Yalnızlar kitap özeti Erhan Bener

yorumsuz
908 views
Yalnızlar kitap özeti Erhan Bener

 

Erhan Bener Yalnızlar kitap özeti farklı ve yeni olarak paylaşıyoruz. Yalnızlar romanı özet konusu ve ana fikri ile birlikte hepsi tek başlıkta sizler için düzenledik. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılarak derlenmiştir. Ödev için kullanabilirsiniz. Başka yerde yok. Başlayalım.

 

 

 

Yalnızlar kitap özeti

Doktor Nevzat akşam vapurla Akçay’dan ayrıldı. Kimse uğurlamaya gelmedi onu, oysa bir kaçıştı bu. Bir daha geriye, Edremit’e dönmeyecekti. Sırtüstü uzanmıştı ranzaya. Yaşı otuz beşe yakındı, ama o çok yaşlı duyuyordu kendini. Öylesine yorgun ve bezgindi. Gözlerinin altı çökmüş, sakalı uzamıştı. Ağzı zehir .gibiydi Üç yıl önce İstanbul’dan Edremit’e sürgün gelmişti. Yüreği kırgın, ama umut doluydu. Başlangıçta yalnızlık çekmişti. Sonra yeni arkadaşlar edinmişti. Bir gün lokantada Fransızca öğretmeni Necati’yle tanışmıştı. Ardından, onun arkadaşlarından üstteğmen Galip, terzi Nuri, eczacı Remzi’yle Nuri’nin dükkanı bir çeşit uğrak, buluşma yeriydi.

Haftada en az bir kez oraya gider, kafayı çekerlerdi. Geç vakitlere kadar .konuşur, birbirleriyle şakalaşırlardı Galip yakışıklı bir gençti. Müzik öğretmeni Nermin’le evliydi. Okul sıralarında tanışmışlardı. Nermin pek güzel değildi ya, zeki ve havalı bir kadındı. Güçlü bir kişiliği vardı. Kocasıyla anlaşamıyordu. Fakat dışarıya karşı mutlu görünüyorlardı. Galip bir 30 Ağustos balosunda eşini Nevzatla tanıştırmıştı. Birbirlerinden .hoşlanmışlardı. Galip de bunu sezmişti, ama belli etmemişti Karısının dışarı çıktığı bir gün dikiş öğretmeni Nazmiye’yi eve almıştı. Nermin ansızın çıkagelmiş, onları yatakta yakalamıştı. Bu yüzden evlilikleri iyice sarsılmıştı.

Yalnızlar kitap özeti 2. bölüm

O günden sonra Galip kendini içkiye vermişti. Oysa, çok içmemesi gerekiyordu. Midesinde ülseri vardı. Nevzat’ın da söylediği gibi, durumu daha da kötüleşebilirdi. Fakat Galip uyarıları dinlememiş, içmeyi sürdürmüştü. Tedaviye de yanaşmamıştı. Bu yüzden, hastalığı gitgide ilerlemiş, ölümü kaçınılmaz olmuştu Kocasının ölümü Nermin’i şaşırtmamıştı, ama çok üzmüştü. Arada bir Nevzat’la görüşüyordu. Arkadaşlıkları günden güne gelişmişti. Öyleyken, Nermin bir daha evliliği göze alamıyordu, özgür yaşamak istiyordu Arkadaşlarından eczacı Remzi, Nevzat’ı seviyor ve onu tanıdıklarından birinin kızıyla evlendirmeyi tasarlıyordu. Yalnızlar kitap özeti devam ediyor aşağıya inin.

Sonunda amacına ulaşmıştı: Nevzat’la Macide birbirlerini beğenmişlerdi. Düğün hazırlıklarına başlamışlardı. Nevzat içmeyi bırakmış gibiydi. Terzinin dükkânına seyrek uğruyordu. Düzenli hastaneye .gidiyor, ameliyatlar yapıyordu Nikâh töreni bitince yeni bir eve taşınmışlardı. Nevzat sevinçliydi, ama alttan alta evliliğinin yürümeyeceğini de seziyordu. Macide güzel, evcimen, temiz bir kızdı. Gelgelelim, Nevzat’a göre, geri kalmıştı, çoğu zaman onu anlayamıyordu. Ayrıca, Nevzat da evlilik yaşamına alışkın değildi: Uzun süre başıboş, .savruk, düzensiz yaşamıştı. Fransızca öğretmeni Necati öteden beri Macide’ye eğilim duyuyordu.

Yalnızlar kitap özeti 3. bölüm

Ama bunu açığa vurması olanaksızdı. Sevdiği kız, artık arkadaşının karısıydı. Her gece içiyor, Fransızca şiirler okuyor, sövüp sayarak arkadaşlarıyla eğleniyordu. Terzi Nuri’nin evinde kalıyordu. Nuri’nin kızı Adalet’ten hoşlanıyordu. Ara sıra ona takılıyor, merdivendeki delikten, mutfak aralığında yıkanırken onu gözetliyordu Nevzat’la Macide’nin evlilikleri küçük tartışmalarla sürüyordu. Nevzat sıkılınca Nermin’e gidiyordu. Nermin güçlü kişiliği, derin sezgisi ve özgür düşünüşüyle onu kendine bağlamıştı. Öyleyken karısından boşanmasını doğru bulmuyordu. Fakat gizli ilişkilerinin ne kadar süreceğini de kestiremiyordu. Arada bir kaçamak buluşmaları bile kasabada dikkati çekiyor, dedikodulara yol açıyordu. Nermin durumundan tedirgindi, artık işe bir son vermeyi tasarlıyordu. Bu amaçla okuldan izin alarak Bursa’ya gitti. Oradan da İstanbul’a geçecekti.

Hiç de kolay olmamıştı bu, içi sızlıyordu, ama bir başka çözüm yolu da bulamamıştı Aynı gece Nevzat karısıyla yine atışmıştı. Muayene odasına çekilmiş, votka içerek öfkesini dağıtmaya çalışıyordu. Bir ara Macide’nin ağladığını duymuş, aldırmamıştı. Az sonra ağlamalar inlemeye dönüşmüştü. Nevzat bunu her zamanki numaralarından biri diye yorumlamıştı. Oysa karısı ağır hastaydı. Çektiği acıya dayanamamış, odanın kapısına gelerek kocasından yardım istemişti. Nevzat çok şaşırmıştı. Macide perişandı. Rengi uçmuştu, ağzından köpükler saçarak kıvranıyordu. Nevzat hemen sokağa fırlamıştı. Yağmur yağıyordu, ortalıkta kimsecikler yoktu. Güçlükle doktor Osman’ı bulmuştu. Macide’yi hastaneye yatırmışlar, ameliyata almışlardı. Dış gebelik olduğu anlaşılmıştı. Sürekli kan kaybediyordu. Yeterli kan bulunamamıştı.

Yalnızlar kitap özeti 4. bölüm

Sonunda .hasta ölmüştü Cenazesi büyük bir kalabalıkla kaldırılmıştı. Nevzat bir türlü inanamamıştı onun öldüğüne. Sık sık dalıp gidiyordu. Birkaç kez .bayılmıştı. Yüreğini derin bir sizi kaplamıştı. Necati bir gün Nevzat’ görmeye gelmişti. Macide’nin ölümü onu da sarsmıştı. Nermin’le ilişkisini öğrenince Nevzat’a iyice kızmıştı. Karşılaşınca, “Artık özgürsün, sevgiline koş!” diye azarlamıştı onu. Fakat Nevzat hiçbir şey söyleyememişti, hatta kızmamıştı bile. Karısı için bu denli üzüleceğini ummamıştı. içindeki acı gittikçe artıyordu. En iyisi buradan ayrılmak, uzaklara gitmekti. Macide’nin yakınları gelip eşyalarını evden götürmüşlerdi. Nermin de ortalarda görünmüyordu. Nevzat büsbütün yalnız kalmıştı. Saçı sakalına karışmıştı. Yeniden içkiye vurmuştu kendini Nermin Bursa’da otobüsten inmiş, bir otele yerleşmişti.

Orada konuşulanlardan Macide’nin öldüğünü duymuştu. Üzülmüştü, çünkü Macide öğrencilerindendi. Ertesi gün Edremit’e geri döndü. Necati eve sarhoş geldiği bir gece Adalet’i kandırmıştı. Fakat az sonra döverek yataktan atmıştı: Adalet kız değildi. Oysa Necati onunla evlenmeyi umuyordu. Hayal kırıklığına uğramıştı. Nevzat’tan kuşkulanıyordu. Çünkü kız bir süre onun yanında çalışmış, iğnecilik falan yapmıştı. Fakat Adalet onun yapmadığını söylemiş, başka bir ad da vermemişti. Necati ikircimler içinde .bocalamıştı Birkaç gün sonra Nevzat’la içmişler, ayılmak için hamama gitmişlerdi. Necati eve dönünce, mutfaktan gelen gürültüler duymuştu.

Yalnızlar kitap özeti 5. bölüm

Kapıyı kırarak içeri girmiş, gördüklerine şaşakalmıştı: Terzi Nuri’nin ikinci karısından olma oğlu Musa, Adalet’e saldırıyordu. İri yarı, dilsiz bir gençti. Necati onun yanında yaşlı ve çelimsiz kalıyordu. Musa, Necati’yi iyice dövmüş üstünü başını yırtmıştı. Necati güçlükle kendine gelmişti. Sürünerek odasına çıkmıştı. Elinin yüzünün kanını temizlemişti. Onuru yaralanmıştı. .Artık yaşayamazdı. Ölmeyi düşünüyordu Giysilerini değiştirmiş, tıraş olarak dışarı çıkmıştı. Nermin’in döndüğü söyleniyordu. Çevrede dedikodular almış yürümüştü: Nevzat öteden beri Nermin’le sevişiyormuş… Ona kavuşabilmek …için karısını öldürmüşmüş Necati, Nevzat’la Nermin’i parkta buldu. Sessizce oturuyorlardı. Yüzleri asıktı, ağızlarını bıçak açmıyordu. Sanki bir şeyler değişmiş ya da sona ermişti.

Bunu ikisi de seziyor, ama dışa vuramıyorlardı, herhalde korkuyorlardı. Fransızca öğretmenini görünce irkildiler. Necati, onlara, üstü kapalı olarak ölüp gideceğini anlatmış, veda etmişti O gece Adalet odasına gelmiş, koynuna girmişti. Sabaha kadar sevişmişlerdi. Ortalık ağarırken Necati kızı uyandırmış, dışarı çıkarmıştı. Kapıyı kilitlemiş, aynanın karşısına geçerek .tabancasını göğsüne boşaltmıştı Nevzat, Macide gibi, onu da hastaneye götürmüştü. Fakat .çok kan kaybettiğinden arkadaşını kurtaramamışlardı Nevzat, karısıyla iki arkadaşını yitirdikten sonra, Edremit’te daha çok kalamamıştı. Üç yıl önce buraya yüreği kırık ama öfkeli olarak gelmişti. Şimdiyse yine yüreği kırık ama umutsuz olarak ayrılıyordu :Bir ara kamaranın kapısı hızlı hızlı vuruldu. İstanbul’a yaklaşıyoruz, diye seslendi kamarot ve Nevzat kalktı, eşyalarını topladı. Erhan Bener Yalnızlar kitap özeti burada bitmiştir.

Yalnızlar Romanı Konusu ve Ana Fikri

Romanda küçük bir taşra kasabasında , ikinci dünya savaşından sonraki yıllarda bir aydının yalnızlığından bahsediliyor. Kısaca ana fikir vermek gerekirse yazar bu romanında herkes yanımda gibi ama kimsem yok diyor.

Not: Bu güzel romanın yazarı hakkında bilgi sahibi olmak ister misin. Eğer merak ediyorsan senin için paylaştık buraya tıklayarak ulaşabilirsin. Erhan Bener Hayatı ve Eserleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 18 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın