Fil olayı ve Fil suresi Dikkat Çeken Hususlar

yorumsuz
403 views
Fil olayı ve Fil suresi Dikkat Çeken Hususlar

Fil olayı ve Fil Suresi nedir , Fil suresinde dikkatinizi en çok çeken hususlar nelerdir? Bu sureden veya olaydan hangi sonuçlara ulaşabiliriz. Ne Gibi mesajlar çıkarabiliriz. Düşüncelerinizi yazınız. Adlı ödev için düzenlenmiştir.  Bilgiler diyanet başta olmak üzere farklı kaynaklardan toplanmış tek başlık altında kısaltılmış özet hale getirilmiştir. Başlayalım.

Fil Olayı ve Fil Suresi

Fil suresinin önemini anlamak için öncelikle fil olayını öğrenmek gerekir.  Fil vakası Mekke’ ye Kabe’yi yıkmak için ordusuyla ve filleriyle gelen Ebrehe ‘nin , Allah (cc) tarafından gönderilen ebabil kuşlarının gökyüzünü sarması  ve ayaklarıyla getirdikleri pişkin tuğla taşları ordunun üzerine bırakması sonucu uğratılan bozguna verilen isimdir.   Fil olayından sonra Ebrehe ve ordusundan eser kalmamıştır.

Diyanet İşleri açıklamasına göre Fil Suresinin mealinde:

1-  Rabbin filin yanındakilere neyi nasıl yaptı görmedin mi?
2 – Onların planlarını boşa çıkarmadı mı?
3-4  Onların üzerine pişkin tuğladan yapılmış taşlar yağdıran sürü sürü kuşlar salmadı mı?
5-  Sonuçta Allah onları yenilip ezilmiş ekine çevirdi.

fil vakasından bahsedilmiştir.

Surede Hz. Peygamber’e hitap edilerek 1-2. âyetlerde fil ordusunun başına gelen felâketin büyüklüğünden ve Kâbe’yi yıkma planlarının boşa çıkarıldığından haberdar olduğu ifade edilmektedir. Hz. Peygamber olaya bizzat şahit olmadığı halde, ona yöneltilen “görmedin mi” şeklindeki hitap mecazi bir ifade olup olayı bizzat gözüyle görmese bile görenlerden işitmiş olduğunu ve görmüş gibi kendisine tasvir edildiğini gösterir. 3-5. âyetler ise felâketin nasıl cereyan ettiğini yani Allah tarafından gönderilen sürülerle kuşun fil ordusunun üzerine pişkin tuğla türü taşlar yağdırarak onları nasıl hayvanlar ve haşarat tarafından yenmiş ekin artığına çevirdiğini ifade eder.

Eski tefsirlerde bu fil olayı bütünüyle bir mûcize olarak değerlendirilir. Bazı tarihçi ve müfessirlerin, tâbiîn âlimlerinden İkrime’ye atfettikleri bir rivayette o, “Bu taşlar kime isabet ettiyse onda çiçek hastalığı görüldü” demiştir (İbn Hişâm, es-Sîretü’n-nebeviyye, I, 54-56; Taberî, XXX, 298-299, 303). Rivayete göre Hicaz bölgesinde çiçek ve kızamık hastalığı ilk defa bu olaydan sonra görülmüştür.

Fil suresi Okunuşu ve Meali

Elem tera keyfe fe’ale rabbuke biashâbilfîl.

Elem yec’al keydehum fî tadlîl.

Ve ersele aleyhim tayran ebâbîl.

Termîhim bihicâratin min siccîl.

Fece’alehum ke’asfin me’kûl.

 

Fil suresi ve fil olayı vakası hakkında bilgi kısaca açıklanmıştır. Konu burada bitti. Yorum bırakabilirsin.
Sosyal Medyada Paylaş Facebook Twitter Google+

Etiketler: , ,
Eklenme Tarihi: 11 Kasım 2019

Facebook Yorumları

Konu hakkında yorumunuzu yazın