Future Tense Konu anlatımı – ingilizce gelecek zaman

yorumsuz
1.486 views
Future Tense Konu anlatımı – ingilizce gelecek zaman

Future Tense konu anlatımı özet olarak paylaşıyoruz. ingilizce future hakkında örnekler , örnek cümleler Türkçe çeviri ile gelecek zaman hakkında öğrenmeniz gereken tüm bilgileri tek başlık altında derledik. Aslında gelecek zamanda diğerleri gibi olmuyor ,  simple past ‘tense’ deriz ama Future ‘tense’ diyemeyiz. Sadece Future demek gerekir.

 

 

Future ( Gelecek Zaman )

İngilizcede geleceği anlatmak için “will” ve “be going to” kullanılır. Be going to önceden tasarlanmış ve yapmaya karar verilmiş olaylan anlat-makta kullanılır. Will ise önceden tasarlanmadan yapılan işleri anlatır.

Gelecek Zamanı Bildiren Bazı Kelimeler

Next : ileride
Tomorrow : yarin
Later : Sonra
Soon : Yakın gelecekte
A Few minutes : bir iki dakikaya kadar
After : sonra

 

Future Tense Cümle Kurma Formülleri

ingilizce gelecek zaman ile ilgili cümle kurmak için hem going to hemde will kullanıyoruz.  ilk olarak going to ile cümle nasıl kuracağız bunu görelim.

Olumlu Cümle (Going to ile kurulan)

Formül: Özne+am/is/are+going to +fiil

Örnekler

I am going to buy a toy next week.
I am go ing to play tennis tomorrow.

 

Olumsuz Cümle (Going To ile Kurulan)

Formül: Özne+am/is/are+not+going to+fiil

Örnekler

l am not going to learn Japanese next year.
He isn’t going to ask question.

 

Soru Cümlesi (going to ile kurulan)

Formül: Am/is/are+özne+going to+fiil

Örnek Cümleler

Are you going to play baskethall this year?
ls the teacher going to give a test next lesson?

Aşağıdaki tablo da write fiili ile cümle kurma şekilleri gösterilmektedir.

 

Future Tense – Will ile Kurulan Cümleler

Olumlu Cümle (Will ile Kurulan)

Formül : Özne+will+fiil

Örnekler

I will takean aspirin.
He will lock the door before leaving.

 

Olumsuz Cümle (Will ile Kurulan)

Formül: Özne+won ‘t + fıil

Örnekler

I won’t call you again.

They won’t come to Turkey this year, they haven’t got enough money.

 

Soru Cümlesi ( Will ile Kurulan )

”will” başa gelir.

Örnekler

Will Can buy a jacket for him?
Will the teacher leave as soon?

Aşağıdaki Tabloda Write kelimesi ile ilgili gelecek zaman cümle kurma yöntemleri gösterilmiştir.

Konuşma anında geleceğe dönük bir eylemi ifade etmek için “will” kullanılır. Going To ise önceden yapılan planlar ve niyetler için kullanılır.

Örn: Biri paltosunu giydi dışarıya çıkıyor. Onu gören kişi will ile soru sorar, çıkan kişinin diyelim ki o saatte biriyle buluşması gerekiyor (önceden planlamış) going to ile cevap verir. Will veya Be Going To, gelecek zamanı vurgulamak için kullanılır.

1. He will finished his work tomorrow.
2. He is going to finish his work tomorrow

Will

a) Bir plan ya da kesinleşmiş amaç olmadığı durumlarda kullanılır.

-Don’t worry. You’li succeed. (Endişelenme. Başaracaksın. ) Bu kullanım Türkçe’ye “yüklem +-ecek” ile aktarılır.

 

b) Sonucun kesin ya da doğal olduğu bilinen durumlarda, kimi zaman da bir inatlaşma söz konusu ise kullanılır.

-When it is wet, this paint will give a terrible smell. (Islakken bu boya berbat bir koku salar / salacaktır. )
-Don’t insist. She will say no. (Israr etme. Hayır der / diyecektir. ) Bu kullanım Türkçe’ye yüklem + -ecektir” ile aktarılır.

 

Be – (am-is-are) going to

a) Bir plan ya da kesinleşmiş amaç olduğu zaman kullanılır.

-Don’t worry. I will help you. Endişelenme. (Sana yardım edeceğim.)

 

b) Bir eylemin gerçekleşeceğine ait kesin iz, belirti varsa kullanılır.

-She looks very pale. I think she’s going to faint. (Çok solgun görünüyor. Sanının bayılacak. ) Bu kullanımlar (A-B) Türkçe’ye “yüklem + -ecek” ile aktarılır.

 

c) “was / were going to” yapısı yapılması amaçlanan, ama gerçekleşmesine olanak ya da gerek kalmayan eylemler için ya da bunun tam tersi olarak gerçekleşmesine gerek yokken gerçekleşen olaylar için kullanılır.

-I was going to call him. He called me. (Onu arayacaktım. O beni aradı. )
-They weren’t going to visit the ancient church but they did so while they took shelter there during the rain.  (Antik kiliseyi gezmeyeceklerdi, ama yağmurdan korunmak için oraya sığındıklannda geziverdiler. ) Bu örnekteki kullanımlar  Türkçe’ye yüklem +-ecekti” ile aktarılmış oldu.

 

Be  am-is-are TO Kullanımı

a) ”will (definitely)” anlamında kullanılır.

-The Queen is to visit New Zealand. (Kraliçe Yeni Zelanda’yı ziyaret edecek. ) Bu kullanım Türkçe’ye “yüklem +-ecek” ile aktarılır.

 

b) “should” anlamında kullanılır.

-You are to do your homework. (Ev ödevini yapman gerek.)  Bu kullanım Türkçe’ye “should” gibi aktarılır.

 

Future gelecek zaman türkçe ve ingilizce örnek ve örnek cümleler anlatım dersi burada bitmiştir.

Not: Eğer bir sonraki tense konusuna gitmek istiyorsanız buraya tıklayın : Past Continuous Tense konu anlatımı

Not: Eğer bir önceki tense konusuna gitmek istiyorsanız buraya tıklayın: Past Perfect Tense konu anlatımı

 

 

 

 

 

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , , , ,
Eklenme Tarihi: 7 Şubat 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın