O kitap özeti ve Konusu Kısaca

yorumsuz
471 views
O kitap özeti ve Konusu Kısaca

 

O kitap özeti farklı ve yeni olarak paylaşıyoruz. Yazar Ferid ödgü kitabı olan O romanı kısa özet konusu ve ana fikri ile beraber tek başlık altında derledik. Tek hecelik bir roman eseri olan Ferid ödgü’nün bu güzel kitabını ayrıca okumanızı tavsiye ederim. Bilgiler kütüphane kaynakçalı başka sitelerde bulamazsınız. Başlayalım.

 

 

 

O kitap özeti

Teknesi kayalara çarpıp batan bir denizci (ya da kendini öyle sanan biri) Hak. ilinin on üç haneli Pir köyüne öğretmen olarak gönderildi. Burası, denizden kilometrelerce uzakta, 2010 metre
yükseklikte bir yerdi. Ne yolu vardı, ne de elektriği. Dağları dört mevsim karla kaplıydı. İnsanları topraksız ve yoksuldu. Türkçe bileni yok denecek kadar azdı. Bu yüzden öğretmen burada bir .yabancı, bir sürgün gibiydi Köye varınca Muhtar ona dersliği gösterdi. Bazı öğütler verdi: Kente inmeli, kışlık yiyeceğini toptan almalıydı. Yoksa sonra çok .sıkıntı çekerdi.

Okul tek odadan oluşuyordu. Bütün sınıflar bir aradaydı. Zil çalınca öğrencileri içeri doluşmuşlardı. Pantolonları yırtık, entarileri yamalıydı. Hiçbirinin kalem, defter ve kitabı yoktu. On altısı .erkek, beşi kızdı Öğretmen Muhtarın sözüne uyarak kente gitti. Burası da büyükçe bir köye benziyordu. Bir toprak yol kenti ortadan ikiye bölüyordu. Çamurlara bata çıka Hükumet Konağını buldu. Milli Eğitim Müdürlüğü’nün odasına girdi. içeride iki kişi vardı. Biri gazete okuyor, öbürü uyukluyordu.

O kitap özeti 2. bölüm

Öğretmen durumu anlattı, öğrencilerin ihtiyaçlarını açıkladı. Müdür, “Listeyi yapıp geliniz,” dedi. Öğretmen hemen listeyi yazıp verdi. Ertesi gün uğrayıp .gereçleri alacaktı Dışarı çıktığında yağmur yağıyordu. Bir aş evine girerek pilavla yoğurt yedi. Öteki müşteriler, sessiz ve şaşkın, onu gözlediler Aşevinin yakınındaki penceresiz bir Süryani kitapçıdan on kadar kitapla bir de harita aldı. Eskiden kitap okuyanlar varmış, fakat şimdi pek kalmamış. Öğretmen borcunu sordu.

Kitapçı, .”Okuduktan sonra ödersiniz,” dedi Köye taşıt ancak bir gün sonra gideceğinden, öğretmen geceyi dört odalı bir handa geçirdi. Odalardan yalnızca biri boştu. Orada da dört kişi yatıyordu. Yüzüne bakmak için bir ayna aradı, bulamadı. Sabahleyin bir adam gelerek onu Vali Bey’e götürdü. Valinin önünde kalın, kara kaplı bir dosya duruyordu. “.”Hakkınızda çok şey duydum,” dedi. “Sizi uyarmak istedim Öğretmen ne olduğunu anlayamadı, sesini çıkarmadı. Vali, ihtiyaçlarının karşılanacağını bildirdi. Öğretmenin adına gelen .hepsi de açılmış mektup, dergi ve gazeteleri ona uzattı Geceyi handa geçiren öğretmen sabahleyin erkenden kalktı.

O kitap özeti 3. bölüm

Tavşan kanı bir çay içtikten sonra berberde tıraş oldu. İlköğretim Müdürlüğü’ne gitti, hazırlanmış paketleri alarak çıktı. Büyükçe bir .bakkaliye dükkânına uğradı, kışlık yiyeceklerini veresiye satın altı Bir kamyonda yer buldu. Arkaya atlayıp yere çömeldi. Altmış kilometre gittikten sonra kamyon jandarma karakolunun önünde durdu. Jandarmalar öğretmenin yükünü indirmesine yardım ettiler. Muhtarın yolladığı bir katıra yüklediler. Gün batmak üzereyken köye vardı. Seyit’in bebesi ağır hastaymış. Muhtar, “114 getirdin mi?” diye sordu. Hemen çocuğu görmeye gittiler. Bir kadın ayakta ağlıyor, bir başkası da döşeğin başında çökmüş, sessiz duruyordu. O kitap özeti

Öğretmen hastaya yanaştı, çömeldi. Elini .alnına koydu. Çocuk ölmüştü Öğretmen ölünün gömülmesinde bulundu. Yolda, gözyaşlarını tutamadı, ağladı. O gece güçlükle uyudu İlk derste öğrencilere defterlerini, silgilerini, kalemlerini dağıttı. Çocuklar pek sevindiler. Fakat anlaşmaları zordu. Çünkü ne onlar öğretmenin dilini, ne o onlarınkini biliyordu. Öğretmen işe .bu engeli aşmaya girişmekle başladı Bir akşam kısa boylu, kavruk bir köylü —Halit— onu görmeye geldi. Ölen çocuğun dayısıymış. Az sonra çocuğun babası Seyit de göründü. Gösterdiği yakınlıktan ötürü ikisi de öğretmene .teşekkür ettiler. Birlikte çay içtiler, konuşup dertleştiler Onlar ayrıldıktan sonra öğretmen, Halit’in kentten getirdiği .mektupları okudu.

O kitap özeti 4. bölüm

Bir deftere bir şeyler yazdı Sabahleyin sobasını çalı çırpıyla tutuşturdu. Üstüne bir iki tezek yerleştirdi. Çaydanlığı doldurup sobanın üzerine koydu. Bir parça otlu peynir çıkardı, yufka ekmekle yedi. Güneş odasının içindeydi. Geçmişi düşündü: Denizciyken çektiği korkuyu, uğradığı kazayı. Artık korkuyu da, umutsuzluğu da aşmıştı. Gerçi bir yabancıydı burada, ama tek başına, ıssız bir adada değildi. .Öğrencileri, tanıdıkları vardı Seyit’in bebesini gömdükten sonra, Piran’dan bir çocuğun ölüm haberi geldi. Bildikleri tüm otları kaynatıp içirmişler, fakat ölmesini önleyememişlerdi. Ardından bir başka köyden iki ölüm haberi daha duyuldu. Anlaşılan, bir salgın söz konusuydu.

O kitap özeti 5. bölüm

Muhtar, öğretmeni çağırdı, ama o ne yapabilirdi, hekim değildi ki. Hemen Valiliğe bir dilekçe yazdı, ivedi yardım istedi. Dilekçeyi .Ramazan’la gönderdi Ramazan’ın dönmesi gecikti. Bu arada iki çocuk daha öldü. Öğretmen umarsızlık içindeydi. Geceleyin yatağında doğruldu, .bir ağıt yazdı Bir akşam kapı vuruldu. Gidip açtı. Ramazan’dı gelen. Mektubu Vali’ye götürmüştü, ama onu içeri sokmamışlardı. Dört gün beklemiş, sık sık gidip sormuş, fakat bir cevap alamamıştı. Parası bitince dönmek zorunda kalmıştı. Doktor falan gelmeyecekti. Bunun üzerine öğretmen bir de Sağlık Bakanlığı’na bir dilekçe yazdı. Muhtara verdi. Ölü çocukların sayısı on yediye yükselmişti. O kitap özeti

Muhtar dört gün sonra Valiliğin bir cevabıyla geri döndü. Yollar açılır açılmaz bölge sağlık ekibinin köye gönderileceği bildiriliyordu Öğretmen geçen hafta okulu tatil etmişti. Ortalığı iyice kar basmıştı. Bir akşam Halit geldi. Çay içip söyleştiler. Köyün dışında, karşı tepede bir ev yaptırıyordu. Tamamlanınca öğretmeni orayı görmeye götürecekti. Bir süre hapse düştüğünden inşaat yarım kalmıştı. Bir kaçakçılık işine karışmış, iki Acem’in ölümüyle suçlanmıştı. Sonra ağası onu damdan kurtarmıştı. Acemleri .öbür arkadaşı öldürmüştü. Öyleyken hapse o girmişti Ramazan bir sabah soluk soluğa kapıyı çaldı. Karısı kan kusuyordu, gebeydi. Kentte doktor yoktu.

O kitap özeti 6. bölüm

Ancak komşu kente götürüp hastaneye yatırabilirdi. Fakat bunun için araç ve para gerekiyordu. Üstelik, oraya ulaşıncaya değin, hasta yolda ölürdü Kış boyunca köylü erkeklerin biri gitti, biri geldi öğretmenin .evine. Oturup dertleştiler, demli çaylar içtiler .Çocuklardan sonra koyunlar da ölmeye başladı Bayramdan önce uzatmalı jandarma geldi. Köylülerden armağanları topladı. Bir deftere yazıp gitti Halit bir süre öğretmene uğramadı. Belki de işkillenmişti ondan.

O kitap özeti 7. bölüm

Sorularından tedirgin olmuştu… O arada Seyit’in de oğlu ölmüştü. Öğretmen hem çocuğu okşamış, hem de ağlamıştı. Korkulu düşler …görmüştü geceleri Karlar erimeye başlayıp da yollar açılınca, yanına Ramazan’ı alıp kente indi. Süryani’nin dükkânına gitti. Kapalıydı. Berbere girdi. Tıraş sırasında, gençlerin kitaplarını yakması üzerine, adamcağızın kentten ayrıldığını öğrendi. Diz çöküp yalvarmış, fakat …aldıran olmamıştı. Köye dönünce gelen mektupları okudu. Hepsine bir tek cevap yazdı.

Genel bir mektup. Kendini önceleri yitiklere karışmış sanıyordu. Fakat burada kendini ararken başkalarını ve giderek yeniden kendini bulmuştu Dağlardan oluk gibi sular aktığı bir sırada köye bir müfettiş geldi. Öğretmene burada çok yararlı olduğunu söyledi. Kaçmadığı için kutladı. Zamanı geldiğinden okulu kapatabilirdi. Artık özgürdü. .Okulun anahtarını Muhtara teslim edip dilediği yere gidebilirdi Sabahleyin bir katır getirdiler. Sandığını, torbalarını yüklediler.

O kitap özeti son bölüm

Çocuklar okulun önünde toplanmış. “Gene gel!” diye bağrıyorlar… .Öğretmen ata biniyor. Halit, dizginler elinde, önden yürüyor Dağları aşarak bir düzlüğe çıkıyorlar. Aşağıda koyda bir tekne görülüyor. Halit, öğretmenin teknesi olduğunu, onardıklarını söylüyor. Güçlükle oraya iniyor, ırmağın kıyısına varıyorlar. Yükleri .indiriyorlar. Vedalaşıyorlar. Bütün ırmaklar denize ulaşır Öğretmen şimdi yepyeni bir yolculuğun eşiğindedir. O kitap özeti burada bitmiştir.

O romanı konusu ve Ana Fikri

O romanında dış gerçeklik , köylüler , köye giden bir öğretmen , bürokrasi konuları ağır basıyor. Ayrıca dış gerçeklikte çok göze batıyor yer yer kafka havası sarıyor insanı.

Not: O kitap özeti paylaştığımız eserin sahibi hakkında bilgi edinmek istiyorsanız buraya tıklayın. Ferid Edgü Hayatı ve Eserleri

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 21 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın