Hristiyanlık ve Türkler kısaca Nasturi

yorumsuz
528 views
Hristiyanlık ve Türkler kısaca Nasturi

Hristiyanlık nedir , ne zaman ve nasıl başladı kısaca nasturi hakkında bilgi. Türkler ve Türk Devletleri Hristiyanlık dini ve inancı neden benimsedi kısa özet olarak paylaşıyoruz. Bilgiler kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Güncel ve yenidir. Ödev için kullanılabilir. Tek sayfa çıktı alınabilir. Başlayalım.

 

Hristiyanlık ve Türkler

İç Asya’nın uçsuz bucaksız bozkırlarında inançlarını yaymak isteyen din adamları kendilerine özgü çarpıcı sözler bulup yaşama düzen, öbür dünyaya güvence verirken bir inanç bunlardan ayrı bir yöntem uygular. Bu inanç Hristiyanlığın bir kolu olan Nestoryan mezhebiydi.

Nasturius

Yolun kurucusu Nasturius, Suriye’nin Germenica kasabasında doğar. Antakya manastırında yetişmiş bir Hristiyan papazdır. Geniş bilgili ama zapt olunmayacak ölçüde hırslı, inanılmaz biçimde kendini beğenmiş bir kimsedir. 428 yılında Bizans patriği olur. Bu dönemde İsa’nın iki ruhani varlığı gizlediğini, tanrılık ve insanlık olmak üzere iki kişiliği bulunduğunu ileri sürer. Roma kilisesi ile anlaşmazlığa düşünce kendi görüşlerine dayanan bir inancın kuramcısı olur. Mezhep bir yangın gibi komşu ülkelere yayılmaya başlar. 5. yüzyıl başlarında Herat ve Merv’de piskoposlukları kurulur. 11. yüzyılda Nasturi papazları İç Asya’daki kitleleri örgütler. Herat, Merv, Semerkand’da büyük dinsel merkezler olur.

Nasturi Hristiyanlık ve Türkler

Kaşgar hanlarından biri Bizans kralı ile bağlantıda bulunur. 718’de Merv Nasturi patriği putperest bir kentte oturan büyük bir Türk hanının ve ulusunun Hristiyanlığı seçtiğini yazar. Türk hakan Taraz kentinde büyük bir Türk metropoliti kurdurur. Çeşitli kiliseler yaptırır. Samanoğulları, Taraz’ı Karluklardan aldıklarında en büyük tapınağın bir kilise olduğunu görürler. 7-8. yüzyıllardan İç Asya ve Urallarda Hristiyan eserlerin Karluklardan kalır. 7-8. Yüzyıllarda Kırgızların da Hristiyan oldukları sanılır.

Türklerden birtakım Uygur, Nayman, Öngüt ve Kereit boyları Hristiyanlığı seçmişlerdir.

Naymanlar arasında da Nasturi Hristiyanlık oldukça yayılmıştır. Nayman sözü Moğolcada ‘sekiz’ anlamındadır. Ancak Naymanlar Türk boylarındandır. Müslüman düşmanı Nayman beyi Küçlüg Hristiyandır.Kereit Türkleri hanının 1009 yılları sırasında Aziz Serkis’in bir mucizesi ile Hristiyan olduğu söylenir.

Nasturi Hristiyan Moğol Türkleri

İç Asya halkları arasında Nasturi Hristiyanlığı ile ünlenmiş boy Kereit Moğollarıdır. Moğol desteği ile Nasturilik 14. yüzyıla dek örgütlenmesini ve yayılmasını sürdürür. Moğol yönetiminin çökmesi ile Nasturilik de gücünü yitirir.

Günümüze Mardin yakınlarında yaşayan küçük bir halk topluluğunun inancı olarak kalır.Türklerin, dışlanmış ve köşeye sıkışmış bir Hristiyan mezhebini neden seçtiklerini anlamak güçtür. Bu sorun ancak Türkler güçlü imparatorluk dini seçmeden kaçınır, arada yitip gitmek istemezler.

Nasturi  Hristiyan öngütler (ongutlar) Türkler

Şato Türklerinden Öngütler (Ongutlar) Nasturiliği seçen en kalabalık Türk boyudur. Öngütler 12. yüzyılda Roma kilisesine bağlanırlar. Öngüt Beyliği sınırları içinde çeşitli surlu kentler vardır. 13. yüzyılda Öngüt sarayında Hristiyan eserlerinden oluşan büyük bir kütüphane bulunur. Öngüt hanının kız kardeşi için 1298’de Nasturi hristiyanlık için bir kitap yazılır. Bu kitap birkaç yıl önce Anadolu’da bulunur.

Öngütler Moğol İmparatorluğu içinde önemli bir yer edinirler. İnanç onlar aracılığı ile Moğollar arsında yayılır. Öngüt beyleri Moğol saraylarında etkin ve saygın kişilerdir. Güzel mektup yazarlar. Hattatlık yaparlar ve ud çalarlar. Öngüt Türklerinde Koşanlı Markus, İlhanlı Devleti döneminde Azerbeycan’da büyük bir manastır kurar. Markus 1280’de Nasturi patriği seçilir.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 27 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın