Sultan Hamit Düşerken özeti

yorumsuz
374 views
Sultan Hamit Düşerken özeti

 

Sultan Hamit Düşerken özeti farklı ve yeni olarak sadece bizde. Nahit Sırrı Örik eseri olan Sultan Hamit Düşerken romanı özet kısa olarak paylaşılmıştır. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Ödeviniz için kullanabilirsiniz. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Başlayalım.

 

 

 

Sultan Hamit Düşerken özeti

Sultan Hamit, saltanatının otuz ikinci yılına gelmiştir. Fakat çetin ve tükenmez sorunlarla iyice yorulmuş, yıpranmıştır.
Ülkenin çeşitli yerlerinde baskıcı yönetimine karşı kıpırdanmalar, ayaklanmalar baş göstermiştir. 1876’da tahta çıkınca, Mithat Paşa’yı uzaklaştırarak yürürlükten kaldırdığı Kanun-i Esasi’nin (Anayasa) yeniden uygulamaya konulması istenmektedir. Rumeli’nde bu uğurda başlatılan hareket gitgide yayılmaktadır. Tehlike büyüyüp yaklaşmaktadır. Umudu, bekleyecek zamanı kalmamıştır. Bunun üzerine, Arap İzzet Paşa’nın da önerisiyle, İkinci Abdülhamit, Meşrutiyet’i kabul eder. Meclis-i Mebusan’ın oluşması için yakında seçimlere gidilecektir. Sabahtan beri toplantı halinde bulunan Heyet-i Vükela (Bakanlar Kurulu) da padişahın bu kararını uygun görür Toplantının dağılmasıyla Vezir Mehmet Şehabettin Paşa geç vakitte Yıldız Sarayı’ndan ayrılır. Kupa arabasına binerek Rumelihisarı’ndaki yalısına varır.

Çok yaşlı ve yorgun olduğundan arabada biraz uyur. Köşkte karısı İzzet Hanım ile kızı Nimet onu tasayla karşılarlar. Paşa, odasında kızıyla konuşur, kısaca durumu açıkladıktan sonra yatar. İkindiye doğru uyanır. Nimet’in .getirdiği gazeteleri merakla okur.Abdülhamit’in kararı büyük yankılar yaratır. Dükkanlara bayraklar asılır. Sokaklarda gösteriler düzenlenir. Genel af çıkarılması, bazı vekillerin değiştirilmesi istenir. Meclis-i Vükelâ her gün toplanarak olup bitenleri görüşür. Şehabettin Paşa ile karısı ve kızı ise durumu kaygıyla izlerler. Nimet, babasına istifa etmesini salık verir. Böylece, geleceğini güvence altına almış olacaktır (nitekim, kimi vekiller de bunu hesaplayarak çekilmişlerdir). Gerçi Paşa buna yanaşmaz, beklemeyi doğru bulur, ama vezirlikten uzaklaştırılabileceğini de düşünmekten kendini alamaz. Ayrıca, kızının Abdüllatif Paşa’nın oğlu Sedat Bey’le nişanlı oluşunun getireceği sakıncaları da korkuyla zihninden geçirir. Çünkü Abdüllatif Paşa padişahın adamıdır, nişan da sarayın dileğiyle yapılmıştır, gazetelerde her gün onu kötüleyen yazılar .çıkmaktadır.

Sultan Hamit Düşerken özeti ikinci bölüm

Şehabettin Paşa eve geldiğinde kızının nişanı bıraktığını öğrenerek rahatlar. Nimet odasına çekilerek kapıyı kapamıştır. Üzgündür, ama yapacak başka şey de yoktur. Azledilmiş bir kaynata ve geleceği kararmış bir koca istemez. Gece uyuyamaz. Sabahleyin erken gazeteleri okurken babasıyla ilgili bir yazı görür. Paşa’nın iyice yaşlandığı, gidip gelirken arabasında uyukladığı ve artık çekilmesi gerektiği belirtiliyordu. Birkaç gün sonra da Paşa yeni kurulan kabinenin dışında bırakılmıştı. Böylece, altmış beş yıllık devlet hizmeti sona ermiş oluyordu. Öyleyken, gazetelerin sataşması bitmemişti. Örneğin, gündelik Servet-i Fünun’da ağır bir eleştiri çıkmıştı.

Paşa’nın maliye nazırı iken imzaladığı üç borçlanma anlaşması dolayısıyla yabancılardan epeyce komisyon aldığı öne sürülüyordu. Pek üzülüp öfkelenen Paşa bir yalanlama yazar. Nimet, yanına Çeşmifelek kalfayı da alarak gazeteye gider. Orada Binbaşı Şefik Bey’le görüşür. Onun yardım ve ilgisini sağlar. İttihat ve Terakki Cemiyeti’ne bağlı Şefik Bey, Nimet’e, bu zeki ve güzel kıza büyük bir hayranlık ve .sevgi duyar. Onunla evlenmeyi kurar Şehabettin Paşa kendisini koruyan Şefik Bey’i yalıya yemeğe çağırır. Baş başa konuşurlar. Kalkacağı sırada Paşa ona mücevherli bir tabaka sunar. Fakat binbaşı almaz. Aradan birkaç ay geçer. Bir gün Şefik Bey, Paşa’yı görmeye gelir. Nimet’e aşık olduğunu, onunla evlenmek istediğini açıklar. Paşa kızına danışır. Nimet buna şu koşulla razı olur: Babası ayan meclisine …girer ve Şefik Bey de askerlikten ayrılarak mebus olursa Koşullardan ikisi de zamanla gerçekleşir.

Sultan Hamit Düşerken özeti üçüncü bölüm

Meclislerin toplanmasını izleyen haftada görkemli bir düğün yapılır. Şefik Bey konağa iç güveyi girer. Bir süre sonra Şehabettin Paşa, Maliye Encümenin de görevi başında kalp durmasından ölür. Tantanalı bir cenaze töreniyle Sultan Mahmut türbesinin bahçesine gömülür. İki yıl önce düzenlediği vasiyetnamesinden bütün emlâkını kızına bıraktığı öğrenilir. İzzet Hanım buna pek üzülür, ama elinden bir şey gelmez. Nimet, yıllardır annesiyle gizlice seviştiğini …bildiği kahya Hilmi Efendi’yi köşkten koyar İttihat ve Terakki ile Sadrazam Kamil Paşa arasındaki uyuşmazlık gittikçe büyür. Askerler padişahın bu eski adamını uzaklaştırmanın yollarını ararlar. Mecliste açılan bir gensoru ile güvenoyu alamayan Kamil Paşa düşürülür. Yerini Hüseyin Hilmi güvenoyu alamayan Kamil Paşa düşürülür. Yerini Hüseyin Hilmi .Paşa alır Nimet buna sevinir.

Kocasının bu yoldaki çabasını öne sürerek yeni hükumet de kendisine görev verilmesini bekler. Şefik Bey karısının bu düşüncesini önce soğuk karşılar. Fakat sonradan benimser. Bir gece gizlice Hilmi Paşa’yı görmeye gider. Ağır hasta olan İttihatçı Refik Bey’in yerine kendisinin getirilmesini diler. Fakat Hilmi Paşa adliye nezaretine ancak bu meslekle ilgili birinin atanmasının uygun düşeceğini anlatır. Şefik Bey’in kızması üzerine, yumuşak bir sesle, ilerde kabinede doğacak boşluk ve değişikliklerde dileğini göz önünde tutacağını bildirir. Bunu bir çeşit vaat sayan Şefik Bey, karısının isteğini gerçekleştirmenin mutluluğuyla sadrazamın yanından ayrılır Refik Bey bir hafta içinde ölür. Hilmi Paşa İttihatçıların başlarından Talat ve Rahmi beyleri katına çağırıp konuşur. Bu arada Şefik Bey’in gelişinden de söz açar.

Sultan Hamit Düşerken özeti dördüncü bölüm

Onların bundan haberdar olmadığını, üstelik böyle bir şeyi de doğru bulmadıklarını anlar. Kabinede değişiklik yapmadığı gibi, adliye nezaretine de Nazım Paşa’yı önerir. Bunu Nimet’in getirdiği gazeteden öğrenen Şefik Bey öfkelenir. Karısının da kışkırtmasıyla doğruca İttihatçıların merkezine gider. Arkadaşlarına çıkışır. Fakat hepsi de onu haksız bularak ayıplar, eleştirirler Kapıyı çarparak ayrılan Şefik Bey olup bitenleri karısına anlatır. Nimet, sakin ve sabırlı olmasını öğütler. Mart 1909’da askerlerin bir bölüğü ile gericiler, İttihatçılara 31 karşı ayaklanırlar. Yakaladıkları bazı subayları öldürürler. Hüseyin Hilmi Paşa istifa eder. Talat, Rahmi ve Cavit beyler kaçarlar. Yeni kabineyi kurmayı üstlenen Tevfik Paşa, dahiliye nazırlığını Şefik Bey’e verir. Nimet hanım buna pek sevinir, artık bir nazır .karısı olmuştur Selanik’e kaçan İttihatçılar orada bir ordu oluştururlar.

Amaçları, İstanbul’a yürüyerek gericileri ezmek, padişahı tahttan indirmekti. Hareket Ordusunun başında Mahmut Şevket Paşa bulunuyordu. Şefik Bey karısının önerisiyle Sultan Hamit’le görüşür. İstanbul’a saldıracak orduyu yenebilmesi için bahriye ve harbiye nazırlıklarının kendisine verilmesini rica eder. Fakat padişah bunu doğru bulmaz. Meşrutiyete bağlı kalmak ve işi oluruna bırakmak kararındadır. Nimet Hanım bunu öğrenince, kocasının hemen tavır değiştirerek Abdülhamit’e cephe almasını öne sürer. Şefik Bey, karısıyla seviştikten sonra, geceleyin konaktan ayrılır. Hareket Ordusuyla birleşmeye gider. Nimet, yalnız kalınca, yanlış bir karar verdiklerini düşünerek gelecekten korkar. Sabahleyin erkenden değerli eşyasını toplar, dadısının kızıyla evden kaçar. Rus elçiliğine sığınır. Bir gemiyle Odessa’ya ulaşır Şefik Bey ise Ayastafanos’ta yakalanıp tutuklanır. Padişahla yaptığı haince konuşma öğrenilmiştir. Gazeteler yakında yargılanacağını yazarlar. Sultan Hamit Düşerken özeti burada bitmiştir.

Not: Sultan Hamit Düşerken adlı roman özetini paylaştığımız bu eserin yazarı kim merak ediyor musun. Hakkında kısa bilgi edinmek istiyorsan buraya tıkla. Nahit Sırrı Örik Hayatı ve Eserleri

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 9 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın