Türkiyenin Yer altı ve Yer üstü Kaynakları Kısaca

yorumsuz
632 views
Türkiyenin Yer altı ve Yer üstü Kaynakları Kısaca

 

Türkiyenin yer altı ve yer üstü kaynakları kısaca açıklıyoruz. Yeraltı ve Yerüstü kaynaklar nelerdir kısa özet olarak ödev için tek sayfa çıktı alacak şekilde düzenledik. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmış ve güncel bilgilerdir. Ödev için kullanabilirsiniz. Sitemizde her çeşit ödev mevcut onlara da bakmayı unutmayın. Şimdi aşağı kaydırın başlıyoruz.

 

Türkiyenin Yer Altı ve Yer üstü Kaynakları

Ülkelerin doğal zenginlik kaynakları, yeryüzü doğal zenginlik kaynakları ve yeraltı zenginlik kaynakları şeklinde, iki gruba ayrılarak incelenebilirler. Bunlardan yeraltı kaynakları, metalik madenler, metalik olmayan madenler, endüstriyel ham maddeler ve enerji kaynağı madenler şeklinde sınıflandırılabilirler. Örneğin demir cevheri metalik maden, bortuzları metalik olmayan maden, kil veya kireçtaşı endüstriyel hammadde, taşkömürü ya da petrol enerji kaynağı madenlerdir.

Yer üstü kaynakları (doğal olanlar) ise tarım toprakları, çayır ve meralar, ormanlar, akarsular, göller, denizler, rüzgarlar … şeklinde hatırlanabilirler.

Eskiden beri, yeraltı kaynaklarının en önemlileri, başta demir cevheri ve kömür olup, bunlara, XIX. yüzyıl sonlarında, petrol ve XX. yüzyılda da, nükleer enerji (uranyum ve toryumdan elde edilir) eklenmiştir. Yeraltı kaynaklarının her birinin, yeraltında bulunan toplam tonajına, rezerv (yedek) denir.

Türkiyenin yer altı kaynakları ve çeşitleri bakımından, zengin bir ülkedir. Örneğin titanyum, kobalt, tantalit, platin gibi zaten dünya ülkelerinde de az bulunan (az rastlanan bu tür madenlere, -kritik maden-demir) bazı madenler hariç, yurdumuzda her çeşit madene rastlanmıştır. Bunlara, stratejik bir maden olan, uranyum da dahildir.

Burada bir kaç örnek hatırlamamız gerekirse, M.T.A (Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü) tarafından, 1935 yılından buyana (o zaman kuruldu); yurdumuzun 1100 yerinde demir cevheri, 600 yerinde kromit cevheri ve 800 yerinde ise, bakır cevheri bulunduğu belirlenmiştir. Demek ki, yurdumuzun birçok yerinde, çeşitli metalik madenler vardır.

Ülkemizin, Dünya ölçüsünde zengin bulunduğu en önemli yeraltı kaynağı, hatırlanacağı iizere, bor tuzu bileşikleridir. Güvenilir ve kesin bir veri saptamak çok zor olmakla birlikte, Dünya rezervleri 1.2 ınilyar tonun üstünde olup, bugünkü bilgileriınize göre bunun % 60’tan biraz fazlası, Türkiye’de bulunmaktadır.

ikinci sırada boraks (tinkal) olmak üzere, % 95’e varan bir oranda, bu iki grup bileşiklerden oluşur. Toplam rezervlerde, kolemanitler yaklaşık % 65 ve borakslar ise, % 30’luk bir paya sahiptir. Diğer bor tuzu rezervlerinin toplamdaki payı, çok düşüktür(% 5 dolayında).

Türkiyenin yer altı ve yer üstü kaynakları konusu burada bitmiştir. Soruları yorum bölümünden sorabilirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın