Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri Kısaca

yorumsuz
686 views
Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri Kısaca

 

Jelolojik zamanlar nelerdir , jeolojik zaman nedir , özellikleri nelerdir , kaç çeşit jeolojik devir vardır. Kısaca paylaşıyoruz. Bilgiler özet olarak toplanıp kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanabilirsiniz. Sitemizde her çeşit ödev mevcuttur. Dilerseniz arama bölümünden araştırarak başka ödevinize ulaşabilirsiniz. Aşağı kaydırın konumuza başlıyoruz.

 

Jeolojik Zamanlar ve Özellikleri – Jeolojik Devirler

5 ana çeşit jeolojik zaman bulunmaktadır. Bunları şöyle sıralayabiliriz. Prekambriyen , birinci , ikinci , üçüncü ve dördüncü jeolojik zaman olarak sınıflandırılır. Bu jeolojik zamanlardan kısaca bahsetmek gerekirse:

  • Prekambriyen (Prekambriyum) ve Özellikleri

Terim, Kambriyen öncesi zaman anlamına gelir. Bu gün A.B.D ve Kanada’nın Kambriyen’den önce (Birinci jeolojik Zamanın birinci devri) oluşmuş bütün kayaç bölgelerine, Prekambriyen denir. Daha önce, Arkeen ve Proterozayik deniliyordu.

Jeolojik Zamanlar içinde, en uzun süreni olup, yeryüzünde en ilkel hayatın başlangıcı olarak kabul edilir. Günümüz ile bu zamanın başlangıcı arasında 4.6 ila 5 milyar yıllık bir zaman süreci geçtiği sanılmaktadır. Bu zamanın kayaçları içinde keşfedilmiş olan ilk canlıların, hayvansal organizmalara ait fosiller (taşıllar) olduğu ve bunların, 3 milyar yıl önce oluşturduğu ileri sürülmüştür. İlk denizler ve ilk karalar, bu jeolojik zaman içinde meydana gelmiştir

  • Birinci Jeolojik Zaman ve Özellikleri

Jeologlar bu devre, Paleozoyik (İng. Paleozoic) derler. Terim, yeryüzünde hayatın ilk başlangıcı devri anlamına gelir. Gerçi Prekambriyen’de, denizlerde hayatın başladığı kabul edilir. Az öncede ifade edildiği üzere bu uzun devir boyunca su ortamında protozaolar (bir hücreliler) ve su yosunları oluşmaya başlar. Ancak, gerek denizler ve gerekse karalarda canlı hayatının yaygınlaşması, Palcozoyik’te önem kazanmıştır. Bu nedenle de, hayatın başlangıç devri, ya da eski hayat çağı diye tanımlanır. Birinci Jeolojik Zaman, yaklaşık 300 milyon yıl sürmüştür. Sürenin 340 milyon yıl sürdüğünü belirten kaynaklara da rastlanır.

Birinci Jeolojik Zaman, orojenik hareketler bakımından da (dağ oluşum hareketleri) önemlidir. Kıvrılma hareketleri sonucu önemli kıvrım sıraları doğmuştur. Omurgalılar hariç, bütün zoolojik türler (hayvan türleri), suyosunlan (daha yoğun bir şekilde), eğreltiotları (glosopterisler), kozalaklılar (iğneyapraklılar) gibi bitki türleri de yine Birinci Jeolojik zaman içinde oluşmuşlardır.

  • İkinci Jeolojik Zaman ve Özellikleri

Çoğu kaynakta, Mesozoyik (İng. Mesozoic) diye de geçer. En tipik özelliği, çok belirgin bir sedimantasyon (İng. sedimentation) hareketi geçirmiş oluşudur. Bu jeolojik zaman, genel olarak durgun geçmiş bir zamandır. Yeryüzü, Birinci Zaman’daki Paleocoğrafyasını hemen hemen korumuştur.

Bu zaman içinde, omurgasız deniz hayvanları gerileme göstererek bugün-külere benzer şekiller almışlar; kabuklular oluşmuş; sürüngenler aşırı büyümüş; ilk memeliler ve kuşlar ortaya çıkmıştır. Tohumlu bitkiler, karalara yayıl­mıştır. Kretase sonlarına doğru, büyük sürüngenler küçülmüş ve sonunda, tamamen yok olmuşlardır.

  • Üçüncü Jeolojik Zaman ve Özellikleri

Bazı kaynaklarda, Tersiyer veya Neozoyik (İng. Cenozoic) de denir. Yaklaşık 55 ile 60 milyon yıl sürdüğü hesaplanmaktadır. Orojenik hareketler bakımından, Jeolojik Zamanlar içinde en hareketli jeolojik zaman durumundadır. Telis Denizi küçülmeye devam ederek bugünkü Akdeniz, Ege-Marmara ve Karadeniz oluşmuştur.

Himalayalar, Atlas ve Tel Dağları, Kayalıklar ve Andlar gibi sıradağlar, bu jeolojik zamanın eseridir. Hatta, anakaraların bugünkü fiziki görünümü Üçüncü ‘Zaman’ da ortaya çıkmış ve yeryüzü topoğrafyasının çatısı bu zaman içinde kurulmuştur.

  • Dördüncü Jeolojik Zaman ve Özellikleri

Değişik kaynaklarda, Kuatemer veya Kuvatemer (İng. Quaternry), ya da Antropozayik (İnsan hayatı devri) diye geçer.  Diliviyum (buzullaşmalar devri) ve Holosen ya da Aluviyum (en yeni devre) diye ikiye ayrılır.

Buj devirde Bugünkü Doğu Avrupa toprakları, yaklaşık 50° kuzey paraleline kadar (hatta daha güneye doğru) ve ayrıca, bugünkü Batı Sibirya’nın çoğunluğu ve Doğu Sibirya’nın kuzey yarısı buzul örtülerinin işgalinde kalmıştır.

Dördüncü Jeolojik Zaman içinde oluşan canlılar (memeliler, uçmayan kanatlılar ve günümüz ev hayvanları) arasında (günümüz bitkileri de son şeklini almıştır) en önemli olanı, kuşkusuz insanın türemesidir. Türeme tarihi, yeterince belirlenmiş değildir. Bunun, 700-800 bin yıl ila 1.5-2.0 milyon yıl olabileceği konusunda antropologlar görüşler ileri sürmektedirler.

Jeolojik Zamanlar ve Jeolojik Devir konusu burada bitmiştir. Bilgileri özenle özetledik kısalttık içlerinden önemli olan yerleri alıp güzel bir not haline getirdik. Başarılar.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 13 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın