Toprak özellikleri – Tarım ve Yetiştiricilik

yorumsuz
455 views
Toprak özellikleri – Tarım ve Yetiştiricilik

 

Toprak özellikleri nasıl olmalıdır. Hangi ürünü yetiştirmek için toprak özellikleri ne olmalıdır. Toprağın ne gibi önemi vardır. Toprak türlerine göre tarım yapmak her zaman en verimli sonuçlara ulaşmaya yardımcı olur. Tarımda en büyük etken toprak konusunu işliyoruz. Başlayalım.

 

 

Toprak Özellikleri ve Tarım

Toprak, tarımsal etkinliklerin temel ekonomik kaynağı ve çiftçilerin, en önemli taşınmaz sermayesidir. Yerli kaynakların fiziksel, kimyasal ve biyolojik süreçlerle parçalanıp dağılmaları ve çözülmeleri sonucu oluşmuş, karaların canlı örtüsüdür. Canlılığı, her türlü fitolojik kara bitkilerine tutunma, beslenme ve gelişip büyüme olanağı sağlamasından ileri gelir. Bu oluşum, madensel ve organik kökenli elemanların bir karışımıdır diyebiliriz. Bunlardan madensel olanların başlıcaları; karbonat, sülfat ve klorür gibi çeşitli tuzlar ile demir, alüminyum, manganez gibi oksitler ile temsil edilirler. Bir diğeri olan organik maddeler, bitkisel kökenli ya da hayvansal kökenli humus olup, zaten topraklara canlılık özelliği kazandıran da, bu maddedir diyebiliriz. Ayrıca toprakta, mikroskobik canlılar da bulunmaktadır.

Toprağın oluşmasında iklim özellikleri, zaman süreci, yer kabuğu katmanlarının eğim durumu, drenaj koşulları gibi etmenler, etkili olmaktadır. Yüz yıllar boyunca süre gelen bu etmenler, eğimli sahalarda birkaç m. ve düzlüklerde ise birkaç yüz m. kalınlığında değişen, bir toprak örtüsü oluşturur.

Oluşum koşulları ve fiziksel yapıları esas alınarak, değişik toprak tipleri söz konusu olabilirler. Toprak özellikleri ise şunlardır türlerine göre belirli olur.

Toprak Özellikleri ve Toprak Türleri

Silisli Topraklar : Silis, yani silisyum oksit (Si02) oranı yüksek topraklardır. Bunların, kum oranı yüksek olup, kumlu topraklar diye de tanımlanırlar. Son derecede geçirgen olurlar.

Kireçli Topraklar : Kireç oranı yüksek topraklar olup, alkali topraklar olarak da tanınırlar. Kalker sedimantasyon bölgelerinde yaygın olarak bulunurlar.

Killi Topraklar : Kil, toprağı oluşturan temel elemanlardan biri olup, toprağın bileşimindeki payına göre, killi topraklar değişik adlar alırlar: Kuvars taneleri ile karışık killere kumlu kil denir. Değişik oranlarda kireç içeren killer, marn diye tanımlanır. Metamorfik killer ise, killişist olarak bilinir. Bu grup topraklar da, kil ile adlandırılmıştır: Kumlu-killi topraklar , marnlı topraklar, deniz kili topraklar, akarsu kili topraklar gibi.

Zonal topraklar: Bunlar, iklimle ilgili olup , büyük kuşaklar biçiminde, oluşmuşlardır. Örneğin orta kuşak stepleri, Ekvatoral kuşak bölgeleri gibi.

Podzol Topraklar: Kül rengi topraklar. Soğuk iklimlerin yaygın toprak örtüsüdür. Oluşumunda, iklim özellikleri kadar, mor diye tanımlanan, reçineli ağaçların iğne yaprakları etkili olmuştur. Bunlar, toprağa karışarak, humus maddesini oluşturmuştur.

Esmer Topraklar : Ilıman iklim bölgelerinde ve geniş yapraklı orman örtüleri altında oluşmuş topraklardır. Düşük asitli ve humusça zengin olurlar.

Kırmızı Topraklar : Bunlara, terra rossa da denir. Kırmızı renkte ve bazik nitelikli olurlar. Akdeniz iklim bölgelerinde yaygındırlar. Özellikle kireç oranı yüksek sahalarda görülürler.

Bir defa toprağın karışımına giren maddeler, oluşum kökenleri itibariyle üç gruba ayrılırlar. Bunlar volkanik, tortul ve metamorfik kayaçlar kökenlidirler. Bunlar, bulundukları yerde çözülme, dağılma ve erimleri sonucu, yerli topraklar diye tanımlanan toprakları oluştururlar. Su, rüzgar, buzul ve yerçekimi gibi dış güçlerle taşınıp başka bölgelerde birikirlerse, taşınmış topraklar diye tanımlanan topraklar oluşur.

Toprak Özellikleri – Hangi ürün Hangi Toprakta Yetişir

Asitli topraklar : Daha çok nemli ve yağışlı bölgelerin topraklarıdır. Çok güçlü bir biçimde yıkanmışlardır.. Toprakta, yüksek derecede nitrojen ve alüminyum iyonları birikmiştir. Mikroorganizmalar fazla olup, aşırı etkinlik gösterdiklerinden; toprak içindeki çözünebilir bazlar (kalsiyum, magnezyum, potasyum, sodyum vb.) çözünerek derinlere taşınır. Dolayısıyla da toprak, birçok tarım ürünü için verimsiz hale gelir. Bununla birlikte, asitli toprakların da bazı tipik tarım bitkileri vardır. Örneğin çay, şeker kamışı, kauçuk ve Hindistan cevizi gibi plantasyon tarımı bitkileri, bu topraklarda çok iyi yetişmektedir.

Alkali topraklar; fazla miktarda değişebilir sodyum (bir çeşit tuz) biriktirmiş topraklardır. pH dereceleri yüksektir (Çoğunca 8.5’den fazla). Kültürel bitkilerin, çoğunun gelişmesine uygun değillerdir. Aşırı killi olup su geçirimi, havalanma ve dolayısıyla da bitki kök sisteminin gelişimi son derece yavaş olur. Daha çok, kurak bölgelerde oluşmuşlardır. Daha açık bir şekilde açıklamak gerekirse alkali toprakta yetişecek bitki türleri gerçekten çok azdır. Bitkiler ve ağaçlar fazla tuzlu suyu asla sevmezler. Biriken tuz büyük zarar verir. Bu yüzden alkali oranına çok dikkat edilmelidir.

Soru: Arazim var Bitki veya Meyve Yetiştirmek istiyorum toprak özellikleri nasıl olmalı?

Öncelikle bu işi ticari mi yapacaksınız yoksa kendiniz için mi yapacaksınız bu önemli. Eğer ticari olarak yapacaksanız toprak özellikleri tam uyumlu olmalı. Çünkü verim yüksek olması gerek. Kendi bahçenizde hobi olarak yetiştirecek iseniz toprak özellikleri %100 uymasa bile %50 bile az da olsa verim almanıza faydalı olur. Bunun için arazinin belli bölgelerinden 1 metre derinlikte çukurlar açıp buralardan toprak örnekleri almalısınız. 3-5 farklı yerinden bu örnekleri aldıktan sonra. Bulunduğunuz şehirde toprak analizi yapan firma veya kuruluşlara gidip toprağın özellikleri ile ilgili bilgi sahibi olursunuz. Devlet bu konuda yardımcı oluyor düşük fiyatlara analiz yaptırabiliyorsunuz. Daha sonra Ne yetiştirecek iseniz İnternetten onun olması gereken toprak özelliklerini öğrenebilirsiniz. Öğrendikten sonra karşılaştırır uygun olup olmadığına karar verirsiniz.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 30 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın