Türkiyenin Doğal Kaynakları

yorumsuz
656 views
Türkiyenin Doğal Kaynakları

 

Türkiyenin doğal kaynakları nelerdir kısaca açıklıyoruz. Türkiye doğal yeryüzü kaynakları kısa özet olarak ödev için tek sayfa çıktı alacak şekilde düzenledik. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır ve güncel bilgilerdir. Ödev için kullanabilirsiniz. Başlıca doğal kaynaklarımız konusuna başlıyoruz. Aşağı kaydırın.

 

Türkiyenin Doğal Kaynakları

1- Tarım Toprakları

Hatırlanacağı üzere toprak, yeryüzünün ufalanmış canlı örtüsüdür. Ana kaynağı kayaçlar olup, bunların; dış güçler ya da doğal çevre etmenleri dediğimiz; donma-çözülme, nem ve yağışlar ile rüzgarlar gibi etmenlerin etkileriyle ufalan-maları, çürüyüp dağılmaları sonucu, yerkabuğu üzerinde, ortalama kalınlığı 20-30 cm. ila 1-1.5 m. arasında değişen, toprak örtüsü oluşur.

Türkiye de Yapılan Tarım Türleri – Türkiye Doğal Kaynakları

a) Tahıl tarımı (buğday, arpa, mısır, pirinç yetiştirme alanları)
b) Bağ tarımı (üzüm asması yetiştirme alanları)
c) Bahçe tarımı (zeytin, turunçgil, kayısı, elma vb. yetiştirme alanları)
d) Sebze tarımı (patates, fasulye vb. yetiştirme alanları)
e) Sanayi bitkileri tarım; (tütün, pamuk pancarı, çay vb. yetiştirme alanları)

Türkiye’de arazi kullanılışı yönünden, özetle gözden geçirelim: Bu değerlendirmede;

a) Türkiye’nin alanı, 783 562 km2 olarak alınmıştır.
b) Arazi kullanılış gruplarının veya arazi kullanılış kategorilerinin, alt grupları dikkate alınmamıştır.
c) Konumuzun daha iyi anlaşılması bakımından, Türkiye’nin alanını, önce iki kategoriye ayırmanın uygun olacağı düşünülmüş ve arazi ölçü birimi, hektar olarak alınmıştır.

Türkiyenin Doğal Kaynakları Kullanılan Tarım Arazisi

2 – Ormancılık

Türkiyenin doğal kaynakları kullanımında ormancılık ikinci sırada gelir. Büyük bir geçim kaynağı kitlesi bulunmaktadır. Kendiliğinden, veya insan eliyle yetişmiş ağaç ve ağaçcık örtüsü sahaları, orman; ormanla örtülü araziler ise, orman arazisi diye tanımlanır. Orman oluşturmak üzere ağaçlandırılmış (ağaç bitkileri dikme) ve orman oluşturmak amacıyla ayrılmış arazilere de, yine orman arazisi denilmektedir.

Uzun yıllar, Türkiye orman arazisi büyüklüğü, ülke alanının % 13.5’i olarak ifade ediliyordu. Ama, 1963 yılında başlanan ve artık tamamlanmış olan orman amenajman etütleri (hava fotoğrafları, büyük ölçekli haritalardan yararlanarak), yani alan belirleme, düzenleme ve işletme faaliyetleri sonucu, yurdumuzun orman arazisi büyüklüğü, artık belirlenmiştir. Bu planlara, yani amenajman planları sonucuna göre, 202703 km2 orman arazimiz vardır.

En önemli doğal kaynaklarımızdan olan ormanlarımız, diğerlerine; örneğin madenlere güre, çok daha farklı bir anlayışla işletilmektedir. Bu da, ormanların, yenilenebilir ve çoğaltılabilir önemli bir kaynak oluşundan ileri gelir. Çünkü, madenler, işletilir (çıkarılır), kullanılır ve rezervleri (yeraltındaki toplam miktarları), günün birinde tükenir. Oysa ormanlar, yenilenebilir kaynaklar olup, özellikle Cumhuriyet devri içinde, işletilmelerine hep bu düşünce egemen olmuştur ve ülkemiz ekonomisi yararına olan bu ilke, bundan sonra da değişmeyecektir.

Türkiyenin Doğal Kaynakları Orman Haritası

Orman zenginliği bakımından Türkiye Dünya ülkeleri arasındaki konumu bakımından, orta zenginlikte bir ülke durumundadır. Orman arazisi büyüklüğü (20.7 milyon ha.) bakımından; Rusya, Ukrayna, İsveç ve Finlandiya gibi dört Avrupa ülkesi hariç, diğer Avrupa ülkeleri ve bütün Akdeniz havzası ile Orta Doğu ülkeleri arasında, birinci sırada gelir.

Türkiyenin doğal kaynakları konusu burada bitmiştir. Eğer bir sonraki konuyu arıyorsanız buraya tıklayın. Türkiye yer altı ve yer üstü kaynakları

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 14 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın