Karaciğer Anatomisi ve Fizyolojisi Resimli

yorumsuz
1.236 views
Karaciğer Anatomisi ve Fizyolojisi Resimli

Karaciğer anatomisi ve fizyolojisi resimli örnekler ile açıklamalı olarak Türk cerrahi yöntemler ile paylaşıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmış doğru bilgilerdir. Ödev içinde kullanabilirsiniz^paylaşırsanız sayfamızı kaynakça göstermeyi unutmayın. Başlayalım.

 

 

Karaciğer Anatomisi ve Fizyolojisi

Karaciğer karın boşluğunun tüm sağ üst kadranını kaplar ve sol lobu orta hattı geçerek sol üst kadrana uzanır. Karaciğer insan vücudundaki en büyük organdır ve 200 – 600 gr. ağırlığındadır. Ön ve arka (diafragrnatik) yüzü periton ile kaplıdır. Üst yüzünde vena kava inferiorun her iki yanında ,özellikle sağ taraf çıplak alanlardır ve serozal yüzey yoktur. Karaciğerin ön ve arka yüzlerinin topografik anatomik ayrımı falsiforrn ligaman tarafın­dan yapılır ( A ). Arka taraftan gösterirnde (B), kaudat ve kuadrat Iablar ile inferior vena kava ve hiler yapılar gösterilmiştir. Bu topografik işaretler, anatomik rezeksiyonlar sırasında karaciğer’in segrnenter ve lobar anatamilerini belirler.

Karaciğer’in segrnenter ve lober anatornisi, karaciğer parankimine hilusdan giren hepatik arter, portal ven ve safra yollarının dallarının dağılımına göre oluşur. Bu üç ana yapı karaciğer’de birbirlerine paralel olarak yayılırlar. Karaciğere girmeden önce, porta hepatis’de hepatik arter, portal ven ve safra yolu bifurkasyon yapar. Bu üç ana oluşu­rnun meydana getirdiği bifurkasyon karaciğeri sağ ve sol loba ayırır. Karaciğer parankimine girdikten sonra sağ hepatik arter, sağ portal ven ve sağ safra yolu anterior ve posterior dallara ayrılır ; bu bölünme sağ karaciğer Iabununun anterior ve posterior segrnentlere ayrılması­na neden olur. Sol hepatik arter,sol portal ven ve sol safrayolu karaciğer parankimine girmeden önce birkaç santimetre karaciğerin altın­da Herler ( hiler plato) . Bu üç yapı karaciğere girdikten sonra bifurkasyon yapar, bir dal yana giderek lateral segrnenti oluştururken,di­ğer dal arkaya dönüp sol lobun median segmentini oluşturur.

Karaciğer, segrnenter ve lober anatomiyi izlemeyen üç hepatik ven tarafından drene edilir. Sağ hepatik ven sağ lobu, sol hepatik ven ise sol lobu drene eder. Orta hepatik ven her iki lobun drenejına yardım eder. Her üç ven karaciğerin üst kısmında ,diafragrnanın hemen altın­da inferior vena kava’ya dökülür. Nadiren , orta ven inferior vana kava’ya dökülmeden sağ veya sol ven ile birleşir. Ayrıca üç ana hepatik venin altında , direkt olarak karaciğer parankiminden çıkan birçok küçük ven inferior vena kava’ya dökülür.

Karaciğer Anatomosi’ni Açıklayan Bir Resim

Karaciğer Anatomisi ve Safra Kesesi

Safra kesesi, safrayoluna sistik kanal ile bağlanır ve karaciğer’in altındaki çukurda yer alır. Eğer kuramsal bir çizgiyle, safra kesesi çukurunu hepatik venlerin inferior vana kava’ya döküldüğü nokta birleştirilirse , bu hat sağ ve sol karaciğer Iablarının birleşim çizgisidir. Falsiform ligaman sol lobun median ve lateral segmentlerini birbirinden ayırır. Sağ lobun ön ve arka segmentlerini ayıracak topografik bir işaret yoktur. Karaciğer’in segmenter anatomisi hakkındaki daha ileri detayları Couinaud ortaya koymuştur. Onun Fransız sınıflamasına göre kaudat lob 1. Segment olarak adlandırılır. Sollateral segment superior (II) ve inferior (III) segmentlere ayrılır. Sol lobun median segmenti IV. segment adını alır. Sağ lobun anterior segmenti superior (VIII) ve inferior (V) , posterior segmenti ise superior (VII) ve inferior (VI) segment olarak tanımlanır. Bu ayrıntılı sınıflama; karaciğer lezyonlarını lokalize etmekte ve nonanatomik rezeksiyanları tanımlamakta yardımcı olsada, büyük anatomik rezeksiyonların tanımlanmasında klasik segmenter sınıflamaya katkısı azdır. aşağıda karaciğer anatomisi dersi safra kesesi ile ilgili resim paylaşılmıştır.

Karaciğer anatomisi ve Fizyolojisi dersi burada bitmiştir. Umarım içerik size faydalı olmuştur. Başarılar.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 25 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın