Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

yorumsuz
379 views
Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

Milli mücadele dönemi türk edebiyatı nedir , özellikleri nelerdir , temsilcileri , sanatçıları hakkında kısaca bilgi veriyoruz. Ödev için kısa özet bilgiler kütüphane kaynakçalı , güncel kitaplardan alıntı yapılarak hazırlanmıştır. Ödevinize göre istediğiniz bölümden cevapları bulabilirsiniz. Başlayalım.

 

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı

Kurtuluş savaşı dönemini kapsayan yıllara Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı denir. Bu dönemde sanatçılar ön plana çıkmıştır. Üretilen eserler dönemin edebiyatını oldukça açık ifade eder.  Dönemin sanatçıları ve eserleri ise şunlardır:

YAKUP KADRİ KARAOSMANOĞLU (1899–1974)

Fecr-i Ati’de iken ferdiyetçi sanat anlayışını benimseyen sanatçı, daha sonra millî edebiyat cereyanına katıldı. İlk eserlerinde mistik bir hava vardır. 1916’dan sonra ülke gerçeklerini ve millî duyguları işleyen hikâyeler yazmıştır. Roman, hikâye, deneme, mensur şiir, ma-kale ve anı türünde eserleri vardır. Romanlarında Türk halkının yaşayışı ve problemleri başlıca konudur. Tanzimat’tan Cumhuriyet’e kadar olan dö-nemde Türk halkının yaşadığı gelişme ve de-ğişmeleri işlemiştir. Aydınlarla halk arasındaki zıtlıkları da konu edinmiştir.
Eserleri:
Hikâyeleri: Bir Serencam, Rahmet, Millî Sa-vaş Hikâyeleri.
Romanları: Kiralık Konak, Nur Baba, Hü-küm Gecesi, Sodom ve Gomore, Yaban, Ankara, Bir Sürgün, Panorama, Hep O Şarkı.
Mensur Şiir: Erenlerin Bağından, Okun Ucundan.
Anı: Anamın Kitabı, Vatan Yolunda, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları, Zorakî Diplomat, politika-da Kırk Beş Yıl.
Monografi: Ahmet Haşim, Atatürk.

HALİDE EDİP ADIVAR (1884–1964)

Romancı ve hikâyecidir. Ünlü, Sultanahmet mitingi ile halkı coşturmuş ve bizzat millî mücadelenin içinde yer almıştır. İlk romanlarında aşk ve kadın konusunu iş-lemiştir. Daha sonraları Kurtuluş Savaşı ile ilgili romanlar yazmıştır. Kahramanlarını daha çok kadınlar arasından seçen sanatçı, karakter bulmakta başarılıdır. Ka-dınlara da üstün özellikleri vermiştir. Gözlem, tasvir ve tahlillerde başarılıdır. Sosyal çevreye önem verir. Dili kullanmada başarılı değildir.
Eserleri:
Roman: Seviye Talip (İlk romanı), Handan, Son Eseri, Ateşten Gömlek, Vurun Kahpeye, Zeyno’nun Oğlu, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Kalp Ağrısı, Sonsuz Panayır, Döner Ayna.
Hikaye: Dağa Çıkan Kurt, Harap Mabetler, İzmir’den Bursa’ya, Kubbede Kalan Hoş Seda.
Anı: Mor Salkımlı Ev, Türk’ün Ateşle İmti-hanı. Tiyatroları: Kenan Çobanları, Maske ve Ruh.

Milli Mücadele Dönemi Türk Edebiyatı Yazılı Sorusu

ÖRNEK
Tanzimat’tan Cumhuriyet sonrasına uzanan bir zaman dilimini romanına konu edinmiştir. Bü-yük değişimlerin ve bunalımların yer aldığı bu zaman dilimi içinde, kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve çatışmaları, halk – aydın çelişki-sini işlemiştir. Öyle ki tarihsel ve sosyal olayları yansıttığı romanları birbirini bütünleyen bir zincir-leniş içinde, çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını vermektedir.
Bu yargılarla değerlendirilen yazar, aşa-ğıdaki-lerden hangisidir?
A) Refik Halit Karay
B) Hüseyin Rahmi Gürpınar
C) Reşat Nuri Güntekin
D) Yakup Kadri Karaosmanoğlu
E) Halide Edip Adıvar

Cevap

Kuşaklar arasındaki görüş farklılıklarını ve ça-tışmaları, halk – aydın çelişkisini; çağdaş, siyasal ve sosyal tarihimizin panoramasını ele alan Yakup Kadri Karaosmanoğlu’ dur. Cevap D’ dir.

Önemli Not: Milli Mücadele dönemi Türk edebiyatı 5 heceliler konusunu arıyorsanız buraya tıklayın.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 3 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın