Hiyaneti Vataniye Kanunu Nedir Kısaca Maddeleri

yorumsuz
965 views
Hiyaneti Vataniye Kanunu Nedir Kısaca Maddeleri

 

Merhaba bu yazımızda tarih ve sosyal bilgiler dersi konusu olan Hiyaneti vataniye kanunu nedir , kanunun maddeleri nelerdir , açıklaması hakkında kısaca bilgi veriyoruz. Ödeviniz için kullanabilirsiniz.

 

 

 

 

Hiyaneti Vataniye

Hiyaneti vataniye kanunu 29 Nisan 1920 de çıkarılan vatana ihanet suçu ile ilgili bir yasadır. Kurtuluş savaşı döneminde misak-ı milli şartlarına uymayan tüm vatandaşların hain olarak ilan edilmesi ve hepsinin yargılanmasını içeren bir kanundur. 14 maddeden oluşan bu kanunu Turgut Özal 12 Nisan 1991 tarihinde yürürlükten kaldırmıştır.

 

Hiyaneti Vataniye Kanunu Maddeleri Yeni Türkçe ile

Madde 1 : Yüce hilafet makamı ve saltanatı ve Ülkeyi yedi yabancı devlet güçlerinden kurtarmak ve saldırıları önlemek amacına yönelik olarak kurulan Büyük millet meclisine karşı düşünce veya uygulamalarıyla veya yazdıkları yazılarla muhalefet ve bozgunculuk edenler vatan haini olarak addedilir.

Madde 2 : Bilfiil vatan hainliği yapanlar asılarak idam edilir. Şahsen olaylara karışanlar ve teşebbüs edenler ceza kanununun kırk beşinci ve kırk altıncı maddesine göre cezalandırılırlar.

Madde 3 : Konuşmalarıyla halkı alenen vatan hainliği suçunu işlemeye tahrik ve teşvik edenler veya bu teşvik ve tahriki yazılarıyla ve çok değişik araçlarla yayanlar geçici kürek cezasına çarptırılırlar.Yapılan bu tahrik ve teşvik sonucunda bozgunculuk olayları çıkarsa teşvik ve tahrik edenler idam olunurlar.

Madde 4 :Vatana ihanet zanlılarının yetkili mahkemesi suçun işlendiği yerdeki Ceza mahkemesidir. Olağanüstü ve aceleyi gerektiren durumlarda zanlının yakalandığı yerdeki ceza mahkemesi de yargılama yapmaya ve karar vermeye yetkilidir.

Madde 5 : Vatana ihanet zanlılarının muhakemesi, ceza mahkemelerinden verilecek kesin tutuklama belgesi üzerine her yerde tutuklu olarak yapılır.

Madde 6 : Adli zabıta memurlarının düzenleyeceği ilk tahkikat belgeleri o bölgenin en yüksek rütbeli mülki memuruna verilir ve onun tarafından savcılar aracılığıyla mahkemeye iletilir.

Madde 7 : Vatana ihanet zanlılarının muhakemesi zorunlu bir sebep olmadıkça yirmi dört günde sonuçlanacaktır. Zorunlu bir sebep olmaksızın bu süreyi aşan görevliler ve mahkeme heyeti Ceza kanununun yüz ikinci maddesi eki gereğince suçunun derecesine göre cezalandırılmak üzere ilgili mahkeme tarafından yirmi gün içinde yargılanarak bir karara varılacaktır.

Madde 8 : Bu kanuna uygun olarak mahkemece verilecek olan karar kesin olup Büyük Millet Meclisinin onayını müteakip bölgesinde infaz olunur. Onaylanmadığı durumlarda, meclisin vereceği karara uygun olarak hareket edilir.

Madde 9 : Bu suçların yargılanabilmesi için mahkemelerce istenen kişi mahkemenin davet yazısına gerek kalmaksızın mahkeme karşısına çıkarılır.

Madde 10 : İsyanlara katılmayanlar hakkında kasten suçlamalarda bulunanlar, iddia ettikleri suçun cezası ile cezalandırılırlar.

Madde 11 : Haklarında gıyaben hüküm verilenler, yakalandıkları anda yeniden yargılanırlar.

Madde 12. : Bu kanun her mahallin idare amiri tarafından nahiye ve kaza ve vilayet merkezlerine ve köy ihtiyar heyetleri çağrılarak ve toplanarak yüzlerine karşı okunarak tebliğ edilir ve tebliğ edildiğine dair imzalı zabıt tutularak saklanır.

Madde 13 : İşbu kanunun icrayı ahkamına Büyük Millet Meclisi memurdur.

Madde 14 : İşbu kanun her mahalde tarihi tebliğ ve ilanından kırk sekiz saat sonra meri olacaktır.

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , , , , , , , ,
Eklenme Tarihi: 5 Aralık 2018

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın