor.)

8. ki Bağlacının Yazım yanlışları ve kuralları

Ayrı bir sözcük olduğu için her zaman ayrı yazılır. “ki” cümleyi birbirine bağlar. Cümlede sebep sonuç ilişkisi kurmak, cümlenin herhangi bir öğesini açıklamak için kullanılır.
ÖRNEK : Bu ezanlar -ki şahadetleri dinin temeli. Eve geldim ki herkes beni bekliyor.

9. mi Edatının Yazımı

Soru edatı mı, mi, mu, mü ayrı yazılır. Soru edatına getirilen ekler soru edatıyla birlikte yazılır.
ÖRNEK : Gelecek mi? Gelecek misiniz? Gelecek miydiniz?

İkilemelerin Yazım Kuralları

İkilemeler daima ayrı Yazılır ve ikilemeyi oluşturan sözcüklerin arasına virgül (,) işareti ya da herhangi bir noktalama işareti konmaz.
ÖRNEK : İri yarı bir adamdı. Yavaş yavaş gidiyordu.

11. Pekiştirmelerin Yazım Yanlışları ve Kullanımı

Pekiştirmeler bitişik yazılır.
ÖRNEK : Tertemiz, sapasağlam, upuzun gibi

12. Sayıların Yazımı

Sayılar metin içerisinde yazıyla yazılır.
ÖRNEK : Dört kardeş, haftanın beşinci günü, Yaş otuz beş, yolun yarısı eder.

13. Yabancı Kökenli Sözcüklerin Yazımı

Türkçe sözcüklerin sonunda b, c, d, g ünsüzleri bulunmaz. Ancak, dilimize Batı dillerin-den geçmiş olan sözcüklerin sonunda g ünsüzü bulunabilir ve sözcükler dilimizde de böyle yazı-lır.
ÖRNEK : Türkolog, biyolog, psikolog…

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 3 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın