Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem sanatçıları

yorumsuz
470 views
Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem sanatçıları

Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem Sanatçıları, ikinci dönem temsilcileri yazarları ve eserleri hakkında kısa bilgi veriyoruz. Ödev için Tanzimat dönemi edebiyatı ikinci dönem yazarları ve eserleri kısa özet olarak tek başlık altında topladık. Bilgiler kütüphane kaynakçalı güncel bilgilerdir. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Başlayalım.

 

Tanzimat Edebiyatı Sanatçıları – Temsilcileri

Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem ( ikinci ) Hakkında Kısa Bilgi

Dönemin tanınmış temsilcileri Recaizade Mahmut Ekrem, Abdülhak Hamit Tarhan, Sami Paşazade Sezai ve Nabizade Nazım’dır. İkinci dönem edebiyatçıların sanat anlayışları birincilerden farklıdır. İkinci dönemde sanat sanat içindir anlayışıyla eserler verilmiştir. Bunun sebebi bu devirde idarenin daha baskıcı davranmasıdır. Bu dönemde batı edebiyatı örnekleri daha başarılı bir şekilde ortaya konmuştur.

Tanzimat Edebiyatı 2. Dönem Sanatçıları

RECAİZADE MAHMUT EKREM (1847–1914)

Şiir, roman, hikâye, tiyatro, eleştiri, edebî bilgiler türünde eserler vermiştir. Servet-i Fünun edebiyatını kuran kişidir. Şiirlerinde hüznü ve elemi işlemiştir. Ölümü hatırlatan tabiat manzaraları, hüzünlü duygular, romantik güzellikler, solgun güller, kitap yaprakları arasında kurutulmuş çiçekler, küçük kuşlar onun şiirlerinin konuları arasındadır. Oğlu Nejad’ın ölümü; içli, üzüntülü şiirler yazmasında etkili olmuştur. Edebiyatta yenileşmeden yanadır. Muallim Naci ile aralarında bu konularda (Kafiye konusunda) tartışmalar olmuştur.
Eserleri:
Şiirleri: Nağme-i Seher, Yadigâr-ı Şebab, Pejmürde, Zemzeme’ dir. Zemzeme’nin önsüzünde edebiyat hakkındaki düşünceleri ve edebî eleştirileri vardır. (Bu esere Muallim Naci “Demdeme” ile karşılık vermiştir.)
Hikâyeleri: Muhsin Bey, Şemsa Romaları: Araba Sevdası: Realizmin etkisiyle yazılmıştır ve batı hayranlığı yolunda düşülen garip durumları eleştirir.
Tiyatroları: Çok Bilen Çok Yanılır (Komedi), Afife Anjelik, Vuslat, Atala Talim-i Edebiyat: Edebî bilgiler içerir.
Eleştiri: Takdir-i Elhan

SAMİ PAŞAZÂDE SEZÂÎ (1860–1936)

Tanzimat edebiyatı 2. dönem sanatçıları arasında yer alır. Batılı tarzda hikâyeleri ve bir romanı vardır. “Sergüzeşt “adlı romanı realizme doğru atılmış bir adımdır; eser, üslup ve teknik bakımında mükemmel eserdir, denilebilir. Romanda esir bir kızın başından geçenler anlatılmıştır. Dilber, Celal Bey romandaki başlıca kişilerdir. “Küçük Şeyler” adlı hikâye kitabı Fransız realistlerinin sanat anlayışlarına uygundur. Hikâyede insan ruhundaki değişimler ele alınmıştır. “Rumuzul-edeb”, bazı makale, hikâye ve sohbetlerini içerir.
Eserleri:
“Rumuzul-edeb”, bazı makale, hikâye ve sohbetlerini içerir. Romantik özellikler taşıyan şiirler de yazmıştır. “Şiir” isimli bir de piyesi vardır. “İclâl”de, yeğeni İclâl’in ölümü üzerine yazdığı bir eserdir.

ABDÜLHAK HÂMİT TARHAN (1852–1937)

Edebiyatta batılılaşmanın asıl ihtilâlcisidir. Şair-i Azam olarak bilinir. Kurallara uymayan, batı şiirinde gördüğü her yeniliği Türk şiirine uygulayan, divan şiirini bitiren o olmuştur. Doğu ve batı şiirini işlendikleri yerlere giderek öğrenmiştir. Sanatında romantik etkiler vardır.
Eserleri: Şiirleri: Sahra, Belde, Validem, Makber (Eşi Fatma’nın ölümü üzerine yazmıştır.), Ölü, Bunlar O’dur, Hacle, Bâlâdan Bir Ses, Garam, İlham-ı Vatan.
Yirmiye yakın tiyatrosu vardır. Sahnelenmesi imkânsız tiyatro eserleri yazmıştır. Bu eserlerde insanların yanında ölüler, ruhlar, hayaletler, periler de rol alır.

NABİZADE NAZIM (1862–1893)

Tanzimat edebiyatı 2. dönem temsilcileri arasında yer alır. Romanları ve hikâyeleriyle realizmin ve natüralizmin temsilcisidir. Karabibik, edebiyatımızda Anadolu (Antalya’nın köyleri anlatılmış.) konulu ilk hikâyedir. Köy romanı olarak bilinir. Köy hayatı tam bir realizmle yansıtılmıştır. Zehra, ilk psikolojik roman örneğidir. İstanbul’da yaşayan bir Türk ailesi anlatılmıştır. Eserde tasvir ve tahliller geniş yer tutar.
Diğer hikâyeleri: Yadigârlarım, Bir Hatıra, Sevda, Haspa

MUALLİM NACİ (1850–1893)

Eski şiirin savunucusu ve temsilcisidir. Eski- yeni konusunda Recaizade ile aralarında tartışmalar olmuştur. Ekrem’in “Zemzeme”sine karşılık “Demdeme”yi yazmıştır. Naci göze hitap eden kafiyeyi savunurken, Recaizade kulağa hitap eden kafiyeyi savunmuştur. Tartışma konusu, “abes” ve “muktebes” kelimelerinin eski yazıda kafiyeli olup olmadıklarıdır. Batılı şiiri benimsememesine rağmen bu alanda başarılı şiirler yazmıştır.
Eserleri: Şiir kitapları: Ateşpare, Şerare, Füruzan, Sünbüle, Yadigâr-ı Naci
Nesir: Istılahat-ı Edebiye, Demdeme, Muallim, Ömer’in Çocukluğu, Osmanlı Şairleri.
Sözlüğü: Lûgat-ı Naci

Not: Tanzimat dönemi edebiyatı 2. dönem ( ikinci dönem ) sanatçıları temsilcileri konusu burada bitmiştir. Eğer 1. dönem sanatçıları arıyorsanız buraya tıklayın. Tanzimat Edebiyatı 1. dönem sanatçıları

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 2 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın