Paragrafta Anlatım Teknikleri Türleri

yorumsuz
514 views
Paragrafta Anlatım Teknikleri Türleri

Paragrafta anlatım teknikleri nelerdir kısaca örneklerle açıklıyoruz.  Paragrafta anlatım türleri kısa örnek ve örnek paragraflar hakkında bilgi. Ödev için düzenlenmiş bilgilerdir. Güncel ve yenidir, kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapıldı. Tek sayfa çıktı alabilirsin. Başlayalım.

 

Paragrafta Anlatım Teknikleri – Türleri

Paragrafları oluştururken aşağıda birkaç madde halinde vereceğimiz anlatan türlerinden biri kullanılır. Bir paragrafta genel olarak bu anlatım türlerinden yalnızca biri kullanılır, kimi zaman ikisinin bir arada kullanıldığı da olur:

Paragrafta Anlatım Teknikleri  1 – Açıklama paragrafları

Paragrafta ele alman konu hakkında bilgi vermek için başvurulan bir anlatan biçimidir. Burada asil amaç, okuyucunun konuyla ilgili olarak sorabileceği; ne, niçin, nasıl, niye vb . türden sorularına açıkça cevap vermek olmadın Bu tip anlatım biçiminde; inandırıcılık, bilgi ve açıklık önemlidir.

Örnek: “Neye olursa olsun, “Başlamak” güzel şeydir. Çünkü her başlayış bir şey yapmak, bir sonuca varmak hevesinin ilk adımını teşkil eder. İnsan, tasarladığı hedefe vardığı zaman mesut olur. Onun için başlamanın saadete doğru yürüyüşe çıkmak manasına geldiğini söylemekte bir hata yoktur. Ama attığımız ilk adımlar bizi daima saadete doğru .götürür mü? İşte orası belli değildir. Çünkü sadece başlamak, sadece yürümek bizi saadete ulaştırmaya kafi gelmez. Başka şartları da yerine getirmek lazım.”
(Okuma Yolunun Yolcuları) Şevket RADO

Paragrafta Anlatım Teknikleri  2 – Betimleme (Tasvir) paragrafları

Daha önce de söylediğimiz gibi betimleme, başka bir deyişle sözle resim yapmak demektir. Paragrafta konu edilen somut veya soyut nesnenin veya olayın çok iyi gözlenmiş olması gerekir ki başarılı bir betimleme yapılabilsin. İyi bir gözlem ve iyi bir üslup sahibi yazar, mükemmel bir betimleme yapabilir. Bu betimlemede iki bakış açısı vardır; yazar kendi duygularını katmadan gördüklerini olduğu gibi verir veya kendi duygularını katarak betimlemesini yapar.

Örnek: “Yıldız Dağının dibinde, gecenin dört bir yandan getirip çadırımızın üzerine yığılan bin türlü ses ve uğultu arasında ben hep bu dağın şöyle bir gördüğüm mağrur ve dumanlı başını düşünmüştüm. Onda bir nevi ecdat Tanrı çehresi sezer gibiydim. Bana öyle geliyordu ki kulağını’ biraz daha iyi versem, yıldızlarla ne konuştuğunu duyacaktım. Kim bilir, belki de her gece, olduğu yerden ellerini uzatarak, tıpkı üç yıl önce Sinop’ta  mektebe giderken her sabah önünden geçtiğim Muvakkithanenin penceresinden, şevkle büyük asma saatleri kurduğunu gördüğüm ihtiyar gibi, yıldızların saatini kuruyor.

Kervankıran’la, Çoban yıldızını, Büyük Ayıyı, Küçük Ayıyı, Ağlayan Kadınları, kiminin mesafeler içindeki yalnızlığına hüzün duyduğum, kiminin kadife kadar yumuşak ve koyu karanlığa uzattığı mücevher sallamalarına imrendiğim bütün öteki yıldızları birbirine ayarlıyor, güneşin doğacağı dakikayı, ayın sihirli sandalının geçeceği suları tayin ediyor, doğan çocukları gök defterine parlak bir noktayla işaret ediyor, ölenlerin adını bir başka yıldızın gözlerini yavaşça yumarak siliyor, kader dediğimiz büyük gidiş-gelişi oradan tek başına ve kendi kendine idare ediyordu”
(Erzurumdan) Ahmet Hamdi TANPINAR

Paragrafta Anlatım Teknikleri  3 – Düşünce-Tartışma paragrafları

Paragrafa konu olan bir düşüncenin, farklı düşüncelerle karşılaştırılması ve buradan bir ayrıştırmaya ya da birleştirmeye gidilmesi gibi durumlarda kullanılan anlattın biçimidir. Yazarın kendi düşüncesini savunurken çok iyi karşılaştırmalar yapması, tutarlı düşünceler ileri sürmesi ve ikna edici bilgilerle donanmış olması gerekir.

Örnek: “Kültür, sahibinde fikir bünyesi haline gelmiş bilgidir. gıdanın, döne dolaşa damarlarımızda kan haline gelişi gibi. Kimse bize kilerindeki erzakları gösterip o mikyasta kan sahibi olduğunu iddia edemez. Kimse de ansiklopedi ezberlemekle kültürlü olmaz.
(Kültürden Gaye) Necip Fazıl KISAKÜREK

Paragrafta Anlatım Teknikleri  3 – Öyküleme paragrafları

Bir olayın meydana geliş şeklinin verildiği anlatım biçimidir. İyi bir olay paragrafı yazabilmek için, aynı betimleme de olduğu gibi kuvvetli bir gözlem yeteneğin ve üsluba sahip olmak gerekir. Olay anlatılırken; kişiler, zaman ve yer unsurları özenle bir araya getirilmelidir.

Örnek: “Vaktiyle bir çoban, ilk defa olarak dağdan şehre iner. Kucağında bir kuzu, elinde bir değnekle zengin ağasının konağında şaşkın şaşkın bakınırken, bir de ne görsün, bir çoban, kucağında bir kuzu ile karşısında duruyor. Onun başka bir sürünün çobanı olduğunu zanneder ve kuzusunu ağaya götürmek, töresini almak için heyecanından telaşla yürürken rakibi önüne geçmek ister. O, yumruğunu göstererek “çekil önümden” diye bağırır. Rakibi hiç sesini çıkarmadan ona yumruğuyla çatık kaşlarını gösterir. Kanı başına sıçrayan çoban, rakibini yıldırmak için değneğini kaldırır, fakat gözü pek olan rakibinin de elinde değnekle üzerine geldiğini görür. O zaman öte/izinden evvel indirmek için olanca hızıyla değneği savurunca, boydan boya duvarı kaplayan canım Venedik aynası paramparça olur.”
(Dil) Ahmet Kutsi TECER

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 24 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın