Sınıf Arkadaşları özeti Farklı

yorumsuz
391 views
Sınıf Arkadaşları özeti Farklı

 

Sınıf Arkadaşları özeti farklı ve yeni olarak paylaşıyoruz. Cevdet Kudret kitabı olan Sınıf Arkadaşları özeti , roman derlemesi kısa ve uzun versiyon olarak sizlere sunduk. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılarak sizlere sunulmuştur. Ödeviniz için kullanabilirsiniz. Hadi başlayalım.

 

 

 

Sınıf Arkadaşları özeti

Kunduracı Abdullah, oğlunu müdüre bırakarak gizlice okuldan ayrıldı. Süleyman birinci sınıfta yirmi kadar çocuğun arasında yalnız duydu kendini. Kimseyi tanımıyordu. Nerdeyse ağlayacaktı. Sarıklı bir hoca dikkatle süzdü onu, önce kendi adını, sonra babasınınkini sordu. Şaşırdı Süleyman, öğrenciler güldüler. O güne değin babasına “Baba” deyip geçmişti, ayrıca bir adı olduğunu düşünmemişti. Nitekim annesi de babasını hep .”Efendi” ya da “Huuu!” diye çağırıyordu Hoca Efendi sınıfı ikiye bölmüştü. Pencere yanına zenginlerin çocuklarını, kapı yanına da yoksullarınkini oturtmuştu Süleyman gitgide okula alışmış, arkadaşlar edinmişti. Öyleyken, evdeki özgür günlerini arıyordu. Çünkü okulda her şey saatle yapılıyordu. Dilediği gibi gezip oynamak yoktu. Süleyman kitapları seviyordu. Büyük çocukların kitap dolu çantalarına özeniyordu.

Bu yüzden —şişkin görünsün diye— defterlerinin arasına babasının terliklerini sokmuştu. O gün sokakta kurumla yürümüş, fakat kimse aldırmamıştı Bir gün babasını askere aldılar (Birinci Dünya Savaşı başlamıştı. Abdullah, askerlik şubesinin avlusunda karısı Ayşe ile Süleyman’a veda etti. Ne yapacaklarını şaşıran ana ile oğul, dedenin evine taşınmak zorunda kaldılar. İbrahim Efendinin buna canı sıkıldı. Yaşlı ve cimri bir adamdı. Kilerin anahtarını .kuşağında saklıyordu. Zeytinleri bile sayarak veriyordu Akşam namazından sonra ekmeğin arabayla mahalleye gelişi önemli bir olaydı. Karneye bağlanan ekmeği imamla muhtar birlikte dağıtırlardı. Öyleyken kavga gürültü eksik olmazdı. Fazla ekmek alabilmek için türlü dolaplar dönerdi.

Sınıf Arkadaşları özeti ikinci bölüm

Örneğin muhtar, biri ölürse ilgili yerlere bildirmez, onun ekmeğini, erzakını başka .semtlerde yüksek fiyatla satardı Savaş yıllarıydı. Açlık, yoksulluk ve pahalılık almış yürümüştü. Bir gece caminin kandillerindeki yağ çalınmıştı. Hırsızlığı kimin yaptığı anlaşılmamıştı. Akşamları ancak varlıklı ailelerin .lambaları yanıyordu Süleyman’la annesi iyice bunalmışlardı, bir çıkış yolu arıyorlardı. Dedenin pintiliği dayanılır gibi değildi. Ayşe sonunda 850 liraya evini sattı da yemeklere biraz tat ve çeşit geldi. İbrahim .Efendi ise üvey kızının parasını yediği için seviniyordu Pek aklı ermese de Süleyman ara sıra düşünüyordu: Tanrı insanlara eşit davranmıyordu. Söz gelişi muhtarın oğlu Bekir okula hep güzel yemekler getiriyordu. Öteki çocuklar ise samanlı, çamur gibi ekmeği kuytularda kemirip duruyorlardı. Bunca ?yoksul olmak için acaba Tanrı’ya karşı nasıl bir suç işlemişlerdi.

Bir kış günü İbrahim Efendi hastalanıp yatağa düştü. Soğuk odasında ateş yaktırmadı. Karısına çay pişirtmedi. Anahtarı belinde sabaha karşı ölüverdi. Paralarını nereye gömdüğü öğrenilemedi. Kuşağı çözülüp de kiler açılınca, içerisinin ağzına .kadar yiyecekle dolu olduğu görüldü Süleyman okulda kendi gibi yoksul çocuklarıyla düşüp kalkıyordu. Zenginlerle bir türlü ilişki kuramıyor, onları anlayamıyordu. En yakın arkadaşı bir arabacının oğlu olan iri yapılı Halil idi Güneşli bir şubat günü Süleyman, annesiyle Kapalıçarşı’ya gidiyordu. Tam o sıra uçaklar Beyazıt’taki Harbiye Nezareti’ni bombaladılar. Ortalık birbirine karıştı.

Sınıf Arkadaşları özeti üçüncü bölüm

Bu olaydan sonra gazeteler savaş haberlerini artık umutsuz bir biçimde vermeye başlamışlardı. Bir gün Fatih, Aksaray, Kocamustafapaşa semtlerini kaplayan büyük bir yangın çıktı. Süleyman sabaha karşı annesiyle ninesinin gizlice konuştuklarını duydu. Kalktı. Camlara pembe bir ışık vuruyordu. Tulumbacı takımları koşarak geldiler. Fakat bütün çabaları boşa gitti. Ev tümüyle yandı. Nine aklını oynattı. Süleyman’lar bir süre Fatih Medresesi’nde barındılar. Ardından Horhor’da eski bir binaya taşındılar. Anne, Kapalıçarşı’ya dikiş dikerek geçimlerini sağlamaya çalışıyordu Süleyman on bir yaşını doldurmuştu. İlkokulu bitirmiş, İstanbul Sultanisi’ne yazılmıştı. Yeni okul Saraçhanebaşı’nda idi. Eylül’de okul açılmış, ekimde Mondros Mütarekesi imzalanmış, Kasımda da İstanbul işgal edilmişti. Caddeler sanki bomboştu, herkes evine çekilmişti. Ortalığı üzüntü ve sessizlik kaplamıştı.

Yabancı askerler sokaklardan kurumla geçiyorlardı. Binalarda .düşman bayrakları dalgalanıyordu Savaş bitmiş, Osmanlılar yenilmişti. Artık askerler evlerine dönüyorlardı. Bir gün karakoldan. Ayşe’yi çağırdılar. Kocasının Musul’da öldüğünü bildirdiler. Günlerce kendine gelemedi. Akşamları evlerine dönen erkekleri kafes arkasından acıyla seyrediyor, yanık bir sesle şarkı söylüyor, ud çalıyordu. Süleyman .da onun acısına ortak olmak için ud çalmasını öğrenmişti. Süleyman’ın Haydar adında bir sınıf arkadaşı vardı. Dertli bir çocuktu. Babası bir oyuncu kıza tutulmuş, karısını boşamıştı. Bunun üzerine kadın intihar etmişti. Şimdi Haydar üvey annesinin yanında idi. Hamza Bey tüccardı, bol para kazanıyordu. Yeni Süleyman’ın Haydar adında bir sınıf arkadaşı vardı. Dertli bir çocuktu. Babası bir oyuncu kıza tutulmuş, karısını boşamıştı.

Sınıf Arkadaşları özeti dördüncü bölüm

Bunun üzerine kadın intihar etmişti. Şimdi Haydar üvey annesinin yanında idi. Hamza Bey tüccardı, bol para kazanıyordu. Yeni eşi Melahat’ın bir dediğini iki etmiyordu. Fakat aralarında büyük yaş ayrımı bulunuyordu. Bundan dolayı genç kadın bir süre sonra onu aldatmaya başlamıştı. Hamza Bey durumu öğrendiğinde iş işten geçmişti. Çünkü bütün malını mülkünü karısının üstüne .yapmıştı. Sonunda oğluyla kapı dışında kalmıştı. Kovulmuştu Antlaşmalara karşın Anadolu’da savaş sürüyordu. Halk bağımsızlık için başkaldırmıştı, canını dişine takarak direniyordu. İstanbul’da ise birtakım işbirlikçiler, savaş zenginleri türemişti. Beyoğlu’nda sabahlara kadar bir ışık denizi içinde içip eğleniyorlardı. İstanbul’un gerçek sahipleri evlerine kapanmış, …lambalarını kısmış, korku ve şaşkınlık içinde bekliyorlardı . Süleyman’ın sınıf arkadaşlarından Ferhat’ların yalısını Fransızlar beğenerek işgal etmişlerdi. Babası Talat Bey yargıçtı, ama elinden bir şey gelmemişti. Ancak dokuz ay sonra bir taka ile Anadolu’ya kaçmıştı.

Öte yandan, Kenan’ın annesi Fransız olduğundan onlara dokunmamışlardı. Tersine, babası Can Bey’i veznedarlıktan alıp Osmanlı Bankasında ikinci müdürlüğe yükseltmişlerdi Hatice’nin dünyadan göçüşü de bu günlere rastladı. Kocası bir dairede odacı idi, çocuğunun üç yaşına girdiğini görmeden ölmüştü. Kadıncağız zengin evlerine çamaşıra gidiyor, oğluna bakmaya çalışıyordu. Tek umudu Behçet’ti. Süleyman’ın da sevdiği arkadaşlarındandı. Çirkindi ama duygulu ve çalışkandı, zekiydi. Edebiyata düşkündü, arada bir şiir de yazıyordu. Bitirme sınavlarına iki ay kala annesi hastalandı. Behçet okuldan ayrılmak zorunda kaldı. Bir ciltçinin yanına çırak girdi. Bir süre sonra …Hatice kadın öldü. Behçet yapayalnız kaldı Tatilden sonra Süleyman sınıf arkadaşlarındaki değişikliği şaşkınlıkla izledi.Sınıf arkadaşları özeti devamı için alt satıra geçin.

Sınıf Arkadaşları özeti beşinci bölüm

Hepsinin sesleri kalınlaşmıştı. Onlar gibi o da artık kadınları düşünüyor, iç geçiriyordu. Bu yolda aralarında coşkulu konuşmalar yapıyorlar, hayal kuruyorlardı. Onuncu sınıfa gelmişlerdi. 1923 Ekiminde işgal kuvvetleri İstanbul’dan ayrılmaya başlamıştı. Halk bunu sevinçle kutluyordu Son sınıfa gelen öğrenciler sınavları vererek liseyi bitirdiler. Temmuzun yedisinde Yakup’un geniş evinde toplandılar. Hepsi de sevinçliydi. Güzel güzel konuşup eğlendiler, yiyip içtiler. Süleyman’dan ud çalmasını istediler. Kırmadı onları, fakat babasını anarak üzüldü. Arkadaşları gelecek için büyük hayaller kuruyorlardı Süleyman, Edebiyat Fakültesi’ne yazıldı. Bitirince Kayseri Lisesi’ne öğretmen oldu. Sınıf arkadaşları özeti burada bitmiştir.

Not: Bu güzel hikayesini okuduğunuz romanı kim yazdı biliyor musunuz. Sınıf Arkadaşları adlı romanın özetini paylaştığımız bu kitabı Cevdet Kudret yazmıştır. Eğer sizlerde Sınıf Arkadaşları özeti paylaştığımız kitabın sahibi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız kısaca bahsettik buraya tıklayın. Cevdet Kudret Hayatı ve Eserleri

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 11 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın