Present Perfect Tense özet konu anlatımı

yorumsuz
1.051 views
Present Perfect Tense özet konu anlatımı

 

Present Perfect Tense özet konu anlatımı , örnekler , örnek cümleler , İngilizce öğrenmek veya ödev için kısaca Türkçe açıklamalı kolay anlaşılır dil ile Present Perfect Tense hakkında bilmeniz gereken her şeyi anlatıyoruz. Diğer İngilizce zaman konuları da sitemizde mevcut. Bir göz gezdirirseniz iyi olur. Neyse başlayalım.

 

 

Present Perfect Tense

Malesef türkçe de bu zaman diliminin karşılığı bulunmamaktadır. Başlarda anlamak için sizi biraz yorar. Önemli olan Türkçe karşılığından çok bu zamanın kullanıldığı yerleri iyi bilmektir. Present Perfect Tense iki öğeden meydana gelir. Birincisi, ‘have’ yardımcı fiilidir. İkincisi ise, fiilin üçüncü halidir. Present Perfect Tense geçmiş ile şu an arasındaki bağlantıyı kurmak için kullanılır. Eylem daha önce başlamıştır, ama belirsizdir ve eylemin kendisinden çok sonucu önemlidir. Bu tense şu hallerde kullanılır:

Present Perfect Tense hangi durumlarda kullanılır

1. Geçmişte başlamış ve şu anda devam eden eylemler.
2. Bir süredir devam eden ve tamamlanmamış eylemler.
3. Geçmişte belirsiz bir zaman diliminde yapılan eylemler.
4. Yakın geçmişte tamamlanmış eylemler.
5. Zamanı belirsiz ya da önemsiz olan eylemler.

Olumlu Şekli (Subject+ have/has+ verb 3)

Örnek cümle : I have written the book.  (kitabı yazdım)
She has kissed to he. (Oğlanı öptü)

 

Olumsuz Şekli (Subject + have not/has not+ verb 3)

Örnek cümle : You haven’t played tennis.  ( tenis oynamadın)
He hasn’t drunk the water.( oğlan suyu içmedi)

 

Soru Şekli (Have/ Has+ Subject+ Verb 3)

Örnek cümle : Have you gone to London? ( Londraya gittin mi)
Has she studied English? (Kız ingilizce çalıştı mı)

Aşağıdaki grafikte present perfect tense cümle kurarken uyulması gereken kurallar için tablo paylaştım.

Önemli

Present Perfect şu fikri vurgular: Şu andan önce meydana gelmiş ya da gelmemiş bir şeyi anlatırken kesin zamanın önemli olmadığı durumlar. Eğer belirli bir zaman varsa, Simple Past kullanılır yoksa present perfect kullanılır.

ı. They have moved into a new apartment.
2. Have you ever visited Mexico.
3. I have already seen that movie.
4. I have never seen snow.

 

Present Perfect Tense bir de şu andan önceki bir eylemin tekrarını vurgular, her tekrarın kesin zamanı önemli değildir.

5. We have had four tests so far this semester.
6. I have written my wife a letter every other day for the last two weeks.
7. I have met many people since I came here in june.
8. I have flown on an airplane many times.

 

Present Perfect Tense, aynca for ve since ile de kullanılabilir. O zaman şunu vurgular: Bir durum geçmişte başlamış ve şu anda da devam ediyor. Since+ belirli bir zaman (since: den beri) For + zamanın sürekliliği (For: dır)

9. I have been here since seven o’clock.
10. We have been here for two weeks. ·  (iki haftadır buradayız)
11. I have had this same pair of shoes for three years.
12. I have liked cowboy movies ever since I was a child. ( Çocukluğumdan beri cowboy filmlerini severim.)

 

Present Perfect Tense özet

1. Kullanım: Geçmişte başlamış ve bugüne kadar devam eden bir zaman diliminden bahsediyorsak bu tense’i kullanmak zorundayız. Bu zaman zaman dilimi bütün hayatımızdaki deneyimleri kapsayabilir. Hayatımız da herhangi bir deneyimi yaşayıp yaşamadığımız bu tense ile sorulur. Present Perfect Tense Örnek cümleler:

Have you ever been to China? (Hiç Çin’de bulundun mu?)
• Have you ever eaten caviar?  ( hiç havyar yedin mi?)
• I haven’t been to India. (Hindistan’da hiç bulunmadım.)
• We have never had acar. (Hiçbir zaman arabamız olmadı.)
• It’s the most boring film I’ve ever seen. (Hayatımda gördüğüm en sıkıcı film.)
• I haven’t eaten anything since breakfast. (Kahvaltıdan beri hiçbirşey yemedim.)

2. Kullanım: Present perfect kullanıldığında genellikle bugün ile bir bağlantı vardır. Eğer geçmişte olmuş bir eylemin sonucu bugünü etkiliyorsa yine bu tens kullanılır. Örnek cümleler:

• Where’s your key? I don’t know. I’ve lost it. (Anahtarın nerede – Bilmiyorum – Şuan anahtarım yok)
• He told me his name but I’ve forgotten it. (Adım söylemişti, fakat unuttum.)
• I can’t fınd my bag. Have you seen it? (Çantamı bulamıyorum; onu gördün mü?)

3. Kullanım: Geçmişle bugünü bağlayan bir köprü olarak kullanılır. Present Perfect Tense Örnek cümleler:

I started leaming English in september. I am still leaming English. I have leamed English since september (Eylül’den beri İngilizce öğreniyorum.)- (burada iki cümleyi birleştirip present perfect tek cümle yaptık.)

I am a teacher. I started teaching 20 years ago. (Şimdi bu iki cümleyi birleştirelim) I have been a teacher for 20 years. (20 yıldır öğretmenim.)

Gone ve Been Arasındaki Fark (TO)

Jim is away on holiday. He has gone to Spain. (Jim İspanya’ya gitti ve hala orada.)
Jane has been to ltaly. (Jane İtalya’ya gitti ve geri geldi.)

Yani birisi halen orada (has gone) diyor , diğeri geri geldi (has been) diyor.

 

a) Present Perfect Tense Az önce tamamlanan bir olay için, genelde “just” ile kullanılır.

-I have just drunk a cup of tea. Az önce/Daha şimdi bir fincan çay içtim.  (just sadece anlamında da kullanılır. (Just one minute) dediğimizde hemen az sonra tamamlanacak bir olayı da anlatabilir)

b) Yapılmış, ama zamanı belli olmayan eylemler için, ya da zaman belli olsa da eylemin kendisi kadar önemli olmadığı durumlarda kullanılır.

-He has been to the United States twice. Amerika’da iki kez bulundu. /Birleşik Devletler’e iki kez gitti.

c) Geçmişte yapılmış, şu anda ya da gelecekte yapılabilme olasılığı var olan olaylar için kullanılır.

-He has won three Oscars. (Oğlan 3 Oscar kazandı.) (Kazandı ama zamanları belli değil işte present perfect olayı bundan ibaret)

d) Sınırları kesin belirtilmeyen bir zamanı belirtmekte olan bir terim ile birlikte ya da olayın geçtiği zaman diliminin henüz sona ermediği durumlarda kullanılır.

-The population has risen dramatically lately. (Nüfus son zamanlarda önemli ölçüde arttı/artmıştır. )

e) “be” yüklemi ile birlikte, nitelik, yer, vs. belirten yapıların oluşturulmasında kullanılır.

– I have been a teacher for seven years. (Yedi senedir öğretmenim/ öğretmenlik yapmaktayım/yapıyorum.)
Bu kullanım (e) Türkçe’ye “yüklem + -dır” yapısı ile aktarılırsa da -dır takısı genelde düşer. Yani Yedi senedir öğrtemenimdir , yedi senedi öğretmenlik yapmaktayımdır OLMAZ.

Present Perfect Tense özet konu anlatımı burada bitmiştir. Eğer bir sonraki zaman dilimine gitmek istiyorsan buraya tıkla. Present Continous Tense özet konu anlatımı

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 6 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın