Romantizm Akımı özellikleri temsilcileri

yorumsuz
808 views
Romantizm Akımı özellikleri temsilcileri

Romantizm nedir , Romantizm akımı özellikleri nelerdir , temsilcileri öncüleri kimlerdir kısaca örnekler ile açıklıyoruz. Ödev için düzenlenmiş kısa özet hale getirilmiştir. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaptan alıntı yapılmıştır. Tek sayfa çıktı almak için uygun. Ödeviniz için kullanabilirsiniz. Başka yerde yok. Başlıyoruz.

 

Romantizm Hakkında Kısa Bilgi

Klâsisizme tepki olarak, 19. yüzyılın birinci yarısında (1830’lu yıllar) İngiltere’de ortaya çıkmış ve bütün Avrupa’da, özellikle Fransa, İngiltere ve Almanya’da çok gelişmiştir. 17. ve 18. yüzyılda Avrupa ekonomisi gelişmiştir. Ekonominin gelişmesi demek, güç dengesinin değişmesi demektir.
Tabi ki bu değişim sanata yansıyacaktır. 1689’da “İnsan Hakları Bildirgesi”nin kabul edilmesi ve 1789 “Fransız İhtilali”ne kadar Montesquieu, Voltaire, Rousseau Diderot, Kant gibi düşünürlerin eşitlik, adalet, özgürlük kavramlarını işlemeleri ve Klasiklerin uyum içinde oldukları monarşiye karşı çıkmaları bu akımın temel düşüncesini ve felsefesini oluşturmuştur. Bu akım, Fransız İhtilali ile gelen özgür düşünürlerin akımıdır. Victor Hugo, “Cromwell” eserinde bu akımın ilkelerini açıklamıştır.

Romantizm Akımı Özellikleri

Klâsik akımın bütün kural ve şekilleri kırılmıştır.
Klâsisizmin aksine duygulara, hayallere, iç güdülere ve tutkulara aşırı derecede yer verilmiştir.
Dilde ve ifadede serbest davranılmış, sanatlı ve süslü bir dil kullanılmıştır.
Dilde de konuda olduğu gibi tezada yer verilmiştir.
Konular eski Yunan ve Lâtin kaynaklarından alınmak yerine, millî tarihten ve günlük hayattan alınmıştır.
Yunan mitolojisi yerine Hıristiyanlık ve millî efsaneler işlenmiştir.
Klâsisizmin ihmal ettiği din duygusuna önem verilmiştir.
Klâsisizmin tersine Romantizmde tabiat önem kazanmış, büyük bir sevgiyle uzun uzun tabiat tasvirleri yapılmıştır.
İnsanlar çevreleri içinde işlenmiştir. Ancak tabiat, sadece bir fon olarak kullanılmıştır.
Yazarlar, eserlerinde kişiliklerini gizlememiş; kendi duygularını, sevinçlerini, üzüntülerini, öfkelerini, izlenimlerini anlatmış, öğüt verip okuyucuyu duygulandırmışlardır. Dolayısıyla heyecanlı, tansiyonu yüksek, mübalağalı bir üslubu tercih etmişlerdir.

Romantizm Akımı Sanatçıları – öncüleri – isimleri – temsilcileri

Fransa’da: Chateaubriand, J. J. Rousseau, Victor Hugo (akımın öncüsü; şiir, roman ve dramda), A. Dumas, A. de Musset, A. de Vigny;
Almanya’da: Goethe, Schiller
İngiltere’de: Lord Byron, Shelley; (Shakespeare romantizmin kaynağı sayılır)
Rusya’da: Aleksandr puşkin

Romantizm Akımı Önemli Bilgiler

Fransız İhtilâli sırasında dökülen kanlar romantiklerde derin bir melânkoliye sebep olmuştur. Bu yüzden yaşamayı acı çekmek saymışlar, acındırmaya önem vermişlerdir. Veremi, intiharı, genç yaşta ölmeyi moda hâline getirmişlerdir.

Tezat önemlidir; tabiatta ve hayatta zıt olan her şey sanata sokulmuştur. İdeal insanlar kullanıldığı gibi, iyi-kötü, güzel-çirkin, yanlış-doğru çatıştırılmış, kahramanlar ya iyi ya da kötüyü temsil etmişlerdir. Soyut tipler yerine, somut, yaşayan tipler seçilmiştir.

Üç birlik kuralı kırılmış ve bu da tiyatroda dram türünü geliştirmiştir. Bu akımda özellikle şiir (lirik şiir), tiyatro, deneme, gezi ve roman türleri çok gelişmiştir.

Türk Edebiyatında Romantizm Akımı

Türk edebiyatında Bu akımda geniş hayallere, millî ruha ve tabiata verilen önem sebebiyle Namık Kemal, A-dülhak Hamit Tarhan, Ahmet Mithat, Recaizade Mahmut Ekrem ve Tevfik Fikret’tir.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 28 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın