Topluluk karşısında konuşma ödev

yorumsuz
296 views
Topluluk karşısında konuşma ödev

Topluluk karşısında konuşma kuralları. Herhangi bir bilimsel alanda topluluk önünde yapılan konuşmalarda dikkat edilmesi gereken ,beden dili , vurgu ve tonlama kısaca açıklıyoruz. Ödev için düzenlenmiş bilgilerdir. Hangi tür konuşma yapacaksanız o konuşmaya ait kurallar hepsi tek tek verilmiştir. Başlayalım.

 

Topluluk Karşısında Konuşma

Topluluk karşısında yapılan konuşmalara hazırlıklı konuşmalar diyoruz. Bu tür konuşmaların bir çoğu önceden hazırlanmış ve yazıya geçirilmiş bir metne bağlıdır. Bu yüzden günlük konuşmalardan oldukça farklıdır. Daha çok dinleyicileri bilgilendirmeyi amaçlayan bu tür konuşmalarda yer yer farklı görüşlerin tartışması da yapılır. Belli başlı hazırlıklı konuşma türlerini aşağıya alıyoruz:

*Hitabet (Söylev)

Bir topluluk karşısında belli bir konuda dinleyicileri coşturmak, heyecana getirmek ve taraftar kazanmak amacıyla yapılan konuşmalardır. Daha çok milli ve manevi konularda ve özel zamanlarda yapılırlar. Tür olarak; siyasi’, hukuki, askeri, dini ve akademik hitaplar en yaygınlarıdır. Hitapta asıl amaç, dinleyicilerde belli bir duygu yoğunluğunu oluşturabilmektir.

Açık oturum

Toplumu ilgilendiren ve daha çok güncel olan bir konunun, sahanın uzmanlarınca dinleyiciler önünde tartışıldığı bir konuşma türüdür. Açık oturumu yöneten başkan, önce konu hakkında genel bir açıklamada bulunur ve ardından tek tek konuşmacılara söz hakkı verir, oturumun sonunda yine bir değerlendirme konuşması yapar. Konuşmacıların düzgün konuşması, bilgi düzeyleri ve üslupları açık oturumun başarılı olmasında önemli etkenlerdir. Konuşmaların uzaması, saygısız üslup ve kaba davranışlar dinleyiciyi rahatsız eder.

Panel

Açık oturuma benzemekle birlikte ayrıldığı yönler vardır. Panelde konunun güncel olması gerekmez, yine panelde tartışmak yerine konunun farklı farklı yönleri ele alınmaya çalışılır. Panel bitiminde konuşmacılara soru yöneltilebilir. Panelde başkanın; konuşmacılara belli bir sıraya söz hakkı vermek, yer yer konuşmacılara müdahale etmek ve nihayet dinleyicilerle olan soru cevap faslını yönetmek gibi görevleri vardır. Başkan panel başında açış ve kapanışında ise konuyu toparlayarak kapanış konuşmalarını yapar.

Topluluk önünde konuşma kuralları – Konferans

Konunun uzmanı bir kişi tarafından yine belli bir dinleyici topluluğuna; bilim, sanat, teknik, spor vb. konularda derinlemesine bilgi vermek için yapılan konuşmalardır. Konferans en sık karşılaştığımız hazırlıklı konuşma türlerindendir. İyi bir konferansın özelliklerini şöyle sıralamak mümkündür:
*Konu dinleyicilerin ilgisini çekmek.
*Konuşmacı çok iyi hazırlanmak.
*Konuşmacının diksiyonu iyi olmalı.
*Konuşmacı konusunu iyi aktarmalı ve gereksiz teferruata girmemek
*Konuşma metni önceden hazırlanmış olmalı ve iyice gözden geçirilmek
*Dinleyiciler ile göz teması sağlanmalı ve zaman zaman onların tasdiği alınmalıdır.
*Konuşmacı ciddi olmalı, özellikle jest ve mimiklere dikkat etmek
* Konuşmacı zamanı iyi ayarlamak ve dinleyicileri sıkmamalı.
*Konuşmacı, konferansını kürsüde ve ayakta vermelidir.

Forum

Bir konuda çok sayıda kişinin çok farklı görüşlerini bildirdiği konuşma şeklidir. Burada amaç, değişik görüşlere yer verip konuya açıklık getirmektir. Forumlar önceden yazılı bir metne bağlı konuşmalar değildir. Kişilerin birikimlerine dayalı olarak konunun akışına göre yöneltilen sorulara cevap verme veya görüş bildirme ile şekillenir. Sayıca çok kişinin katılması bazen kanşılchğa sebep olabilir, burada forumu yöneten kişi büyük iş düşer.

Sempozyum

Geniş katılımlı toplanmalardır. Bilim, sanat, teknik, spor vb. konularda genellikle bilim adamlarının katılımıyla yapılan bu toplantılarda konuşma süresi 15- 20 dakika ile sınırlıdır. Her oturumun sonunda, sunulan bildiriler tartışmaya açılır. Sempozyumlarda bildiriler, birkaç oturum halinde de sunulabilir. Her oturumun bir başkanı ve başkan yardımcısı olur. Başkan sırayla konuşmacılara söz hakkı verir, bütün konuşmalar bittikten sonra küçük bir değerlendirme yapar ve dinleyicilerin soru yöneltmesine veya katkıda bulunmasına izin verir.

Topluluk Karşısında Konuşma ve Sohbet Etme Kuralları

Kendi sahasında öne çıkmış, meşhur olmuş kişilerle çok çeşitli konularda yapılan konuşmalardır. Samimi bir havada geçen bu tür konuşmalarda konunun ayrıntısına inilmez, amaç daha çok o kişinin o konu hakkında ne düşündüğünü ortaya çıkarmaktan Sohbet türünün dili, bilimsellikten çok günlük konuşma diline yakın olur. Konuşmacılar, kültürel birikimlerine dayalı olarak konuyla ilgili fıkra, atasözü ve deyimleri de kullanıp yer ver ilginç anekdotlarını aktarırlar.

Münazara

Herhangi bir konunun çoğu zaman karşıt yönlerinin iki farklı grup tarafından bir jüri ve dinleyiciler önünde sunulmasıdır. Burada asil amaç, doğru olan bir düşüncenin bulunması değil, yanlış bile olsa bir düşüncenin inanıldığı bir şekilde ortaya konmasıdır. Münazara jürisi grupları değerlendirmek için bir form düzenlemelidir. Bu formda; inandırıcılık, buluş, bilgi ve diksiyon gibi ölçütler bulunabilir.

Topluluk Karşısında Konuşma Etkili Seminer Kuralları

Bir konu üzerinde katılımcıların etraflıca konuştukları bir toplantı şeklidir. Burada dinleyici çoğu zaman olmaz, hemen herkesin katılma olduğu bu tür konuşmalarda bilgilendirme ön plandadır. Seminerlerde tartışılan konunun olumlu olumsuz bütün yönleri ele alınır ve konunun detaylarına inilir. Çeşitli kurum ve kuruluşlarca düzenlenen seminerlerde amaç, katımcıları yetiştirmek ve bilgiyi, tecrübeyi paylaşmaktır.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 21 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın