Türk Halk Edebiyatı Özellikleri

yorumsuz
379 views
Türk Halk Edebiyatı Özellikleri

Türk halk edebiyatı nedir , özellikleri nelerdir , şiir ve nesir kullanım biçimleri tarihi geçmişi kısaca paylaşıyoruz. Bilgiler kısa özet olarak ödev için düzenlenmiştir. Kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılarak düzenlenmiştir.  Başlayalım.

 

Türk Halk Edebiyatı Özellikleri

 1. Bu edebiyat, halk diline bağlıdır.
 2. Dil ve anlatımda süslü söyleyişe yöneliş yoktur.
 3. Genellikle yalın anlatım kullanılır.
 4. Halkın içinden doğan eserler, konu, tema ve duyarlık bakımından halkın hayatına sıkı sıkıya bağlıdır.
 5. Şairler, genellikle okumamış kişilerdir. Dörtlük birimi esastır. Şairlerde, milli ölçü olan hece ölçüsü kullanılır.
 6. Aşk, doğa, ayrılık, özlem, dil, tasavvuf konularının yanı sıra toplum hayatını ilgilendiren sorunlara da sık sık eğilen şairler, bunlarla ilgili eleştiriler getirirler
 7. Türk halk edebiyatı 12. yüzyıldan başlayarak Anadolu’da dinî ve din dışı olmak üzere iki koldan gelişmeye başlamıştır.
 8. Halk edebiyatında daha çok şiir türünde ürünler verilmiştir.
 9. 17. yüzyılda halk hikayesi ve halk tiyatrosu türlerinde de ürünler verilmiştir.

 

Türk Halk Edebiyatı Şiir özellikleri

 1. Nazım birimi dörtlüktür.
 2. Ölçü, milli ölçümüz olan hece ölçüsüdür.
 3. Hecenin en çok 7’li, 8’li ve 11’li kalıpları kullanılmıştır. Fakat şehirde yaşamış, medrese eğitimi almış bazı ozanlar aruzu da kullanmıştır.
 4. Genellikle yarım kafiye kullanılır.
 5. Daha çok redifle ahenk sağlanır.
 6. Kafiyenin yanı sıra “ayak” da söz konusudur. Şiirler (önceleri kopuz eşliğnde) bağlama eşliğinde okunur.
 7. Dil halkın kullandığı Türkçedir. Konu, şekil ve dil bakımından dış tesirlerden uzaktır.
 8. Nazım şekil ve türleri arasında türkü, koşma, mani, ninni, semai, varsağı, destan, ilâhî, nefes sayılabilir.
 9. Şiirlerin konuya göre özel başlıkları olmaz. Türe ve şekle göre genel adları vardır: koşma, destan, semai, koçaklama vb.
 10. Konular, halkın sürekli iç içe olduğu, aşk, tabiat, ayrılık, hasret, ölüm, yiğitlik, din, şikâyet gibi konulardır.
 11. Daha çok somut konular işlenir. Halk edebiyatının da kendine özgü mazmunları, mecazları vardır.
 12. Sevgilinin kaşı, gözü, yanağı, boyu her şiirde aynıdır.

 

Türk Halk Edebiyatı Nesir Özellikleri

 1. Nesir, halk edebiyatında nazma göre çok çok önemsiz kalmıştır. Çünkü duygu ve düşüncelerin kalıcılığı şiirle daha kolay sağlanmaktadır.
 2. Nesir örnekleri arasında halk masalları, halk hikâyeleri, efsaneler, atasözleri, deyimler, halk tiyatrosu, bilmeceler, fıkralar sayılabilir.
 3. Bunlardan en yaygınları tür olarak masallar, hikayeler ve efsanelerdir.
 4. Atasözü, bilmece ve deyimler zaten halkın ürünü olmakla beraber her alanda herkes tarafından kullanılmaktadır.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 1 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın