Yahudilik ve Türkler – Türk Dinleri Musevilik

yorumsuz
448 views
Yahudilik ve Türkler – Türk Dinleri Musevilik

Yahudilik nedir , kısaca hakkında bilgi veriyoruz. Türk dinleri arasında yer alan musevilik inancı ve yahudilik ile türkler arasındaki bağlantı kısa özet olarak paylaşıyoruz. Bilgiler güncel ve yeni bilgilerdir. Başka yerde olmayan kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Dilerseniz ödev içinde kullanabilirsiniz. Başlayalım.

 

Yahudilik Nedir – Neden Türk Dinleri Arasında?

Yahudilik, Ön Asya’nın eski köklü dinlerinden biridir. Yahudi adı, İsrailli ya da İbrani adı ile anılan bir ulusu karşılar. Yahudi adı, Filistin’in bir bölgesinin adıdır. İbrani adı, dedeleri İbrahim el İbrani’den gelir. İsrail adı ise İbrahim’in torunu Yakup’un sanıdır. MÖ 1300 yıllarında Musa doğar. Musa’ya dek İsrailoğulları’nın başından birçok olaylar geçmiştir. Musa, İsrailli boyları bir ulus dini çevresinde birleştirmeyi başarır.Yehova, İsrail’in tanrısı, İsrail ise Yehova’nın ulusudur.

Tevrat ve On Emir’in Musa’dan kaldığına inanılır. Daha sonra da krallar gelir. Davud ve Süleyman bunların en önemlisidir. Peygamberlerin yanı sıra bir de nebiler gelir. ahudiliğin kitabı “Eski Ahit”tir. Bu çeşitli bölümlerden ve haberlerden oluşan bir derlemedir. Tekvin, Çıkış, Haberler, Sayılar ve Tesniye adlı beş bölümden oluşur.

Yahudilik ve Hazar Türkleri

7. yüzyılda Kafkaslar’dan Volga’ya dek uzanan alanda güçlü bir imparatorluk görüyoruz. Bu devlet Hazar İmparatorluğudur. Hazarlar Türk kökenli bir ulustur. Tuza tapıyorlardı. Tapınaklarını yer altında tuz kaynaklarına yapıyorlar ya da tuz dağlara kuruyorlardı.

Arap orduları ile Hazar Türkleri arasında 15 yıl süren savaşlar sonucunda Hazarlar, Gürcistan ve Ermenistan’ı silip geçerler. 730’da Arap ordularını büyük ve kesin bir yenilgiye uğratırlar. Musul ile Diyarbakır’ı alıp halifeliğin merkezi Şam’a yaklaşırlar.

Son Arap saldırısını daha sonra II. Mervan adıyla halifeliğe geçecek olan komutan yönetir. Mervan, önce barış elçileri yollar, sonra da her iki geçitten şaşırtıcı saldırılara geçer. Hazar ordusu bu şaşkınlığın etkisinden kurtulamaz ve Volga’ya değin geri çekilir. Kağan barış istemek zorunda kalır. Mervan, alınan öbür ülkelerdeki yönteme uyarak Kağan’dan Hak dinine dönmesini ister.

Kağan da bunu kabul eder (737). Ama bu Müslümanlığa geçiş lafta kalır. Görünüşe göre, halk üzerinde hiç bir iz bırakmaz. Bu yenilgiden sonra hazarlar yahudilik dinini seçmişlerdir.

Neden Musevilik Tercih Ettiler

Hazarların en güçlü dönemlerinde Yahudi dinini seçmesi tarihçileri şaşırtır. En mantıklı açıklama şöyledir: Sekizinci yüzyılın başlarında dünya iki büyük gücün elinde kutuplaşmıştır. Bir yanda Hristiyanlık öte yanda da Müslümanlık vardır. Her iki grubun ideolojik doktrinleri, kuvvet politikası ilkelerine göre işliyor; klasik propoganda yöntemleri, ikna ve fetih yollarıyla inançların yayılmasına çalışıyordu.

Hazar İmparatorluğu bu sırada üçüncü güç konumundaydı. İmparatorluk her iki büyük güçle de boy ölçüşebileceğini daha önce ortaya koymuştu. Ama kendi bağımsızlığını sürdürebilmenin tek yolu, Hristiyanlığın da Müslümanlığın da dışında kalıp yaşamını sürdürmekti.Çünkü, bu inançlardan birini seçmesi durumunda siyasal gücünü bütünleyecek kültürel öncülüğünü yitirecekti.

Son Yahudi Türkler 2. Dünya Savaşı öncesine değin Polanya’nın birkaç kentinde yaşayan Karaylardı. Savaş yıllarında ve sonrasında eriyip tükendiler.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın