Konya ekonomik faaliyetleri nelerdir kısaca

yorumsuz
1.112 views
Konya ekonomik faaliyetleri nelerdir kısaca

Konya ekonomik faaliyetleri nelerdir kısaca açıklayınız. Yaşadığınız yer ve çevresinin ekonomik faaliyetlerini araştırınız adlı ödev kısa özet olarak tek başlık altında sunulmuştur. Ödev için kullanabilirsiniz. Son güncel verilere göre Konya ekonomik bilgileri paylaşıyoruz. Başlayalım.

 

Konya Ekonomik Faaliyetleri

Ekonomi,toplumların,üretimden tüketime sahip oldukları kıt imkânları ve ihtiyaçlarını gidermek , onları kullanmak amacıyla yaptıkları faaliyetler olarak tarif edilmektedir.  Ticari yollar Konya ekonomik faaliyetlerine katkı sağlamaktadır. Konya’dan geçen ana ticaret yolları şunlardır:
Doğudan, İran‘dan gelen yol, Erzurum, Erzincan, Sivas ,Kayseri üzerinden Konya’ya ulaşmaktadır. Güney kolu da Bağdat,  Şam, Halep,Humus ve Hama gibi Ortadoğu’nun önemli şehirlerinden çıkıp Adana’dan geçmektedir. Yine güneyden, deniz bağlantılı olarak Kıbrıs‘tan Alanya iskelesi aracılığıyla ve Toros geçitlerinden kuzeye ulaşmaktadır. Kuzeyden de, Trabzon ve Samsun iskelelerinden Amasya, Tokat veya Ankara üzerinden gelmektedir.

Çok geniş bir düzlüğün hemen hemen merkezinde yer alan Konya’nın, bu geniş  çevredeki tarım ürünlerinin toplanma merkezi konumunda olması ve bu çevrenin ziraî karakteri; diğeri de, şehirde yaşayan insanların da tarımla uğraşmaları Konya ekonomisine katkı sağlamaktadır.

Bilindiği üzere tarlalarda genellikle buğday ve arpa ziraatı yapılmaktadır. Her ne kadar, bölgede verim düşük ve ekili alan bölgede ki araziye oranla sınırlı ise de ,buğday ziraatı, hem bu bölge için en uygun olanıdır.

Konya’nın kuzeyinde tiftik keçisi, güneyinde Karaman koyunu gibi bölgeye mahsus küçükbaş hayvan cinslerinin bulunması; uzun yıllar boyunca debbağ (deri işlemeciliği) mesleğinin ve buna bağlı çeşitli deri imalatı ve bugün bile önemini sürdüren ayakkabı imalatının gelişmiş olması hayvancılığın bölgede ne kadar önemli olduğunu göstermeye yeter niteliktedir.

Konya ekonomik faaliyetleri zirvesinde esnaflar bulunur. Şehirde bulunan esnafı yaptıkları işlere göre üç gruba ayırmak mümkündür: 8°3 Buna göre ilk olarak, imalat ile uğraşan esnaf grubu, başka bir ifade ile, ham maddeyi işleyerek yeni bir mamül madde üreten nispeten sanayi ile meşgul olan ve imalat sanayi diye isimlendirilebilecek esnaf; bunlar arasında, hayvan derilerini işleyen göncüler, sarraflar, kürkçüler, ayakkabıcılar, çizmeciler ile bunların yünlerinden keçe yapan keçeciler esnafı önemli bir imalat sanayi iş kolunu oluştururlar. Kısaca, Konya’da esnaf grubunun % 59’u bu iş kolunda çalışmaktadır.

Ekonomik hayatın aktörü tüccardır. Konya, Selçuklular dönemine nazaran önemi azalsa da, önemi hala devam eden ticaret yolları ağının kavşak noktasında yer almaktadır. Bu sebeple, hem Konyalı tüccar, hem de yabana tüccar Konya ticaret hayatında rol oynamaktadırlar. Bu aynı zamanda, Konya’ya çok değişik yerlerden mal geldiğinin ve Konya’dan dışarıya mal gittiğinin işareti de sayılır.

Konya ekonomik faaliyetleri konusu burada bitmiştir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 5 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın