Gök tanrı inancı ve Türkler

yorumsuz
482 views
Gök tanrı inancı ve Türkler

Gök tanrı inancı nedir, Türkler ile bağlantısı nedir kısaca açıklıyoruz. Gök Tanrı dini özellikleri ibadeti hakkında kısa özet bilgi veriyoruz. Türk devletleri ne kadar süre inandı , neden vazgeçti? Tüm soruların cevapları sadece yep yeni başka yerde olmayan bilgiler ile sadece bizde. Ödev içinde kullanabilirsiniz. Başlayalım.

 

Gök Tanrı inancı

Bozkır Türk topluluğunun gerçek dini Gök Tanrı inancı sayılır. Bu inançta Gök Tanrı tek yaratıcıdır. Tengri (gök) en yüksek varlıktır. İnanç düzeninin direğidir, tam güç sahibidir. Gök Tanrı, genellikle kişilerin yaşamına aracısız karışır. Buyurduğu istemlerine uymayanı cezalandırır. Gök’ün istemine karşı gelinmez. And içme ve şükür Gök Tanrı’ya yapılır.

Eliade bozkıra özgü, özgün inanç analıyışı sayarken Giraud için doğrudan “bütün Türklerin ana tapınımı” diye tanımlar.Asya’da tarih sahnesinde görülen halklarda Gök Tanrıya olan inancın izleri görülür. Hunlar, Tabgaçlar, Göktürkler, Uygurlar Gök Tanrıya kurbanlar sunarlar.

Gök Tanrı inancı ve Türkler

Asya Hunlarının hanı Maotun M.Ö 176 yılında Çin imparatoruna yolladığı bir mektupta utkularını Gök Tanrının yardımıyla kazandığını bildirir. 4. yüzyıl başlarında Hun devletini Kur’an Liu Yüan, genç yeğeninin yiğitliğini överken Gök Tanrı, bu kişiyi Hunları düşünerek dünyaya getirdi” der.

Hunlardan sonra Orta Asya da devlet Kur’an çeşitli Türk soyları da Gök Tanrı’ya, yersuya, güneşe, aya kurbanlar sunuyorlar. Dinsel inançları Hunlarınki gibidir. Tobalar, Siyenpi geleneği üzerine ilkyazın ilk ayında Gök Tanrı’ya, kurbanlar kesiyorlar. Doğuda bulunan tapınakta atalara kurbanlar sunuyorlar. Son yazın ilk ayında Gök Tanrıya kurban törenleri yapıyorlar.

Dinsel tören kurban törenleri bir kurallar dizisi içinde yapılıyor. Atalar tapınağına bir taş oyuyorlar. Kuzey yurdundan güneye göç ediyorlar. Taş evde göğe, yere ve hakanın soyuna kurbanlar kesiyorlar. Kurbandan sonra kayın ağaçları dikiyorlar. Bunlardan Tanrısal kutlu ormanlar yeşeriyor. MS 3. yüzyılda Tobalarda Hun tapınçları sürüyor. Tobalar, egemenliklerindeki Cücenleri aşağılıyorlar.

Gök Tanrıya olan inancı gereği Kişi, Gök Tanrıya diz çökerek yalvarır. Tanrı’dan kut ister. Bu istek onaylanırsa, atlar çoğalır ve kişinin yaşamı uzun olur. Kuzgunun niyazı bile Tanrı’ya ulaşır. Doğru ve yalancı kişiyi Tanrı bilir.

Türklerin ilk dini nedir

İlk ulusal Türk inancı sayılan Gök Tanrı inancının özü budur. Ama Şamanlık eski Türk inancına damgasını vurur. Daha doğrusu adını verir. Türklerde inanç dağdan yuvarlanan bir kartopunu andırır. Bu kar parçası vadiye yaklaştığında kocaman bir çığ olmuştur. Gerçekte tüm dünya dinleri için de durum budur. Ancak Şamanlıkta eski ile yeninin bileşimi daha belirgindir.

Yeni inanç, eskiyi ortadan kaldırma yoluna gitmez. Eskiye eklemeler yapar. Bu yüzden şamanlık, Gök Tanrının anlayışına dokunmaz. Eliade, Ulu Tanrı söz konusu olduğu zaman Şamanlığın sırıttığını söyler. Müslümanlıkla Gök Tanrı dini arasında, ilginç kimi ortak noktalar bulunur.

Boz Atlı Evliya

Boz Atlı Evliya“Tanrı benimle konuşuyor, beni göğe kadar götürüyor.” söyleme alışkanlık diye anlatıyor Reşideddin. Ayrıca boz ata binerek göğe ulaşma savında olduğunu ekler. Kışın en yoğun döneminde, bu ülkelerin en soğuk Onan ve Kerülen bölgesinde, donmuş bir ırmağın üzerinde oturma alışkanlığı vardı. Ten sıcaklığı ile buz eritiliyordu. Soğuğa karşı bu direnç, ateşe karşı duyarsızlığı ile bilinen Kutula’nın da bir ayrıcalığı idi. Bu yetenekler Şamanların yanında çok sayıda Müslüman ermişin de alışılagelmiş güçleri arasındaydı. Cüveynî bu konuya benzer tümceler kullanır. “Moğolistan’ın sert kışları arasında, çöllerde ve dağlarda çıplak dolaşmayı alışkanlık edinmişti,” diye söz eder.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: ,
Eklenme Tarihi: 25 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın