ikinci bayezid dönemi ve özellikleri

yorumsuz
351 views
ikinci bayezid dönemi ve özellikleri

 

ikinci bayezid dönemi ve dönemin özellikleri . ikinci bayezid hakkında kişisel bilgiler  , önemli bilgiler tüm konu özeti , çalışma kağıdı olarak kullanabileceğiniz tüm bilgileri tek başlık altında toparladık. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Ödev için kullanıma uygundur. Başlayalım.

 

 

 

ikinci bayezid dönemi

Kaynaklarda Sultan-ı Bayezid-i Han-ı Sani olarak anıldığı gibi sofuluğundan dolayı Bayezid-i Veli yada Sofu Bayezid lakabıyla anılır.

ikinci bayezid önemli bilgiler

-Bağdan Seferine çıkmış. Bağdan tamamen fethedilmiştir. Böylece İstanbul ile Kırım arasında doğrudan kara bağlantısı kurulmuştur. Osmanlı Devleti Lehistan’la komşu olmuştur.
-Cem Sultan’ı ve Karamanoğulları’nt desteklemeleri nedeniyle Memlük’ ler ile savaşılmıştır. İki taraf da üstünlük sağlaya maıruştır.
– Venedik’ ten inebahtı, Modon, Koron ve Navarin limanları alınmıştır.
– Safevilerin Doğu Anadolu’daki faaliyetleri etkisi ile Antalya yakınlarında Şahkulu isyanı çıkmıştır
-İspanya’da katliama uğrayan Müslüman ve Yahudiler Endülüs Seferi ile kurtarılmıştır.
-Karamanoğulları Beyliği kesin olarak kaldırıldı.
-İlk defa Osmanlı Devleti’nin iç meselesi Avrupa sorunu olmuştur. (İçişlerimize karı­şılmıştır.)
-İlk Osmanlı-Lehistan ilişkileri bu dönemde başlamıştır.
– Devri Cem sultan olayı nedeniyle durgun görülür. Fatih zamanındaki gibi geniş toprak fetihleri görülmez.
– Kanunname-i İhtisab-ı Bursa (Bursa Belediye Kanunu) dünyanın ilk standart kanunudur. 1502’de yürürlüğe girmiştir.
– Hayvan ürünleri türlü meyve-sebze, tuz, ekmek, tekstil, orman ve derinin fiyat ve kalitesi standarda bağlanmıştır.

ikinci bayezid kişisel özellikleri

İlim adamları, sanatkar ve tarikat şeyhlerini İstanbul’a çağırmış ve vakıflar kurup geliş­tirmiştir. Hat sanatına şehzadelik yıllarından başlayarak özel bir ilgi duymuştur. Tezhip sanatıyla uğraşmıştır. Kaynaklarda beste yaptığından bahsedilen ilk padişahtır. Adni mahlasıyla Türkçe ve Farsça şiirler yazmıştır. Basılı küçük divanı vardır. Bu divan Osmanlı padişahları tarafından tamamlanmış divan kabul edilir. İstanbul’u İslam aleminin ilim merkezi haline sokmuştur. İyi bir kitap okuru idi. Kendisine takdim edilen kitapları dikkatle okurdu. Osmanlı padişahlarının en dindarı da sayılırdı. ibadetlerini hiç aksatmamıştır. Bol bol sadaka dağıtırdı. Okçulukla ilgilenirdi. Çok iyi bir kemankeş (ok ve yay imal eden)’dir. Ok ve yay imal eden ustaları İstanbul’da toplayıp onlara özel bir çarşı yaptırmıştır. (Bayczid Camii’nin önündeki Okçularbaşı Caddesi ismini buradan alır.) En sevdiği şeyin av eğlenceleri ve at talimleri olduğu söylenir.

ikinci bayezid dönemi bunları da öğrenin

Şehzade Cem de abisi II. Bayezid gibi kuvvetli bir şairdi. Düştüğü durumdan abisini sorumlu tutuyordu. Sitemini ona gönderdiği bir beyitle şöyle ifade ediyor;

Sen pister-i gülde yatasın şevk ile handan
Ben kül düşenem külhan-ı minnette sebep ne? (Sen gül döşeğinde neşe ve keyifle yatarken ben niçin eziyet hamamının ateşinde kül döşeneyim.)

Sultan Bayezid‘in verdiği cevaba bakalım:

Çün rüz-i ezel kısmet olunmuş bize devlet
Takdire rıza venniyesun böyle sebep ne?
Haccül-Hareın eynüm diyüben dahi kılarsın
Bu saltanat-ı dünyeviye bunca talep ne? ( Devlet (padişahlık) bize ezelden kısmet kılınmış. Allah ‘ın takdirine ne sebeple razı olmak istemiyorsun? Üstelik Mekke-Medine’ye hac yapmakla övünürsün. Öyle ise dünya saltanatına bunca talep niye?)

Cem’in cevabına bir bakalım:

Yürü var Bayezid sür gör devranını
Saltanat baki kalır dirlerse ol yalandır. (Bayezid sen hakimiyetini sürdürmeye bak. Ama o saltanatın bitmeyeceğini söylerlerse sakın inanma yalandır.)

Saltanat mücadelesinden sonra şiir mücadelesinde de her ikisinin de kaleme hakim oldukları görülür.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 31 Ocak 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın