Neolitik Çağ nedir sanatı özellikleri

yorumsuz
542 views
Neolitik Çağ nedir sanatı özellikleri

Neolitik çağ nedir kısaca hakkında bilgi veriyoruz. Özellikleri kısaca paylaşıp Neolitik çağ sanatı ile ilgili kısa özet ödev için düzenlenmiş bilgiler paylaşıyoruz. Güncel ve yenidir. Tek sayfa çıktı alabilirsin. Bilgiler başka yerde yok. Başlayalım.

 

Neolitik Çağ

İnsanlığın maddi ve zihni gelişimi dünyanın her yerinde aynı hızla yürümemiştir. Mısır, Mezopotamya ve Anadolu’da medeniyetin hızla gelişmesinin nedeni uygun iklim şartları ve sulak alanların bu bölgelerde tarıma elverişli koşulları yaratmasıdır.İnsanın, tarımın başlamasıyla, dünyada gözüyle göremediği güçler üzerinde düşünmeye de başladığını söylemiştik. Toprağın ürün vermesi ile kadının doğurganlığı benzer yaratımlar olarak görülür. İdol heykelcikler çoğalır, bereket kültü doğar.

Neolitik Çağ Sanatı

Tarım kültürünün diğer bir özelliği tarihte ilk defa mülkiyet kavramının doğmuş olmasıdır. Toplumda iş bölümü ve buna bağlı olarak meslekler ortaya çıkar. Seramik sanatı doğar.

Köy kültüründe ölüler önceleri pişmiş topraktan daha sonraları taştan yapılmış sarkofajlara yani lahit denilen sandukalara konulurdu. Ölüler evlerin zeminine gömülürdü, yani eski insanlar atalarının kalıntılarını kendilerinden uzaklaştırmamışlardır. Ölümle yaşam iç içedir, ataların öldükten sonra da yaşadığına inanılırdı. Ölüye tahrip edilmesi zor mezarlar yapma fikri ileri ki çağlarda mimariyi anıtsal yönde geliştirmiştir.

İlk yerleşiklerin sanatına primitif sanat diyoruz.Primitif,insanların yerleşik hayata geçtikleri fakat şehirlerin henüz kurulmadığı ara dönemdir. Primitif kültürde kişisellik (individualizm) yoktur, tüm klan tek bir birey gibi hareket eder, düşünür ve inanır. Kolektif inanç vardır. Kolektif bilinç tıpkı dil gibi kişiye nüfuz eder. Kolektif tasavvur soy ve ata ruhuna dayanır. İlkellerde duygu, modern toplumlarda irade ve mantık hakimdir.

Kuralları hiç değişmeden devam eden kültürlerdir. Bu kurallar katıdır. Bu sebeple ilkellerin sanatları lineer gelişim göstermez, daima aynı kalır. Estetik görüş dar ve sınırlıdır. Sanatları temel renk ve katı formlardan oluşur. Resim, insanüstü güçleri benlikte toplamak maksadıyla yapılır. Bugün batı tarihçileri “primitif ” kelimesindeki “ilkel” tanımlamasını kullanmamaktadır. Zira bu yaklaşım çok değerli, özgün olduğu anlaşılmış olan bu kültürleri bir nevi kendinden aşağı görme ifadesi içermektedir. Bunun yerine “yabansı” terimi kullanılmaya başlanmıştır.

Not:Yukarıda ki  resimde de Çatalhöyük’ten çıkartılmış Ana Tanrıça heykelciliği görülüyor. M.Ö. 5500 yılına ait olan heykelcik pişmiş topraktan olup 20cm yüksekliğindedir.

Neolitik dönem bereket kültü nedir?

Bereket Kültü: ‘‘İnsan toplumunun ilk evrelerinde, yiyecek toplama ve avlanma çok kişiyi gerektiriyordu. İnsanların çok fazla sayıda olmaları sakıncalı değildi, fazla gelenler her zaman başka yerlere gidebilirlerdi, oysa çok az insanın olması ölüm demekti. Yaşama olanaklarının üretilmesini topluluğun kendisinin üremesinden ayırmak olası değildi. İlkel insanlarda çocukların ölüm oranı inanılmayacak kadar yüksekti. İşte bu yüzden doğum olayıyla ilgili olarak her yerde bolca rastlanan büyü törenleri maddi bir zorunluluktan doğmuştur.

Anaerkil toplum avcı-toplayıcılıktan tarım kültürüne hızlı bir geçiş yaşanan coğrafyalarda ortaya çıkar. Dünya tarihi içerisinde çok kısa bir zaman dilimini kapsar. Savaşın görülmediği bu barışçıl geçen dönem savaşçı kavimlerin istilası sonucu değişime uğrar. Savaşçı kavimlerin gelmesi ile birlikte ana-erkil toplum düzeninden ata-erkil toplum düzenine geçilir. Antropologların bulgularına göre anaerkil toplum düzeninin doğmasında kadının doğurganlık gücü rol oynamıştır. Esasında canlı dünyaya getiren kadına karşı toplum saygıdan da öte belirgin bir korku duyuyordu.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 30 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın