Hz. Salih Hikayesi ödev kısaca

yorumsuz
459 views
Hz. Salih Hikayesi ödev kısaca

Hz. Salih kimdir , Hz. Salih’in hikayesi kısaca paylaşıyor hakkında bilgi veriyoruz. Ödev için derlenmiş bilgilerdir. Kısa özet hale getirip kullanabilirsiniz. Tek sayfa çıktı almak için uygundur. Sitemizde aradığınız bir çok ödev bulunmakta arama yaparak ulaşabilirsiniz. Başlayalım.

 

Hz. Salih Hikayesi

Hz. Salih Aleyhisselâm, Semud kavmi içinde dünyaya gelen ve bir kere olsun puta tapmamış olan temiz, ahlâklı biriydi. Kavmi onda, ileri zekâ ve fazilet görüyor “Bunda büyük bir kabiliyet var, ileride bundan fayda görürüz” düşüncesiyle puta tapmamasını müsamaha ile karşılıyorlardı. Hz. Salih, Hz. Nuh’un oğlu Sam’ın torunu Semud torunlarından Abid’in oğluydu. İsmiyle müsemma Salih bir kuldu. Bir olan Allah’a ibadet eder, herkese güzel davranır, zayıflara yardımda bulunur, hastaları ziyaret ederdi.

Salih Aleyhisselâm’a peygamberlik verildiği zaman, kavmi hak yoldan sapmış olmanın en yüksek seviyesindeydi. Bir gün kavmini etrafına topladı ve aldığı İlâhî vazife gereğince tebliğe başladı:

“Ey kavmim! Allah’a ibadet edin, O’ndan başka İlâhınız yoktur. Sizi topraktan yaratan ve yeryüzünde yaşatan O’dur. O’ndan af dileyin ve O’na tevbe edin. Şüphesiz ki Rabbim, kullarına çok yakındır ve dualara cevap vericidir.”

Hz. Salih Aleyhisselâm, kavmine etraflarındaki ağaçları, bitkileri, güzel meyveleri, bereketli toprakları göstererek Allah’ı anmalarını, O’na şükretmelerini söylüyordu. Putların cansız, şuursuz olduğunu, halbuki içinde bulundukları nimetlerin şuurlu bir yaratıcının kendilerine olan ikramları olduğunu ifade ediyordu.

Salih Aleyhisselâm kavmini bu şekilde hakka davet edince bir kısım akıl sahibi kimseler kendisine hak veriyor, ona tabi oluyorlardı. Ancak çoğunluk bir şaşkınlık içinde ona itiraz ediyorlardı.

“Ey Salih! Bundan önce aramızda ümit vaat eden bir kimse idin. Atalarımızın taptıklarına tapmaktan bizi vazgeçirmek mi istiyorsun? Doğrusu bizi davet ettiğin şey hakkında biz, endişe verici şüphe içindeyiz.”

Hz. Salih ’in asıl gayesini bir türlü anlamak istemeyen bu kimseler, ona çeşitli isnatlarda bulunmaya başladılar. Bir kısmı, “Salih’in maksadı bizi kandırıp mallarımıza konmaktır.” Diğer bir kısmı, “Malımıza ihtiyacı yok, çünkü zengin birisidir, olsa olsa bize reis olmak istiyor” diyorlardı.

Hz. Salih Hikayesi ikinci Bölüm

Bir başka grup “Hayır, aslında onun malda ve reislikte gözü yok. Olsa olsa o bir mecnundur, akıl hastasıdır. Ondan dolayı böyle iddialarda bulunuyor” diyorlardı. Bu ve benzeri sözler, hakkı kabul etmek istemeyenlerin değişmez âdetleridir. Hakkı söyleyenleri gözden düşürmek için olmadık iddialar ileri sürmüşlerdir.

Hz. Salih Aleyhisselâm onların bu isnatlarına aldırmadan hak davasını tebliğe devam ediyordu:

“Ey Semud kavmi! İçinde yaşadığınız bu cennet gibi güzel bağ ve bahçeler, bu yemyeşil ekinler, güzel hurma ağaçları, çağlayan sular arasında ebedî kalacağınızı mı sanıyorsunuz? Daha önce sizin gibi yaşayıp da burada ebedî kalan var mı? Neden düşünmüyorsunuz? Sizden önce bu evleri yapanlar nerede? Kimler bu bağ ve bahçelerin ilk sahipleri? Onlar da sizin gibi burada ebedî kalacaklarını sanıyorlardı. Ama ne oldu? Hepsi de ölüp gittiler.

“Siz de onlar gibi öleceksiniz. Sizin yerinize de başkaları gelecek. Âhirette yaptıklarınızdan teker teker hesaba çekileceksiniz. Öyle ise henüz fırsat geçmeden bana uyun. Şunu da unutmayın ki, bugün sizi aldatıp Allah’a isyan ettirenler, yarın başınıza gelen azaptan ne kendilerini, ne de sizi kurtarabileceklerdir. Çünkü onlar da sizin gibi aciz insanlardır.

Hz. Salih hikayesi burada bitti. Yorumlarınızı bekliyoruz.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 5 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın