Kurt Ata dini ve türkler

yorumsuz
288 views
Kurt Ata dini ve türkler

Kurt ata dini nedir , Türkler ile olan bağlantıları nelerdir. Türk devletleri Kurt ata dinini ne kadar süre kullandılar , neden vazgeçtiler kısaca özet olarak hepsini açıklıyoruz. Bilgiler günceldir. Kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır.  Ödev içinde kullanılabilir  ya da geçmişinizi merak ediyorsanız bu konu tam size göre. Başlayalım.

 

Kurt Ata Dini ve Türkler

İnsanın soyunu arayışı insan olma süreci ile başlar. İnsan, sanki denizde doğan canlıdan türediğini sezgisi ile keşfetmiş gibi genellikle soyunu bir hayvana bağlama çabası içindedir. Totemizm denen en ilkel inanca göre her topluluk bir hayvana bağlıdır. Topluluk ata saydığı o hayvana saygı duyar ve hiçbir zaman etini yemez.

Hayvan ata da Türklerde bulunan eski bir inanç sistemidir. İslamla karşılaştığı yıllarda Türk ruhu, söylencesel yaşam öyküsünün coşkusu içindedir. O yaşam öyküsü ise atasının bir kurt olduğunu söyler. Kurt ata da din olma eylemini bu düşünce ile gerçekleştirmiştir. Yaşamın kaynaklarına uzanış böyle başlar. Ruh diye nitelenen şey Altay düşünce biçiminde yaşayan tüm canlılara, hayvana, bitkiye, yele, yıldızlara, ışığa, madene ve hatta kimileri için üretilmiş cisimlere yaşam veren genellikle görünmeyen bir güç anlamına gelir. Bu güç değişkendir.

Yaşamın kaynaklarına uzanış böyle başlar. Ruh diye nitelenen şey Altay düşünce biçiminde yaşayan tüm canlılara, hayvana, bitkiye, yele, yıldızlara, ışığa, madene ve hatta kimileri için üretilmiş cisimlere yaşam veren genellikle görünmeyen bir güç anlamına gelir. Bu güç değişkendir.Türk ve Moğollar, soylarını hayvanlara bağlarlar. Aile yaşamında Türkler kurdu ata tanırlar. Kurdu ata sayma Türklerde birtakım söylencelerle açıklanır. Tüm toplumlarda inançlar söylencelerle süslüdür. Bozkurt söylencesi, eski Çin kaynaklarında iki biçimde saptanır.

Türk Devletleri ve Kurt Ata Dini

Göktürk destanları bütün Türklerin düşmanlarca yok edildiği bir baskın kıyımı ile başlar. Türk soyunu bu büyük kıyımdan, annesi bozkurt olan bir kurt kurtarır. Annesi kurt olduğu için öldürülemeyen bu genç, tek başına sağ kalır. Yaz-kış tanrılarının kızları ile evlenir. İlk oğluna “Türk” adını verir. Türk’ün on çocuğundan birinin adı “Asena”, yani Bozkurt’tur. Bu ad Asena’ya eski analarının adı yaşatması için verilmiştir. Türkler bu evlenmenin çocukları olarak çoğalırlar.

Uygur Türeyiş destanında ise Tanrı bir erkek kurt biçiminde yere iner. Kurt ata dini bunu gerektirir. Hunlarda da totemciliğin izleri sürülür. Bir Hun prensinin altın yontusu bulunmuştur. Bir söylencede, Asya Hunlarının hanı Mao-tun’un soyu ejdere dayanır. Büyük olasılıkla ejder çok eski dönemlerde totem olmalıdır. Uygur ve Türeyiş söylencelerinde anlatılan söylencenin benzeri ile Hunlar arasında da vardır.

Başkurt ve Oğuzlarda avcı kuşlarla ilgili inançlarda totem izleri vardır. Ancak bu, büyük olasılıkla komşu halkların etkisiyle olmalıdır. söz gelimi, Başkurtlar için Ural halklarının etkisi düşünülebilir. Fin ve Macar etkisi söz konusudur. Oğuzlardaki bu inançlar ise Moğol etkisine dayanır. Moğollarda totemciliğin izleri bulunur. Moğol aile düzeninde ana baskındır. Asalak ekonomi vardır.

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 25 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın