Sayılar nasıl yazılır

yorumsuz
1.125 views
Sayılar nasıl yazılır

 

Sayılar nasıl yazılır , tek basamaklı sayıları yazmak kolay ancak uzun basamaklı yazılar yeni yönetmeliğe göre nasıl yazılır nasıl okunur kısaca kütüphane kaynakçalı Türkçe kitabından alıntı yapılarak sizler için kısa özet halinde paylaşıyoruz. Başlayalım. Kolay gelsin.

 

 

 

Sayılar Nasıl Yazılır

Dilimizde sayılar üç şekilde karşılanır: Ya tek kelime ile: üç, beş, sekiz vs.; ya sıfat tamlaması ile: iki yüz, beş yüz, yirmi bin, altı bin, üç milyon, beş yüz milyon, bir milyar, beş trilyon vb. ; ya da sayı grubu ile: yirmi bir, kırk üç, doksan beş, beş yüz on, bin dört yüz elli üç, bin sekiz yüz seksen bir vb.

Basamak sistemine göre sıralanmış sayı isimleri topluluğuna sayı grubu denir. Grupta sayılar ek almadan birleşirler. Sayıların sıralanışı ise büyükten küçüğe doğru olur, yani küçük sayı sonda bulunur ve vurgu küçük sayı üzerinde olur. Sayı grubunda sayılar ayrı yazılır ve araya herhangi bir işaret konmaz.

Sayı grubunda milyona kadar iki, milyonlu sayılar üç, milyarlı sayılar ise dört unsurludur. Sayılar nasıl yazılır , sayı yazma kuralları nelerdir örnekleriyle görelim.

Sayılar Nasıl Yazılır Örnekleri

Bin dokuz yüz kırk iki baharıydı.

İstanbul bin dört yüz elli üç yılında fethedildi.

Milyona kadar >          yirmi / sekiz
beş yüz / otuz beş
iki yüz bin / dört yüz elli

Milyonlu >                    beş milyon / yedi yüz elli bin / altmış beş
bir milyon / sekiz yüz bin / iki yüz elli

Milyarlı >                       iki milyar / üç yüz milyon / yedi yüz bin/ kırk iki

 

  1. Sayı grupları, başka sayı grupları ve sıfat tamlamaların dan oluşabilir.

Bir trilyon dokuz yüz kırk bir milyar altı yüz altmış milyon yedi yüz elli bin dokuz yüz seksen bir: Sayı grubu

Bir trilyon: Sıfat tamlaması
Dokuz yüz kırk bir milyar: Sıfat tamlaması
Dokuz yüz kırk bir: Sayı grubu
Dokuz yüz: Sıfat tamlaması
Kırk bir: Sayı grubu
Altı yüz elli milyon: Sıfat tamlaması

 

  1. Sayı grupları, söz dizimin de isim ve sıfat olarak kullandıkları gibi, nesne, yer tamlayıcısı ve yüklem olarak da işlev görürler:

“Mevlevi kılığında on iki çocuk sıra ile arkalarına dizildiler.”(sıfat)

On iki saat sonra acele bir telgraf aldım.” (sıfat)

“Daha on üçünde bir kız.” (isim)

Binbir kıyı, binbir tepesiyle Binbir gecesiyle. (sıfat) (Yahya Kemal Beyatlı)

Yaşı kırk biri buldu. (Nesne)

Aradan elli dokuz yıl geçti. Ah o sabit bakış el’an yaradır kalbimde. (sıfat)(Yahya Kemal Beyatlı)

“Benim bildiğim on dörttür efendim.” (yüklem)

“Saat on bir, ben gidiyorum.” (Yüklem)

Not: Grubun vurgusu her zaman en küçük sayı üzerinde olmak zorundadır.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 29 Aralık 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın