Miryakefalon Savaşı kısaca

yorumsuz
284 views
Miryakefalon Savaşı kısaca

Miryakefalon savaşı hakkında bilgi kısaca veriyoruz. Miryakefalon zaferi önemi , nedeni , sonucu , kısa özet maddeler halinde paylaşıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilir tek sayfa çıktı alabilirsin. Başlayalım.

 

Miryakefalon Savaşı Hakkında Bilgi – Kısaca Önemi

Miryakefalon Zaferi, Türklerin Anadolu’ya yerleşmelerini ve bu toprakları yurt edinmelerini sağlayan zaferler zincirinin bir halkasıdır. Malazgirt’ten sonra ikinci önemli zaferdir. Bu zaferden sonra Bizans’ın Anadolu’yu Türkler’den geri alma ümidi ortadan kalktı. Anadolu Türklerin ebedi yurdu haline geldi. Bizans bundan sonra taarruza geçme cesaretini bulamadı. Bu savaştan sonra Avrupalılar Anadolu’ya “Türkiye” demeye başladılar. Haçlı seferleriyle Bizans’a geçen üstünlük, yeniden Selçuklulara geçti.

MiryaKefalon Savaşının Nedenleri

Malazgirt zaferini takip eden yıllarda, kısa zamanda Türkler tarafından fethedilen analar ocağı, koç yiğitler yatağı Anadolu; coğrafyası, iklimi, umumi hayat şartları itibariyle, Türkler’in yaşayış tarzlarına uygunluk bakımından ideal bir ülke, ikinci Ötüken idi. Anadolu’nun gerçek Türk vatanı haline getirilmesi için üstün gayretler sarf edilirken, can evinden vurulan Bizanslılar ve İmparator Aleksiyos Komnenos da, Türkleri Anadolu’dan çıkararak, derin bir nefes almak istiyordu. Hristiyanlığın Doğu kalesi büyük bir tehlike içindeydi. Papanın teşvikiyle yapılan Haçlı Seferleri Bizans’a birazcık umut vermişti. Anadolu’da Malazgirt zaferinin meyveleri Selçuklular ve İlk Türkmen beylikleriyle olgunlaşıp, tatlanırken, Anadolu; insanı, kurdu, kuşu ve ruhuyla Türk’ün remzi ve damarlarında akan kanı oluyordu. İkinci Kılıçarslan 1155 yılında Selçuklu Sultanı sıfatıyla Tahta çıktığı zaman, Türk yurdu Anadolu; iç çekişmelerin ve Haçlıların Bizans’a ve Kudüs’e uzanan yolu (vadisi) haline gelmişti. Bu anlaşmazlıklar başlayacak savaşın birer habercisiydi.

Miryakefalon savaşı Tam Bilgi

Kılıçarslan bundan sonra Anadolu’da (vatanda) birlik kurmak işini hızlandırdı. 1163’ten 1180’e kadar bir plan dairesinde, durmadan çalıştı. Kudretli Danişmend oğullarını mağlup ederek bu beyliği kendisine bağladı; Sivas’a, Malatya ve Harput’a kadar uzanan araziyi Selçuklu hakimiyetine aldı. Sonra Artukoğulları ülkesini işgale başladı. Eyyubi hükümdar meşhur Selahattin Eyyubi ile dostluk kurarak Adana taraflarındaki serkeşlikleri bastırdı. İmparator Manuel, Kıhçarslan’la bir dostluk anlaşması imzalamasına rağmen düşmanlığı bırakmamış, Türkleri Anadolu’dan atma hayallerinden vazgeçmemişti.

Tarihten ders almayan, Romanos Diyojen’in akıbetini çabuk unutan Manuel, Kılıçarslan’ı ezecek, başkent Konya’yı ele geçirecek, Selçuklu Devleti’ni yıkacak, Türkiye’yi tarihten silecekti. 100 binin üstünde bir ordu hayal ediyor, Türk sınırları boyunca serpilen Bizans’ı kuvvetlendiriyordu. İkinci Kılıçarslan bir elçi göndererek çatışmayı önlemeye çalıştı ise de, Manuel’e söz dinletemedi.

Bu sırada Kılıçarslan, kuvvetlerini dağların gerisine gizlemişti. Bizans ordusunun arkasından gelen ve ağırlıklarını taşıyan çok sayıdaki araba da geçide girinceye kadar, varlığını hiç belli etmedi. Kuşatma araçlarını, mancırları, çadırları, erzak ve çeşitli silahları taşıyan bu arabaların geçide girmesi, düşmanın geriye kaçmasını önledi. Bizans ordusunun ağırlıklarını taşıyan arabalar geçide girer girmez, Türk atlıları yamaçlardan şimşek hızıyla inerek hücüma geçti. Türk süvarileriyle Bizans süvarileri arasında müthiş bir çarpışma oldu. Bizanslılar yanlara açılamıyor, öne ilerleyemiyorlardı. Gerilerini ise kendi arabaları kapatmıştı. Çaresiz savaşı orada kabul ettiler. Savaş gün boyu sürdü. Güneş batmak üzere iken, Bizans ordusu perişan olmuş, o büyük geçit onların cesetleriyle dolmuştu. imparator Manuel ve maiyeti, esir alındı. Yıl 1176, Eylül’ün 17’si, günlerden Cuma idi.

MiryaKefalon Savaşının Sonucu

Bu savaş sonunda 5.000 araba dolusu silah, cephane ve erzak ele geçirildi. Manuel Komnenos canını kurtarmak için ağır bir fidye ödedi. İkinci Kılıçarslan’m bu kafi sonuçlu zaferi, Türk-islam ülkelerinde sevinçle karşılanarak şenlikler yapılmış, Bağdat, bayram havasına bürünmüş, şairler, edipler Kılıçarslan’ı öven ve zaferini yücelten yazılar, kasideler kaleme almışlardır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 20 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın