Milli Edebiyat Akımı Dönemi

yorumsuz
384 views
Milli Edebiyat Akımı Dönemi

Milli Edebiyat Dönemi nedir , temsilcileri kimlerdir , özellikleri nelerdir , Milli Edebiyat Akımı hakkında kısaca bilgi paylaşıyoruz. Ödev için kısa özet bilgiler tek başlık altında toplanmıştır. Ödevinize göre istediğiniz bölümü kullanabilirsiniz. Bilgiler güncel kütüphane kaynakçalı ve başka yerde yok. Başarılar başlayalım.

 

Milli Edebiyat Akımı – Milli Edebiyat Dönemi

Modern Türk Edebiyatını meydana getiren Tanzimat, Servet-i Fünun ve Fecr-i Âtî toplulukları büyük hamleler yapmakla beraber ruhta büyük ölçüde Fransız sanatına bağlı, dil ve üslûpta Osmanlıcayı sürdüren, millî kimlik ve kişiliğe ulaşamamış bir edebiyat vücuda getirmişlerdir.
Osmanlı İmparatorluğu’nun dağılışı sırasında, Türk aydınlarının büyük bir bölümü, ümmete bağlı Osmanlıcılığın terk edilerek milliyetçiliğin benimsenmesinin, memleketin geleceği için gerekli olduğuna inanıyorlardı. Bu inanç sonucunda Türkçülük ve Milliyetçilik akımları doğmuş, her sahada milli kimlik arayışları başlamıştır.

Türk dili, Türk vezni, Türk zevki ve kültürü ile milli konuları, milli ülküleri işleyen Türk edebiyatı ihtiyacı ve özlemi sonucunda 1911–1923 yılları arasında Millî Edebiyat akımı var olmuştur.

Halka ulaşabilmek ve onunla bütünleşebilmek için onun dilini kullanmak gerektiğine inanan bu nesil yazarları, eserlerinde konuşma dilini kullandılar. Halk dilini kullanırken gençlik yıllarında hayran oldukları Edebiyat-ı Cedide (Yeni Edebiyat) yazarlarının ince zevkini günlük dile aktardılar. Bu çalışmalar, 1911 yılında Selânik’te çıkarılmaya başlanan “Genç Kalemler” dergisinde başladı.

Milli Edebiyat Dönemi Özellikleri – İlkeleri

  1. Dilde yalınlık (en mühim prensip), Türkçe karşılığı olan Arapça ve Farsça kelimelerin atılması.
  2. Yalın (süssüz, sanatsız, özentisiz) bir dille yazma İstanbul Türkçesini kullanma.
  3. Halk edebiyatı şiir biçimlerinden yararlanma Hece ölçüsü, Konu seçiminde yerlilik.
  4. Konularını hayattan, ülke şartlarından seçme.
  5. Millî kaynaklara yönelme.

 

Milli Edebiyat Dönemi Temsilcileri ve Sanatçıları

Başlangıçta Fecr-i Âtî roman ve hikâyecisi olan Yakup Kadri Karaosmanoğlu ve Refik Halit Karay, gerçek kişiliklerini Millî Edebiyat akımı içerisinde göstermişlerdir. Fecr-i Âtî topluluğu dışında kalan, İstiklâl Marşı şairi Mehmet Âkif Ersoy ve Yahya Kemal Beyatlı, kendi şiir anlayışlarına göre eserler veren ve daha sonra Millî Edebiyat akımına katılan şairlerdir.

Gerek Mehmet Âkif Ersoy gerekse Yahya Kemal Beyatlı, şiir dili ile konuşma dili arasındaki uzlaşmayı sağlamışlar, Türk diline zor uyan aruzun engellerini ortadan kaldırıp, yaşayan Türkçe ile başarılı şiirler yazmışlardır.

Milli Edebiyat Dönemi Yazılı Sorusu ve Cevabı

ÖRNEK
Dilde sadeleşme hareketi, “Yeni Lisan” adıyla aşağıdaki edebiyat dönemlerinin hangisinde yer almıştır?
A) Tanzimat
B) Servet – i Fünun
C) Fecr – i Ati
D) Milli Edebiyat
E) Cumhuriyet

Cevap : Dilde sadeleştirme hareketi Milli edebiyata aittir. Cevap D’ dir.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 3 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın