Fransız ihtilali nedenleri kısaca

yorumsuz
467 views
Fransız ihtilali nedenleri kısaca

Fransız İhtilali nedir , sebepleri nelerdir , nedenleri hakkında kısaca bilgi veriyoruz. Kısa özet konu anlatımı maddeler halinde paylaşıyoruz. Siyasal , Sosyal , ekonomik ve dış nedenler ödev için paylaşılmıştır. Tek sayfa çıktı alabilirsiniz. Bilgiler günceldir. Kütüphane kaynakçalı kitaplardan alıntı yapılmıştır. Başlayalım.

 

Fransız İhtilali Nedenleri – Sebepleri

1- Siyasal Nedenler

Fransa, 16. yüzyıldan beri, katı bir mutlakiyetle yönetiliyordu. Kral, Tanrı’dan başka kimseye hesap vermek zorunda değildi. Adaletsiz ve güç kullanılarak toplanan vergiler, kralın zevk ve eğlencesine ayrılıyordu. 18. yüzyıl sonlarında halk, bu duruma isyan etmiştir.

2- Sosyal Nedenler

Fransa’da halk, birbirine eşit olmayan, ayrı hak ve imtiyazlara sahip soylular, rahipler, burjuvalar ve köylüler olmak üzere sınıflara ayrılmıştı. Toplumda eşitliğin olmaması, soyluların ve rahiplerin geniş imtiyazlara sahip olması, zenginleşerek devlete vergi ödeyen burjuvaların siyasal haklar istemesi, hiçbir hakkı olmayan ve en ağır işlerde çalışan köylülerin burjuva sınıfını desteklemeleri, Fransız İhtilâli’nin çıkmasında etkili olmuştur.

3- Ekonomik Nedenler

Fransız İhtilâli’nin en önemli ve yakın nedeni, ekonomik durumun bozulmasıdır. Bunun başlıca nedeni, Fransa’nın özellikle 18. yüzyılda katıldığı savaşlar ve devletin gereksiz harcamalarıydı. Bu nedenle vergiler ağırlaştırılmış, halk geçim sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Maliyeyi düzeltmek amacıyla alınan tedbirler sonuç vermeyince Fransa Kralı 16. Lui, Fransa’nın bir çeşit milli meclisi olan Etejenero’yu toplantıya çağırarak gerekli tedbirlerin alınmasını istedi.

Milli Meclis, anayasa hazırlıklarına başladıktan sonra kendisini Kurucu Meclis ilan etti. Kral, yabancı askerlerle Meclis’i dağıtmak isteyince, ayaklanan halk, Bastil Hapishanesi’ni basarak siyasi tutukluları serbest bıraktı (14 Tem-muz 1789). Böylece bütün dünyayı derinden etkileyecek sonuçları ortaya çıkaran Fransız ihtilali başlamış oldu.

4 – Fransız ihtilali Dış Nedenler – Dış Etkenler

1215’ten beri İngiltere’de halkın istekleri, kral tarafından dikkate alınıyordu. 17. yüzyıldan itibaren de İngiltere’de Meşruti Krallık kesin olarak yerleşmişti. Böylece kral, anayasada belirlenen yetkilerin dışına çıkamıyor ve halkın temsilcilerinden oluşan bir meclis, ülke yönetimine katılıyordu. Ayrıca Amerika’da yayınlanan İnsan Hakları Bildirisi, Fransızları derinden etkilemiştir. Fransızlar, İngiltere ve Amerika’daki hakların kendilerine de tanınmasını istemişler, bu da Fransız İhtilâli’nin ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

5- Fransız İhtilali Nedenleri – Fransız Aydınların Etkisi

18. yüzyılda Fransa’da birçok aydın yetişti. Aydınlar, Fransız İhtilâli’nin fikir yapısını hazırladılar. Monteskiyö (İran Mektupları ve Kanunların Ruhu Üzerine), Volter, Dalamber, Didero ve Jan Jak Russo (Sosyal Mukavele), yazdıkları eserlerde Fransa’nın rejimini eleştirdiler, yeni çözüm yolları ileri sürdüler. Aydınların bu çalışmaları, Fransa’da halkın krallık rejimine karşı kışkırtılmasını ve ihtilalin hazırlanmasını sağlamıştır.

Fransız ihtilali nedenleri paylaştığımız konu özeti burada bitmiştir. Ödevinizde başarılar.

Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler:
Eklenme Tarihi: 10 Mart 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın